Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Raoul Hedebouw Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Raoul Hedebouw

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Raoul Hedebouw

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Raoul Hedebouw (PVDA)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Raoul Hedebouw over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Raoul Hedebouw heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Raoul Hedebouw stemde TEGEN de pandemiewet

Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants147.116,70
Chef du groupe PVDA-PTBChambre des représentants1,00 - 5 918,0018/01/22
Membre du conseil communalVille de Liège1,00 - 5 918,00
Totaal: van 147.118,70 tot 158.952,70 euro bruto


2021

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants134.518,16
Chef de groupeChambre des représentants10 545,00 - 52 719,00
Membre du conseil communalVille de Liège 1,00 - 5 271,00
Totaal: van 145.064,16 tot 192.508,16 euro bruto


2020

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants133 108,32
Conseiller communalVille de Liège 1,00 - 5 061,00
Totaal: van 133.109,32 tot 138.169,32 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raoul Hedebouw in 2020

2019

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants54 750,3826/05/19
ReprésentantChambre des représentants76 650,5326/05/19
Conseiller communalVille de Liège1,00 - 5 024,00
Totaal: van 131.401,91 tot 136.424,91 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raoul Hedebouw in 2019

2018

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants132.268,36
Conseiller communalVille de Liège1,00 - 5 000,0003/12/18
Conseiller communalVille de Liège1,00 - 5 000,0003/12/18
Totaal: van 132.270,36 tot 142.268,36 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raoul Hedebouw in 2018

2017

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Conseiller communalVille de Liège⇒ 2018
Membre du bureau nationalParti du Travail de Belgique⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Raoul Hedebouw toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raoul Hedebouw in 2017

2016

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Conseiller communalVille de Liège⇒ 2017
Membre du bureau nationalParti du Travail de Belgique⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Raoul Hedebouw toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raoul Hedebouw in 2016

2015

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
GemeenteraadslidStad Luik⇒ 2016
BestuurderCIAC⇒ 2016
Lid nationaal bureauParti du Travail de Belgique⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Raoul Hedebouw toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raoul Hedebouw in 2015

2014

Raoul Hedebouw • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
25/05/14
GemeenteraadslidVille de Liège
Lid nationaal bureauParti du Travail de Belgique
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Raoul Hedebouw toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raoul Hedebouw in 2014

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Raoul Hedebouw

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Hedebouw Raoul

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Raoul Hedebouw