Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
De bezoldigde mandaten, ambten en beroepen in 2019

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

De bezoldigde mandaten, ambten en beroepen in 2019

Het klassement van de mandatarissen gebaseerd op het maximale aantal bezoldigde mandaten, ambten en beroepen gecumuleerd tijdens het volledig jaar 2019 of een gedeelte van dit jaar (op basis van federale verklaring van mandaten).


Deiteren Caroline
 • Lid van het Algemeen Beheerscomité - RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering
 • Lid van de raad van bestuur - UNIA
 • Plaatsvervangend lid - Aanvullend paritair comité voor de bedienden
 • Zie de gedetailleerde fiche van Deiteren Caroline
20
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Keuleneer Luc
 • Regeringscommissaris in een instel- ling - Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten
 • Lid van een adviesraad - Astrid nv
 • Lid van de raad van bestuur - Belgische Maatschappij voor Internationale Investe- ring NV
 • Zie de gedetailleerde fiche van Keuleneer Luc
17
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Grignard Michel
 • Membre du conseil d'administration - Resa
 • Membre du conseil d'administration - Resa sa
 • Gérant - Atrio sarl (Lux)
 • Zie de gedetailleerde fiche van Grignard Michel
15
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Panneels Anne
 • Membre du comité général de gestion - INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité
 • Membre suppléant du comité de gestion - CAAMI - Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie- Invalidité
 • Membre suppléant - Comité consultatif de coordination des systèmes de sécurité sociale
 • Zie de gedetailleerde fiche van Panneels Anne
14
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Doumier Vincent
 • Président du conseil d'administration - Comensia
 • Membre du comité de direction - Belgian Land sa
 • Administrateur - Calyos sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Doumier Vincent
13
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Van Lancker Hugo
 • Lid van het Algemeen Beheerscomité - RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering
 • Lid van het algemeen beheerscomité - Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's
 • Lid van het beheerscomité arbeidson- gevallen - Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's
 • Zie de gedetailleerde fiche van Van Lancker Hugo
13
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Vermeersch Catherine
 • Membre du comité de gestion - Office National de Sécurité Sociale (gestion)
 • Membre du comité général de gestion - INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité
 • Membre du conseil d'administration - Conseil national du travail (CNT)
 • Zie de gedetailleerde fiche van Vermeersch Catherine
13
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Paulet José
 • Membre du conseil d'administration - AIEG - Association intercommunale d'électricité et de gaz
 • Membre du conseil d'administration - BEP - Bureau économique de la province de Namur
 • Membre du conseil d'administration - BEP Environnement
 • Zie de gedetailleerde fiche van Paulet José
12
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Rennotte Philippe
 • Membre du conseil d'administration - BEP Expansion économique
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP Expansion économique
 • Employé - CIDF scrl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Rennotte Philippe
12
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Anciaux Koenraad
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Mechelen
 • Lid van de raad van bestuur - IGEMO - Intergemeentelijke Vereniging voor Ont- wikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving
 • Lid van de raad van bestuur - IVAREM - Intergemeentelijke Vereniging voor Duur- zaam Afvalbeheer Regio Mechelen
 • Zie de gedetailleerde fiche van Anciaux Koenraad
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Boone Brigitte
 • Lid van de raad van bestuur - Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap
 • Lid Raad van Bestuur/risk en asset allocation comité - Amonis OFP
 • Lid Raad van Bestuur - De Werkvennootschap NV
 • Zie de gedetailleerde fiche van Boone Brigitte
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Brepoels Frederika
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Stad Bilzen
 • Lid van de raad van bestuur - Fluvius (Infrax Limburg)
 • Lid van de raad van bestuur - Aspiravi Holding NV
 • Zie de gedetailleerde fiche van Brepoels Frederika
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Bultot Claude
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Hastière
 • Membre du conseil d'administration - Idefin - Intercommunale pure d'électricité, de gaz et de télécommunications
 • Membre d'un conseil consultatif - Idefin - Intercommunale pure d'électricité, de gaz et de télécommunications
 • Zie de gedetailleerde fiche van Bultot Claude
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
de Hemricourt de Grunne Thierry
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse handel
 • Bestuurder - AGB Stadsontwikkeling Bilzen
 • Zie de gedetailleerde fiche van de Hemricourt de Grunne Thierry
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Decleer Hilde
 • Lid van een adviesraad - TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
 • Bestuurder - Adinfo Belgium
 • Bestuurder - AZ Sint-Jan nv
 • Zie de gedetailleerde fiche van Decleer Hilde
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Frère Cédric
 • Membre du conseil de régence - Banque nationale de Belgique
 • Membre du conseil d'administration - Caffitaly SpA
 • Membre du conseil d'administration - Compagnie nationale à portefeuille sa
 • Zie de gedetailleerde fiche van Frère Cédric
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Hollevoet Justine
 • Lid van de raad van bestuur - WVI - West-Vlaamse Intercommunale
 • Lid Raad van Bestuur - AG Etiz
 • Lid Raad van Bestuur - APB Vonk
 • Zie de gedetailleerde fiche van Hollevoet Justine
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Kennis Koen
