Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Patrick Dewael Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Patrick Dewael

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Patrick Dewael

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Dewael (Open VLD)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Patrick Dewael over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Patrick Dewael heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Patrick Dewael stemde VOOR de pandemiewet

Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers127.094,48
Lid van het BureauKamer van volksvertegenwoordigers-
Voorzitter van een vaste commissieKamer van volksvertegenwoordigers-15/09/21
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren 52 720,00 - 105 438,00
Lid van het Raadgevend ComitéEthiasCo bv1,00 - 5 271,0001/01/21
Voorzitter van de algemene vergaderingKoninklijke Muziekmaatschappij Casino-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - Afdeling Tongeren-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - Nationaal-
Lid van de raad van bestuurSecretariaat van de VLD-Kamerfractie-
Totaal: van 179.815,48 tot 237.803,48 euro bruto


2020

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers121 500,36
KamervoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers50 615,00 - 101 228,0013/10/20
CommissievoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers1,00 - 5 061,0013/10/20
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren 50 615,00 - 101 228,00
Voorzitter van de Algemene vergade- ringKoninklijke Muziekmaatschappij Casino-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - afdeling Tongeren-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - Nationaal-
Lid van de raad van bestuurSecretariaat van de VLD-Kamerfractie-
Totaal: van 222.731,36 tot 329.017,36 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2020

2019

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers52 745,2326/05/19
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers73 843,3226/05/19
KamervoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers50 241,00 - 100 480,0027/06/19
FractievoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers10 049,00 - 50 240,0027/06/19
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren50 241,00 - 100 480,0001/01/19
Voorzitter van de raad van bestuurAutonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkeling Ton- geren-24/06/19
Lid van het Raadgevend comitéEthiasCo1,00 - 5 024,0027/06/19
Voorzitter van de Algemene vergade- ringKoninklijke Muziekmaatschappij Casino-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - afdeling Tongeren-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - Nationaal-
Lid van de raad van bestuurSecretariaat van de VLD-Kamerfractie1,00 - 5 024,0027/06/19
Lid van de raad van bestuurSecretariaat van de VLD-Kamerfractie-27/06/19
Totaal: van 237.121,55 tot 387.836,55 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2019

2018

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers128.525,72
FractievoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers10 001,00 - 50 000,00
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren50 001,00 - 100 000,00
Voorzitter van de Raad van BestuurAutonoom Gemeentebedrijf stadsontwikkeling Ton- geren-
Lid van het Raadgevend comitéEthiasCo1,00 - 5 000,00
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - afdeling Tongeren-
Lid van het partijbestuurOpen Vld - Nationaal-
Lid van de Raad van BestuurSecretariaat van de VLD-Kamerfractie1,00 - 5 000,00
Advocaat--
Totaal: van 188.529,72 tot 288.525,72 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2018

2017

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
FractievoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers⇒ 2018
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
83 856,94
bruto per jaar
⇒ 2018
Voorzitter van de raad van bestuurAGB Stadsontwikkeling Tongeren⇒ 2018
Lid van het partijbestuurOpen VLD - Afdeling Tongeren⇒ 2018
Lid van het partijbestuurOpen VLD - Nationale afdeling⇒ 2018
BestuurderSecretariaat van de VLD-kamerfractie VZW⇒ 2018
Lid van het raadgevend comitéEthias Gemeen Recht OVV⇒ 2018
Lid adviesraadTelenet27/07/17
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino VZW⇒ 2018
Advocaat-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2017

2016

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
FractieleiderKamer van volksvertegenwoordigers⇒ 2017
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
82 211,18
bruto per jaar
⇒ 2017
Lid van het partijbestuurOpen VLD - Afdeling Tongeren⇒ 2017
Lid adviesraadTelenet⇒ 2017
Advocaat-⇒ 2017
Voorzitter raad van bestuurAGB-Stadsontwikkeling- Tongeren⇒ 2017
Lid raadgevend comitéEthias GR ovv⇒ 2017
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino VZW⇒ 2017
Lid van het partijbestuurOpen VLD - Nationaal⇒ 2017
BestuurderSecretariaat van de Open VLD-kamerfractie VZW⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2016

