Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Alle mandaten, ambten en beroepen in 2019

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2019

Het klassement van de mandatarissen op basis van het maximum aantal gecumuleerde mandaten (bezoldigde en onbezoldigde) tijdens het volledig jaar 2019 of een gedeelte van dit jaar (op basis van federale verklaring van mandaten).


Roels Françoise
 • Membre du conseil d'administration - Proximus Media House sa
 • Administratrice - Arcon-Trust dritte Immobilienanlagen GmbH & CO.KG
 • Administratrice - Balen sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Roels Françoise
90
 cumul(s)
in 2019
Dujardin Paul
 • Lid van de raad van bestuur - Congrespaleis NV
 • Adviseur - Adviescommissie kunst in de Belgische senaat
 • Vice-voorzitter - Arthur Gumiaux Stichting
 • Zie de gedetailleerde fiche van Dujardin Paul
61
 cumul(s)
in 2019
Beaupain Patrice
 • Membre du comité de direction - Integrale sa
 • Administrateur - Air Properties sa
 • Administrateur - Anatis sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Beaupain Patrice
57
 cumul(s)
in 2019
Witmeur Renaud
 • Président du comité de direction - Sogepa - Société wallonne de gestion et de participa- tions
 • Président du conseil d'administration - Fonds d'investissement dans les entreprises culturel- les St'art
 • Président du conseil d'administration - IRIS-Faîtière - Interhospitalière régionale des infra- structures de soins
 • Zie de gedetailleerde fiche van Witmeur Renaud
51
 cumul(s)
in 2019
De Haes Jan
 • Bestendig gedeputeerde - Provincie Antwerpen
 • Voorzitter van de raad van bestuur - Campus Vesta
 • Vereffenaar - communicatie tabak horeca
 • Zie de gedetailleerde fiche van De Haes Jan
39
 cumul(s)
in 2019
Deblire Elie
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Vielsalm
 • Président du conseil d'administration - Idelux Développement - Intercommunale pour le développement économique de la province de Luxembourg
 • Membre du conseil d'administration - Vivalia
 • Zie de gedetailleerde fiche van Deblire Elie
39
 cumul(s)
in 2019
Delrue Johan
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Anzegem
 • Bestuurder - Anzegems Verhuurbedrijf bvba
 • Bestuurder - Anzegemse Bouw en Investeringsmaatschappij bvba
 • Zie de gedetailleerde fiche van Delrue Johan
37
 cumul(s)
in 2019
Deiteren Caroline
 • Lid van het Algemeen Beheerscomité - RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering
 • Lid van de raad van bestuur - UNIA
 • Plaatsvervangend lid - Intersectorale kamer van de Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Zie de gedetailleerde fiche van Deiteren Caroline
36
 cumul(s)
in 2019
Essers Hilde
 • Lid van de raad van bestuur - LRM - Limburgse Reconversie Maatschappij nv
 • vvt Tess BVBA, zaakvoerder - Aro BVBA
 • vvt Tess BVBA, bestuurder - Diestimo NV
 • Zie de gedetailleerde fiche van Essers Hilde
35
 cumul(s)
in 2019
Cabooter Koen
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Lid - Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (BVVA) vzw
 • Lid van de Economische en Sociale Raad van Advies - Benelux Economische Unie
 • Zie de gedetailleerde fiche van Cabooter Koen
34
 cumul(s)
in 2019
Lemmens Luk
 • Bestendig gedeputeerde - Provincie Antwerpen
 • Leidinggevende - Eigen Vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
 • Bestuurder - AG CIA Erfgoed
 • Zie de gedetailleerde fiche van Lemmens Luk
34
 cumul(s)
in 2019
Jonckheere Vincent
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Wemmel
 • Bestuurder - ASTORIA
 • Bestuurder - Booqit
 • Zie de gedetailleerde fiche van Jonckheere Vincent
33
 cumul(s)
in 2019
Aquilina Diego
 • Président du comité de direction - Integrale sa
 • Gérant - ABNM Consulting services sprl
