Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Een politieke genocide - Studie over de politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Een politieke genocide - Studie over de politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke

Persbericht 7 juni 2016

Sinds politieke mandatarissen en hoge ambtenaren een mandaten- en vermogensaangifte moeten indienen, ontbreken er 6494 aangiften.

6494 aangiften werden niet ingediend bij het Rekenhof sinds 2004.

Click to Tweet


In deze studie wijdt Cumuleo zich aan de 2836 betrokken mandatarissen.

2836 mandatarissen plegen inbreuk op de transparantieregels sinds 2004.

Click to Tweet


Tot welke politieke partijen behoren zij? Welke partij telt de meeste mandatarissen die zich niet aan de wet houden? Wat is hun gewicht in elke partij?


Welke straffen voor de mandatarissen in gebreke?


Cumuleo pleit ervoor dat mandatarissen die zich niet aan de transparantieregels houden, in het kader van de uitoefening van hun mandaten, er dan ook van uitgesloten worden.

Want deze houding doet onvermijdelijk twijfels rijzen rond de legitimiteit van het verder uitoefenen van hun openbare functies.

Helaas toont deze studie dat het eisen van de politiek verantwoordelijken in België om de wetten na te leven, een politieke genocide vormt!

Click to Tweet


Het naleven van de wetten, meer bepaald in de strijd tegen belangenconflicten en corruptie (het belangrijkste doel van de mandaten- en vermogensaangiften), vormt nochtans de basis van politieke ethiek en deontologie.

De verbetering van het vertrouwen tussen de burgers en de politiek verantwoordelijken kan niet voorbijgaan aan deze twee basisbegrippen van goed bestuur.


Open VLD 25,8 % van de Open VLD-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 994 niet ingediende aangiften
Groen 21,7 % van de Groen-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 117 niet ingediende aangiften
sp.a 20,4 % van de sp.a-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 548 niet ingediende aangiften
CD&V 19,8 % van de CD&V-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 1311 niet ingediende aangiften
N-VA 11,2 % van de N-VA-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 168 niet ingediende aangiften

MR 20,2 % van de MR-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 660 niet ingediende aangiften
PS 18 % van de PS-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 887 niet ingediende aangiften
cdH 14,8 % van de cdH-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 345 niet ingediende aangiften
DéFi 13,7 % van de DéFi-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 46 niet ingediende aangiften
Ecolo 9 % van de Ecolo-mandatarissen zijn hun verplichting voor het indienen van mandaten- en vermogensaangiften niet nagekomen 85 niet ingediende aangiften

Ga naar de volledige gegevens van de studie van de partijen en mandatarissen in gebreke.


Aanbevelingen om het aantal mandatarissen in gebreke te verminderen?


Cumuleo geeft twee aanbevelingen voor het verminderen van het aantal mandatarissen die hun mandaten- en vermogensaangiften niet ingediend hebben.

1- Aanbeveling voor de politieke partijen


Cumuleo vraagt aan de politieke partijen om interne maatregelen te nemen die erop toezien dat hun mandatarissen hun transparantieverplichtingen nakomen en om sancties te treffen in geval van weigering.

2- Aanbeveling aan de parketten


Cumuleo vraagt aan de parketten om inbreuken op de mandaten- en vermogensaangiften systematisch te vervolgen. Sinds 2004 werden slechts een tiental mandatarissen (omgerekend 0,35 %) vervolgd. De afwezigheid van sancties leidt tot een straffeloosheid, die een negatief signaal naar de maatschappij uitstuurt.


Ga naar de volledige gegevens van de studie van de partijen en mandatarissen in gebreke.

Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Een politieke genocide - Studie over de politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke