Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Waarin bestaat Cumuleo's doel? Voor welke wereldvisie? Door te steunen op welke waarden?


Democratie bestaat alleen via transparantie (*). Gebrek aan transparantie voedt drogbeelden.

Cumuleo publiceert nauwkeurige gegevens en gegevens van openbaar belang over de mandaten, ambten en beroepen van publieke mandatarissen en hoge functionarissen.

Doordat ze beschikken over een onafhankelijke en continue informatiebron kunnen de burgers, journalisten en politici er zich op elk moment op beroepen om hun aanmerkingen over het thema, in de ruime zin van het woord, van de cumul van de mandaten te definiëren, te voeden of te verfijnen.

Meer dan meningswaarheden publiceert Cumuleo feitelijke waarheden om de bezoeker de vrijheid van meningsuiting en de autonomie van zijn besluitneming te geven.Cumuleo, dat is...


EEN DOEL

Cumuleo's doel bestaat erin een actor van de transparantie en bevordering van de integriteit van het maatschappijbeheer te zijn.

Cumuleo gelooft echt in transparantie. Deze vormt immers de barometer van de democratie. Hoe transparanter het maatschappijbeheer is, des te sterker de democratie zich ontwikkelt.

De publicatie van de mandaten, functies en beroepen van de politieke mandatarissen en hoge functionarissen waar Cumuleo zich momenteel op richt, is een etappe in het uitvoeren van deze missie. In dit specifiek geval laat de transparantie toe om de strijd aan te gaan tegen belangenconflicten, verduistering van overheidsmiddelen voor privédoeleinden en corruptie.EEN VISIE

Cumuleo beoogt een wereld waar transparantie tot een norm verheven wordt en diens afwezigheid een uitzondering vormt in de meest restrictieve zin.

In deze wereld staan de burgers centraal in het maatschappijbeheer. Ze staan vooraan in de publieke besluitvorming, want ze hebben toegang tot alle benodigde informatie.

De toegang tot informatie is de sleutel tot democratie.WAARDEN

Onafhankelijkheid, striktheid, volledigheid en duurzaamheid zijn fundamentele waarden, die Cumuleo verdedigt.Om deze doelstellingen te bereiken, Cumuleo heeft uw steun nodig!

Ik ondersteun de ontwikkeling van het transparantieproject van Cumuleo


(*) Wetsvoorstel van 30 januari 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen evenals een vermogensaangifte in te dienen.


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Doel, Visie en Waarden van Cumuleo