 • Membre du conseil d'administration - AGM sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Aquilina Diego
31
 cumul(s)
in 2019
Hermesse Jean
 • Membre du comité général de gestion - INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité
 • Membre du conseil d'administration - ACIS
 • Membre du conseil d'administration - Agence InterMutualiste asbl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Hermesse Jean
31
 cumul(s)
in 2019
Kennis Koen
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Antwerpen
 • Voorzitter van de raad van bestuur - Fluvius Antwerpen
 • Lid van de raad van bestuur - IMEA - Intercommunale Maatschappij voor Energie- voorziening Antwerpen
 • Zie de gedetailleerde fiche van Kennis Koen
31
 cumul(s)
in 2019
Valkeniers Paul
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Schoten
 • Lid van de raad van bestuur - IKA - Investeringsvereniging voor de Gemeenten van de Kempen en het Antwerpse
 • Lid raad van bestuur - Acerta cvba
 • Zie de gedetailleerde fiche van Valkeniers Paul
31
 cumul(s)
in 2019
Durieux Sébastien
 • Vice-président du comité de direction - SRIW - Société régionale d'investissement de Wallo- nie
 • Membre du conseil d'administration - CIW - Caisse d'investissement de Wallonie
 • Président du comité de direction - CIW - Caisse d'investissement de Wallonie
 • Zie de gedetailleerde fiche van Durieux Sébastien
30
 cumul(s)
in 2019
Caluwé Ludwig
 • Bestendig gedeputeerde - Provincie Antwerpen
 • Voorzitter - Autonoom Provinciebedrijf Havencentrum
 • Voorzitter - Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve
 • Zie de gedetailleerde fiche van Caluwé Ludwig
29
 cumul(s)
in 2019
Delfosse Philippe
 • Membre du comité de direction - Integrale sa
 • Administrateur - AABR
 • Administrateur - Ariane Building
 • Zie de gedetailleerde fiche van Delfosse Philippe
29
 cumul(s)
in 2019
Denis Pierre
 • Membre du conseil d'administration - Le Foyer Malmédien
 • Gérant - AGIS sprl
 • Administrateur - Autobus de Genval
 • Zie de gedetailleerde fiche van Denis Pierre
29
 cumul(s)
in 2019
Frère Cédric
 • Membre du conseil de régence - Banque nationale de Belgique
 • Gérant - Agriger sprl
 • Membre du conseil d'administration - Association de la noblesse du Royaume de Belgique asbl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Frère Cédric
29
 cumul(s)
in 2019
Van Vaerenbergh Kristien
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Ondervoorzitter - Centrum voor Maatschappelijk Werk Westland vzw
 • Bestuurslid - De Poel vzw
 • Zie de gedetailleerde fiche van Van Vaerenbergh Kristien
29
 cumul(s)
in 2019
Magérus Christian
 • Président du conseil d'administration - Erap - École régionale d'administration publique
 • Membre du conseil d'administration - Action et solidarité socialiste du Brabant asbl
 • Président - Association de fait Kermesse locale
 • Zie de gedetailleerde fiche van Magérus Christian
28
 cumul(s)
in 2019
Smeets Yves
 • Membre du comité de direction - CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)
 • Membre du conseil d'administration - CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)
 • Liquidateur - Association francophone d'Institutions de santé asbl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Smeets Yves
28
 cumul(s)
in 2019
de Hemricourt de Grunne Thierry
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse handel
 • Bestuurder - AGB Stadsontwikkeling Bilzen
 • Zie de gedetailleerde fiche van de Hemricourt de Grunne Thierry
27
 cumul(s)
in 2019
Meureau Robert
 • Député provincial - Province de Liège
 • Administrateur - Aide - Association intercommunale pour le démer- gement et l'épuration des communes de la province de Liège