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Antwerpen
 • Voorzitter van de raad van bestuur - Fluvius Antwerpen
 • Lid van de raad van bestuur - IMEA - Intercommunale Maatschappij voor Energie- voorziening Antwerpen
 • Zie de gedetailleerde fiche van Kennis Koen
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Leblon Jean
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Institut de la Formation en cours de Carrière
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - RTBF - Radio-télévision Belge de la Communauté française
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Société publique d'administration des bâtiments sco- laires bruxellois
 • Zie de gedetailleerde fiche van Leblon Jean
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Smeets Yves
 • Membre du comité de direction - CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)
 • Membre du conseil d'administration - CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)
 • Membre du conseil d'administration - Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux haies
 • Zie de gedetailleerde fiche van Smeets Yves
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Soens Rik
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Waregem
 • Voorzitter van de raad van bestuur - IMOG - Intercommunale Maatschappij voor Open- bare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen
 • Voorzitter van het directiecomité - IMOG - Intercommunale Maatschappij voor Open- bare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen
 • Zie de gedetailleerde fiche van Soens Rik
11
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Cabooter Koen
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Plaatsvervangend lid van het Beheerscomité - eHealth-platform
 • Plaatsvervangend lid van het Beheerscomité - Federale Pensioendienst
 • Zie de gedetailleerde fiche van Cabooter Koen
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Coppens Gunther
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
 • Lid van de raad van bestuur - Haviland - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expan- sie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde
 • Lid van het directiecomité - Haviland - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expan- sie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde
 • Zie de gedetailleerde fiche van Coppens Gunther
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
De Backer Charlotte
 • Voorzitter van de raad van bestuur - IMEWO - Intercommunale Maatschappij voor Ener- gievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
 • Lid van de raad van bestuur - IVOO - Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer voor Oostende en Ommeland
 • Lid van de raad van bestuur - OVCO - Opdrachthoudende Vereniging voor Crema- toriumbeheer in het Arrondissement Oostende
 • Zie de gedetailleerde fiche van De Backer Charlotte
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
De Saegher Tom
 • Regeringscommissaris in een andere instelling - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (EVA)
 • Lid van de raad van bestuur - IGO (Dienstverlenende intergemeentelijke vereni- ging)
 • Lid van de raad van bestuur - Interleuven - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven
 • Zie de gedetailleerde fiche van De Saegher Tom
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Ennaert Pascal
 • Lid van de raad van bestuur - Interbad (Opdrachthoudende vereniging)
 • Lid van de raad van bestuur - IVBO - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland
 • Ondervoorzitter van een adviesraad - TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
 • Zie de gedetailleerde fiche van Ennaert Pascal
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Foccroulle Marc
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Fonds Écureuil de la Communauté française
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Office de la Naissance et de l'Enfance
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Société publique d'administration des bâtiments sco- laires bruxellois
 • Zie de gedetailleerde fiche van Foccroulle Marc
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Gauthier Ludivine
 • Membre du conseil d'administration - IDETA - Intercommunale de développement écono- mique de Tournai-Ath
 • Membre du conseil d'administration - Ores scrl
 • Membre du conseil d'administration - Sowaer - Société wallonne des aéroports
 • Zie de gedetailleerde fiche van Gauthier Ludivine
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Guillitte Bernard
 • Membre du conseil d'administration - BEP Crématorium
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP Crématorium
 • Membre du conseil d'administration - BEP Environnement
 • Zie de gedetailleerde fiche van Guillitte Bernard
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Laridon Lies
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Stad Diksmuide
 • Lid van de raad van bestuur - Fluvius (Infrax Limburg)
 • Lid van het directiecomité - Infrax West
 • Zie de gedetailleerde fiche van Laridon Lies
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Meesters Koen
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Lid van de raad van bestuur - Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
 • Nationaal Secretaris - Algemeen Christelijk Vakverbond van België
 • Zie de gedetailleerde fiche van Meesters Koen
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Moerman Bieke
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veurne en Ommeland
 • Gemeenteraadslid - Stad Diksmuide
 • Ocmw raadslid - Stad Diksmuide
 • Zie de gedetailleerde fiche van Moerman Bieke
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Sahli Mourad
 • Député - Parlement wallon
 • Président de CPAS (titulaire ou f.f.) - Commune de Chapelle-lez-Herlaimont
 • Membre du conseil d'administration - TIBI - Intercommunale pour la collecte et la destruc- tion des immondices (ex ICDI)
 • Zie de gedetailleerde fiche van Sahli Mourad
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Slegers Sabine
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Nationaal secretaris - ACLVB
