Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het raadplegen gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Beleid voor gebruik en blokkering

Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo

De barometer van de cumul van mandaten, ambten en beroepen

De details van de mandaten gecumuleerd door de politieke mandatarissen in België.

De meest gevraagde mandatarissen (november 2017)

Filip Watteeuw     Alain Mathot     Koen Kennis     Pierre-Yves Jeholet     Bénédicte Heindrichs     Dimitri Fourny     Valérie De Bue     Hans D'Hondt     Philippe Close     André Ceuterick     Stéphane Moreau     Guy Verhofstadt     Paul Magnette     Elio Di Rupo     Bart De Wever     Sophie Dutordoir     Marie-Hélène Ska     Kristof Calvo     Alda Greoli     Jean-François Mitsch

Actu 14-06-2017

Fractieleiders van het Brussels parlement hebben getekend voor een totale openheid en transparantie


Een volle zaal voor een gevraagd overleg van Transparencia.be nu dinsdag 13 juni in het Brussels parlement met de leiders van al de politieke formaties of hun vertegenwoordigers.

Transparencia.be legde eerst zijn eisen voor aan de zaal en nadat elke afgevaardigde van de politieke partijen hun zeg hebben kunnen doen en hun bedenkingen hebben kunnen uiten werd hen gevraagd om een plechtig engagement te tekenen. Daar staat letterlijk in dat ze zich alle moeite zouden getroosten om de amendementen die Transparencia eist voor eind 2017 te stemmen.

Inderdaad, Transparencia.be wil geen transparantiewetten meer die 11 jaar opgeborgen blijven, zoals de ordonnantie van 2006. Die moest voorzien in volledige transparantie van voordelen en vergoedingen die mandatarissen kregen!

Transparencia eist:

  • 1- Bindende en afdwingbare maatregelen door gerechtsdeurwaarder die bijgevoegd moeten worden aan de ordonnantie van 1995 over de openheid van de administratie (wetgeving over de toegang tot administratieve documenten).

  • 2- Bindende en afdwingbare maatregelen door gerechtsdeurwaarder die bijgevoegd moeten worden aan de ordonnantie van 2006, artikel 8, over de transparantie van de openbare en privé mandaten en hun vergoedingen.

  • 3- Online publicatie van de subsidies toegekend aan VZW\'s alsook hun gebruiksovereenkomst sinds 2006.

  • 4- Publicatie van de documenten van openbare onderzoeken in billijke tijdsspanne,van bouwtoelatingen en milieuvergunningen.

  • 5- Publicatie van samenstelling van de regionale gemeentelijke kabinetten.

Resultaat : alle politieke families via hun vertegenwoordigers hebben dat plechtig engagement getekend (*).

Ecolo heeft een concreet voorstel gedaan om de burgers mee te laten werken aan een werkgroep over transparantie en «good governance» met alle partijen Natuurlijk is Transparencia.be ertoe bereid mits een a-politiek opzet.

Deze actie is maar een eerste stap! Transparencia.be zal verderdoen tot er een reële uitvoering volgt van dit engagement voor een totale transparantie van de documenten en de openbare informatie.

(*) Zie de ondertekende engagementen(5Mb). Vincent De Wolf (MR) heeft getekend mits "exécutables par huissier" te vervangen door "exécutables par toutes voies de droit". Philippe Close (PS) heeft het volgende bijgevoegd "à rendre contraignant via jugement". Emmanuel De Bock (DéFI) gewoonweg "exécutables par huissier" weggedaan.


Geïnteresseerd? Doe mee: www.anticor.be/neemdeel


Actu 09-06-2017

Dinsdag 13 juni om 12u30: Eisen wij openbaarheid in het Brussels Parlement

Voor een echte controle door de burgers op het beheer van onze samenleving.

Bijeenkomst nu dinsdag 13 juni om 12u30 in het Brussels Parlement om ervoor te zorgen dat het gewest en de burgemeesters de wetten op de openbaarheid van bestuur naleven.

Wist je dat je het recht hebt alle documenten, rekeningen uitgaven en vergoedingen van verkozenen en administraties in te zien, alle subsidies, cumuls en mandaten? En dit gratis en door een simpele email.

In de Scandinavische landen zijn deze inlichtingen vrij op het internet te vinden...

In België zouden deze wetten een echte controle moeten mogelijk maken op de politiek. In het licht van de recente schandalen niet overbodig. MAAR ze worden niet nageleefd door zij die ze gestemd hebben...

… de wetten op de openbaarheid van bestuur voorzien geen enkele sanctie in geval van overtreding.... vreemd toch?

Doel afdwingbaarheid!

Dinsdag 13 juni om 12u30 Transparencia.be organiseerde een ontmoeting met Brusselse parlementairen om te praten over die afdwingbaarheid. Immers, na de schandalen van de laatste weken, wekt het parlement aan de zoveelste wet op de openbaarheid... opnieuw zonder die verplicht te maken... aan ons om dit dinsdag te eisen van onze vertegenwoordigers!

Sinds 8 maanden en niettegenstaande juridische overwinningen door de gebruikers van Transparencia.be weigert het gewest en weigeren de burgemeesters om te antwoorden op de meeste van de vragen van hun bevolking. Dit is onaanvaardbaar!

Steun Transparencia.be !

Afspraak dinsdag 13 juni om 12u30 in het Brussels Parlement
Lombardstraat, 69 te 1000 Brussel.

Registratie vereist
via www.anticor.be/neemdeel/start of via Facebook


Openbaarheid is een onmisbaar instrument voor burgercontrole. Transparencia.be is een samenwerkend platform voor aanvragen tot toegang tot publieke documenten. Het helpt je de aanvraag te verzenden en op te volgen. alle antwoorden worden op de site geplaatst.

News 10-01-2017

De non-deontologische code van het federaal parlement

Een dag in de Kamer Een dag in de Kamer

Aan de vooravond van de hervatting van de Kazakhgate-commissie, Cumuleo vraagt aan de federale parlementsleden de tweede paragraaf van artikel 5 van de Deontologische code voor de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te schrappen.

Deze paragraaf is niet compatibel met een hedendaagse benadering van de deontologie. Ze verzwakt de democratie en kan het wantrouwen van de burgers ten aanzien van de politieke wereld alleen maar versterken.

Ter vervanging van deze paragraaf vraagt Cumuleo om de toevoeging van een schriftelijke meldingeen en een verplichting van terugtrekking (*) in geval van een belangenconflict en de instelling van gepaste sancties in geval van niet-opvolging van deze regel.


(*) Terugtrekking = verbod om deel te nemen aan een beslissingsproces waarin het parlementslid een belang heeft van die aard dat het zijn onafhankelijkheid, zijn onpartijdigheid of zijn objectiviteit compromitteert of lijkt te compromitteren.

Zie de deontologische code van het federale Parlement.

Zie de HD-versie van de afbeeldingDeel op FACEBOOK

"De non-deontologische code van het federaal parlement"
Een dag in de Kamer - Zie de strip op belangenconflicten.


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Cumuleo