 • Administrateur - Aide et solidarité de Waremme - Solidaris asbl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Meureau Robert
27
 cumul(s)
in 2019
Verertbruggen Patrick
 • Bestuurder - BAO cvba
 • Voorzitter van de raad van bestuur - COHEZIO
 • Ondervoorzitter - Consortium Vlaams IT-platform BELRAI vzw
 • Zie de gedetailleerde fiche van Verertbruggen Patrick
27
 cumul(s)
in 2019
Bataille Vincent
 • Président du conseil d'administration - Ifiga - Intercommunale de financement des commu- nes francophones de Gaselwest
 • Membre du conseil d'administration - CEI - Crédit à l'épargne immobilière sa
 • Administrateur-délégué - Brasserie Bataille-Dumortier sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Bataille Vincent
26
 cumul(s)
in 2019
Dollendorf Serge
 • Schöffe (amtierender oder stellvertret- ender) - Gemeinde Burg-Reuland
 • Mitglied des Verwaltungsrates - Finost
 • Verwaltungsratsmitglied - Actif - Aquila Capital Timber Investment Fund
 • Zie de gedetailleerde fiche van Dollendorf Serge
26
 cumul(s)
in 2019
Lejeune Philippe
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Merbes-le-Château
 • Administrateur - AFIS
 • Délégué à la protection des données - CHBA
 • Zie de gedetailleerde fiche van Lejeune Philippe
26
 cumul(s)
in 2019
De Boeck William Auguste
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Grimbergen
 • Voorzitter van de raad van bestuur - IBEG - Intercommunale van Brabant voor Elektrici- teit en Gas
 • Lid van de raad van bestuur - IBG - Intercommunale van Brabant voor Gas
 • Zie de gedetailleerde fiche van De Boeck William Auguste
25
 cumul(s)
in 2019
Doumier Vincent
 • Président du conseil d'administration - Comensia
 • Administrateur - Archevêché de Malines-Bruxelles - Conseil Affaires économiques
 • Administrateur - B&B Properties sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Doumier Vincent
25
 cumul(s)
in 2019
Mullens Corine
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Ville de Rochefort
 • Échevine (titulaire ou f.f.) - Ville de Rochefort
 • Membre du comité d'attribution - AIS
 • Zie de gedetailleerde fiche van Mullens Corine
25
 cumul(s)
in 2019
Père Françoise
 • Échevine (titulaire ou f.f.) - Commune de Forest
 • Membre du conseil d'administration - Action et Solidarité Socialiste du Brabant asbl/ Socialistische Aktie en Solidariteit van Brabant vzw
 • Membre du comité - Association des pensionnés socialistes de Forest - association de fait
 • Zie de gedetailleerde fiche van Père Françoise
25
 cumul(s)
in 2019
Thiry Bernard
 • Membre du conseil d'administration - Publilec scrl
 • Membre du conseil d'administration - Resa
 • Président du conseil d'administration - Resa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Thiry Bernard
25
 cumul(s)
in 2019
Vandeput Tom
 • Bestendig gedeputeerde - Provincie Limburg
 • Lid van de raad van bestuur - Hasselt en Leuven Intercommunale Samenwerking (HeLics)
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Watermaatschappij (IWM)
 • Zie de gedetailleerde fiche van Vandeput Tom
25
 cumul(s)
in 2019
Adams Karl
 • Membre du comité de direction - Sowalfin - Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises
 • Membre du comité de direction - AEI - Agence pour l'entreprise et l'innovation
 • Membre du comité de direction - B.E. Fin sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Adams Karl
24
 cumul(s)
in 2019
Collard Fabian
 • Membre du conseil d'administration - Investsud
 • Membre du conseil d'administration - Locinvest
 • Membre du conseil d'administration - Luxembourg développement
 • Zie de gedetailleerde fiche van Collard Fabian
24
 cumul(s)
in 2019
Crepin Albert
 • Membre du conseil d'administration - Société régionale du logement de Herstal
 • Vice-président du conseil d'administration - Société régionale du logement de Herstal