2015

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
FractieleiderKamer van volksvertegenwoordigers⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
80 597,62
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg⇒ 2016
Lid adviesraadTelenet nv
18 000,00
bruto per jaar
⇒ 2016
Lid raadgevend comitéEthias GR ovv19/06/15⇒ 2016
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino VZW⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2015

2014

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 329,10
bruto per jaar
Voorzitter (gewijzigd door Cumuleo)Kamer van volksvertegenwoordigers30/06/1414/10/14
FractieleiderKamer van volksvertegenwoordigers29/06/14
FractieleiderKamer van volksvertegenwoordigers15/10/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
80 597,62
bruto per jaar
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Lid AdviesraadTelenet nv
18 000,00
bruto per jaar
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino VZW
ZaakvoerderPatrick Dewael Advocaat BVBA
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2014

2013

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 328,40
bruto per jaar
FractieleiderKamer van volksvertegenwoordigers
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
80 597,62
bruto per jaar
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Lid van een adviesraadTelenet nv
18 000,00
bruto per jaar
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino VZW
ZaakvoerderPatrick Dewael Advocaat BVBA
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2013

2012

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 214,12
bruto per jaar
FractieleiderKamer van volksvertegenwoordigers
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
79 019,08
bruto per jaar
31/12/12
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Lid AdviesraadTelenet nv
14 000,00
bruto per jaar
ZaakvoerderBVBA Patrick Dewael-Advocaat
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino VZW
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2012

2011

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
SecretarisKamer van volksvertegenwoordigers20/07/11
FractieleiderKamer van volksvertegenwoordigers20/07/11
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
77 470,67
bruto per jaar
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Lid AdviesraadTelenet nv
14 000,00
bruto per jaar
01/06/11
Zaakvoerderbvba Patrick Dewael-Advocaat03/10/11
Voorzittervzw Koninklijke Muziekmaatschappij Casino
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2011

2010

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
VoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers20/07/10
SecretarisKamer van volksvertegenwoordigers20/07/10
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
75 952,27
bruto per jaar
06/07/10
Verhinderd burgemeesterStad Tongeren06/07/10
Voorzitter gemeenteraadStad Tongeren26/10/10
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Voorzittervzw Koninklijke Muziekmaatschappij Casino
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2010

2009

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
VoorzitterKamer van volksvertegenwoordigers
Verhinderd burgemeesterStad Tongeren
Voorzitter gemeenteraadStad Tongeren
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Voorzittervzw Koninklijke Muziekmaatschappij Casino
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2009

2008

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterFederale regering, Binnenlandse Zaken20/03/0830/12/08
MinisterFederale regering, Binnenlandse Zaken20/03/08
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
31/12/08
Voorzitter (toegevoegd door Cumuleo)Kamer van volksvertegenwoordigers31/12/08
Verhinderd burgemeesterStad Tongeren
Voorzitter gemeenteraadStad Tongeren03/06/08
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Voorzittervzw Koninklijke Muziekmaatschappij Casino
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Patrick Dewael toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2008

2007

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterFederale regering, Binnenlandse Zaken
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers28/06/0721/12/07
Verhinderd burgemeesterStad Tongeren
GemeenteraadslidStad Tongeren
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg
Voorzittervzw Koninklijke Muziekmaatschappij Casino
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2007

2006

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterFederale regering, Vice-Eerste-Minister, Binnenlandse Zaken
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
GemeenteraadslidStad Tongeren
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg?
Voorzittervzw Koninklijke Muziekmaatschappij Casino
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2006

2005

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterFederale regering, Vice-Eerste-Minister, BinnenlandseZaken
BurgemeesterStad Tongeren
GemeenteraadslidStad Tongeren
BestuurderLiberale Mutualiteit Limburg?
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij Casino vzw
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2005

2004

Patrick Dewael • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterFederale regering, Binnenlandse Zaken
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Tongeren
GemeenteraadslidStad Tongeren
VoorzitterKoninklijke Muziekmaatschappij vzw
Lid raad van bestuurLiberale Mutualiteiten Limburg28/06/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Dewael in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Patrick Dewael

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Dewael Patrick

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Patrick Dewael