 • Lid van de raad van beheer - Comé vzw
 • Zie de gedetailleerde fiche van Slegers Sabine
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Stassart Pierre
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Ville de Liège
 • Membre du comité de direction - ISOSL - Intercommunale de soins spécialisés de Liège
 • Membre du conseil d'administration - ISOSL - Intercommunale de soins spécialisés de Liège
 • Zie de gedetailleerde fiche van Stassart Pierre
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Strobbe Ruben
 • OCMW-voorzitter (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Beernem
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Beernem
 • Ondervoorzitter - APB Monumentenwacht West-Vlaanderen
 • Zie de gedetailleerde fiche van Strobbe Ruben
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Van Muylder Philippe Louis Edouard
 • Membre du conseil d'administration - SRIB - Finance.Brussels
 • Administrateur - ABAE - Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (hub.brussels) sa
 • Membre - Commission d'évaluation des mandataires des servi- ces du Collège réuni et d'Iriscare
 • Zie de gedetailleerde fiche van Van Muylder Philippe Louis Edouard
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Vanmoerkerke Celien
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Expert studiedienst - ABVV
 • Lid BCSD - Gemeente Destelbergen
 • Zie de gedetailleerde fiche van Vanmoerkerke Celien
10
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Bombled Christophe
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Cerfontaine
 • Membre du conseil d'administration - BEP - Bureau économique de la province de Namur
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP - Bureau économique de la province de Namur
 • Zie de gedetailleerde fiche van Bombled Christophe
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Buyse Pieter
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Stad Dendermonde
 • Ondervoorzitter van de raad van bestuur - Intergem - Intercommunale Vereniging voor Energie- leveringen in Midden-Vlaanderen
 • Leraar - Agentschap voor Onderwijsdiensten
 • Zie de gedetailleerde fiche van Buyse Pieter
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Coomans de Brachène Geoffroy
 • Député - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
 • Président du conseil d'administration - Brulabo scrl
 • Membre du conseil d'administration - Vivaqua
 • Zie de gedetailleerde fiche van Coomans de Brachène Geoffroy
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Dehaene Tom
 • Bestendig gedeputeerde - Provincie Vlaams-Brabant
 • Lid van de raad van bestuur - Havicrem - Intergemeentelijke Vereniging voor Cre- matoriumbeheer in het Arrondissement Halle- Vilvoorde
 • Lid van het directiecomité - Havicrem - Intergemeentelijke Vereniging voor Cre- matoriumbeheer in het Arrondissement Halle- Vilvoorde
 • Zie de gedetailleerde fiche van Dehaene Tom
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Demarest Jozef
 • Lid van de raad van bestuur - IVBO - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland
 • Lid van het directiecomité - IVBO - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland
 • Gemeenteraadslid - Stad Brugge
 • Zie de gedetailleerde fiche van Demarest Jozef
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Diels Paul
 • Lid van de raad van bestuur - IOK Afvalbeheer - Intercommunale Ontwikkelings- maatschappij voor de Kempen Afvalbeheer
 • Lid van de raad van bestuur - IOK Dienstverlening - Intercommunale Ontwikke- lingsmaatschappij voor de Kempen Dienstverlening
 • Voorzitter van de raad van bestuur - IVEKA - Intercommunale Vereniging voor de Ener- giedistributie in de Kempen en het Antwerpse
 • Zie de gedetailleerde fiche van Diels Paul
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Geypen Greet
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Mechelen
 • Ondervoorzitter van de raad van bestuur - CIPAL - Centrum voor Informatica Provincies Ant- werpen en Limburg
 • Ondervoorzitter van de raad van bestuur - IGEMO - Intergemeentelijke Vereniging voor Ont- wikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving
 • Zie de gedetailleerde fiche van Geypen Greet
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Karanfll Mehmet
 • Lid van een adviesraad - TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
 • Bestuurder - Adinfo NV
 • Bestuurder - Cevi NV
 • Zie de gedetailleerde fiche van Karanfll Mehmet
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Klinges Volker
 • Mitglied des Verwaltungsrates - WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien VoG
 • Mitglied des Verwaltungsrates - ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemein- schaft
 • Sozialrichter - Arbeitsgericht Eupen
 • Zie de gedetailleerde fiche van Klinges Volker
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Lecomte Valérie
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Somme-Leuze
 • Membre du conseil d'administration - BEP Crématorium
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP Crématorium
 • Zie de gedetailleerde fiche van Lecomte Valérie
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Lhoest Sonia
 • Membre du conseil d'administration - Le Logement bruxellois scrl
 • Conseillère communale - Ville de Bruxelles
 • Conseillère de l'action sociale - Ville de Bruxelles
 • Zie de gedetailleerde fiche van Lhoest Sonia
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Loriaux Michaël
 • Membre du comité de direction - Interfin scrl
 • Membre du conseil d'administration - Interfin scrl
 • Membre du comité de direction - Sibelga scrl
 • Zie de gedetailleerde fiche van Loriaux Michaël
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019
Matthijs Herman
 • Lid van het college van censoren - Nationale Bank van België
 • Voorzitter- Raad verkiezingsbetwis- tingen - Dienst bestuursrechtscolleges Vlaanderen
 • Hoge Raad Financiën - lid - FOD Financiën
 • Zie de gedetailleerde fiche van Matthijs Herman
9
bezoldigde
cumul(s)
in 2019


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

De bezoldigde mandaten, ambten en beroepen in 2019