 • Président-administrateur - Académie de musique de Herstal
 • Zie de gedetailleerde fiche van Crepin Albert
24
 cumul(s)
in 2019
de Béthune Jean
 • Bestendig gedeputeerde - Provincie West-Vlaanderen
 • Ondervoorzitter van de raad van bestuur - ILKW - Internationale Luchthaven Kortrijk- Wevelgem nv
 • Voorzitter - Academie voor de KMO vzw
 • Zie de gedetailleerde fiche van de Béthune Jean
24
 cumul(s)
in 2019
Dewitte Lodewijk
 • Gouverneur (titelvoerend of wnd.) - Provincie Vlaams-Brabant
 • Voorzitter en penningmeester - Europese vereniging van territoriale vertegenwoordi- gers van de staat
 • Voorzitter van de raad van bestuur - Fiets & Werk vzw
 • Zie de gedetailleerde fiche van Dewitte Lodewijk
24
 cumul(s)
in 2019
Dierick Leen
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Dendermonde
 • Plaatsvervangend lid - Adviescomité voor de Maatschappelijke Emancipatie
 • Zie de gedetailleerde fiche van Dierick Leen
24
 cumul(s)
in 2019
Lalieux Karine
 • Représentante - Chambre des représentants
 • Présidente de CPAS (titulaire ou f.f.) - Ville de Bruxelles
 • Membre du conseil d'administration - Interfin scrl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Lalieux Karine
24
 cumul(s)
in 2019
Moreau Stéphane
 • Membre du conseil d'administration - IGIL - Intercommunale de gestion immobilière lié- geoise
 • Membre du conseil d'administration - La Société de Logements du Plateau
 • Président du comité de direction - Nethys sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Moreau Stéphane
24
 cumul(s)
in 2019
Van Assche Danny
 • Lid van de Regentenraad - Nationale Bank van België
 • Lid - Beheerscomité van de Sociale Zekerheid
 • Bestuurder - Belgisch Nationaal Comité van de KMO
 • Zie de gedetailleerde fiche van Van Assche Danny
24
 cumul(s)
in 2019
Vanderijst Olivier
 • Président du comité de direction - SRIW - Société régionale d'investissement de Wallo- nie
 • Membre du comité de direction - B.E.Fin sa
 • Administrateur - Browning sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Vanderijst Olivier
24
 cumul(s)
in 2019
Verhelst Kathleen
 • Volksvertegenwoordiger - Kamer van volksvertegenwoordigers
 • Gedelegeerd bestuurder Bouw Beheer bv met vaste vertegenwoordiger KV - Aldaver nv
 • bestuuder - Bedrijvencentrum Regio Oostende nv
 • Zie de gedetailleerde fiche van Verhelst Kathleen
24
 cumul(s)
in 2019
Bodart Paul
 • Membre du conseil d'administration - Belfius Bank sa
 • Administrateur - Association des oeuvres paroissiales du Doyenné de Bruxelles sud asbl
 • Administrateur - Comité d'enseignement Annonciades d'Heverlee asbl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Bodart Paul
23
 cumul(s)
in 2019
Close Philippe
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Ville de Bruxelles
 • Membre du conseil d'administration - Neo scrl
 • Administrateur - Bravvo asbl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Close Philippe
23
 cumul(s)
in 2019
Dejaegher Christof
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Stad Poperinge
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektrici- teit van het Westen (GASELWEST)
 • Voorzitter van de raad van bestuur - Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektrici- teit van het Westen (GASELWEST)
 • Zie de gedetailleerde fiche van Dejaegher Christof
23
 cumul(s)
in 2019
Franceus Michel
 • Président du conseil d'administration - IEG - Intercommunale d'étude et de gestion
 • Président du conseil d'administration - CEI - Crédit à l'épargne immobilière sa
 • Membre du conseil d'administration - Ores scrl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Franceus Michel
23
 cumul(s)
in 2019


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2019