Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het raadplegen gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Beleid voor gebruik en blokkering

Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo

De barometer van de cumul van mandaten, ambten en beroepen

De details van de mandaten gecumuleerd door de politieke mandatarissen in België.


News 10-01-2017

De non-deontologische code van het federaal parlement

Een dag in de Kamer Een dag in de Kamer

Aan de vooravond van de hervatting van de Kazakhgate-commissie, Cumuleo vraagt aan de federale parlementsleden de tweede paragraaf van artikel 5 van de Deontologische code voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te schrappen.

Deze paragraaf is niet compatibel met een hedendaagse benadering van de deontologie. Ze verzwakt de democratie en kan het wantrouwen van de burgers ten aanzien van de politieke wereld alleen maar versterken.

Ter vervanging van deze paragraaf vraagt Cumuleo om de toevoeging van een schriftelijke meldingeen en een verplichting van terugtrekking (*) in geval van een belangenconflict en de instelling van gepaste sancties in geval van niet-opvolging van deze regel.


(*) Terugtrekking = verbod om deel te nemen aan een beslissingsproces waarin het parlementslid een belang heeft van die aard dat het zijn onafhankelijkheid, zijn onpartijdigheid of zijn objectiviteit compromitteert of lijkt te compromitteren.

Zie de deontologische code van het federale Parlement.

Zie de HD-versie van de afbeeldingDeel op FACEBOOK

"De non-deontologische code van het federaal parlement"
Een dag in de Kamer - Zie de strip op belangenconflicten.


Welke mandataris heeft de meeste mandaten gecumuleerd van 2004 tot 2015?
Antwoord De cumul van de mandaten van 2004 tot 2015

Welke mandataris heeft de meeste mandaten gecumuleerd in 2015?
Antwoord De cumul van de mandaten in 2015

Zie ook Alle klassementen van de cumul van mandaten

Hoeveel mandatarissen hebben hun mandatenlijst in 2015 niet ingediend?
Antwoord Niet ingediende mandatenlijst in 2015

Hoeveel mandatarissen hebben hun vermogensaangifte in 2015 niet ingediend?
Antwoord Niet ingediende vermogensaangifte in 2015

Zie ook Alle klassementen van mandatarissen in gebreke

Wat is het aantal mandaten gecumuleerd door Kristin Vangeyte ?

Zoek onder de 15 656 mandatarissen van de databank van Cumuleo en bekijk de details van alle mandaten gecumuleerd door de mandataris van uw keuze.

Zie Een mandataris zoeken

Missie, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de opmaak van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Cumuleo