Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Maxime Prévot Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Maxime Prévot

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Maxime Prévot

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Maxime Prévot (Les Engagés)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Maxime Prévot over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Maxime Prévot heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Maxime Prévot stemde TEGEN de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants134.523,90
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Ville de Namur59 188,00 - 118 373,00
Président de partiAction solidaire, asbl59 188,00 - 118 373,00
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)NEW - Namur - Europe - Wallonie, asbl-
Président du collège de zone (fonction dérivée de celle de bourgmestre)Zone de secours Nage-
Totaal: van 252.899,90 tot 371.269,90 euro bruto


2021

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants125.819,36
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Ville de Namur 52 720,00 - 105 438,00
Président de partiAction solidaire, asbl52 720,00 - 105 438,00
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)NEW - Namur-Europe-Wallonie, asbl-
Président du collège de zoneZone de secours Nage-
Totaal: van 231.259,36 tot 336.695,36 euro bruto


2020

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants121 555,58
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Ville de Namur 50 615,00 - 101 228,00
Président de partiAction solidaire asbl10 124,00 - 50 614,00
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)NEW - Namur-Europe-Wallonie asbl-
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)Zone de police de Namur-Capitale-
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)Zone de secours Nage-
Totaal: van 182.294,58 tot 273.397,58 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2020

2019

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants67 037,8526/05/19
DéputéParlement wallon46 938,6125/05/19
DéputéParlement de la Communauté française-25/05/19
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Ville de Namur50 241,00 - 100 480,00
Président de partiAction solidaire asbl10 049,00 - 50 240,0001/01/19
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)NEW - Namur-Europe-Wallonie asbl-
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)Zone de police de Namur-Capitale-
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)Zone de secours Nage-
Totaal: van 174.266,46 tot 264.696,46 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2019

2019

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
BourgmestreNamur (Ville de)
63.644,04
euro bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentNamur-Europe-Wallonie asbl
Président du collègeZone de police de Namur Capitale
Président du collègeZone de secours NAGE
DéputéChambre des représentants
52.119,31
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement wallon
46.938,61
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
PrésidentCentre Démocrate Humaniste

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
BourgmestreVille de Namur
62.395,22
euro bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentNEW asbl
PrésidentZone de police
PrésidentZone de secours NAGE
DéputéParlement wallon
100.231,52
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement wallon100.231,52
DéputéParlement de la Communauté française-
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Ville de Namur50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Ville de Namur5 001,00 - 10 000,0003/12/18
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)asbl New (Namur-Europe-Wallonie)-
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)Zone de police de Namur-Capitale-
Président (fonction dérivée de celle de bourgmestre)Zone de secours NAGE-
Totaal: van 155.233,52 tot 210.231,52 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2018

2017

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
BourgmestreNamur (Ville de)
26 168,51
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentNEW asbl
PrésidentZone de secours Nage
DéputéParlement wallon
103 582,38
bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
12 413,52
bruto voor de bezoldigde periode
MinistreGouvernement wallon
53 994,12
bruto voor de bezoldigde periode
1 313,11
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine28/07/17
DéputéParlement de Wallonie28/07/17⇒ 2018
DéputéParlement de la Communauté française28/07/17⇒ 2018
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Ville de Namur28/07/17⇒ 2018
Conseiller communalVille de Namur28/07/17
PrésidentNEW asbl25/09/17⇒ 2018
PrésidentZone de secours Nage01/08/17⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2017

2016

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
MinistreGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine⇒ 2017
Bourgmestre empêché (toegevoegd door Cumuleo)Ville de Namur⇒ 2017
Conseiller communalVille de Namur⇒ 2017
PrésidentAgence wallonne de la Sécurité routière⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2016

2016

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte in november 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalVille de NamurNeeOorspronkelijk mandaat
MinistreGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et PatrimoineNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine⇒ 2016
Verhinderd burgemeester (toegevoegd door Cumuleo)Stad Namen⇒ 2016
GemeenteraadslidStad Namen⇒ 2016
VoorzitterAgence wallonne de la Sécurité routière⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2015

2014

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine23/07/14
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
23/07/14
ParlementslidParlement de la Communauté française
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
23/07/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Ville de Namur
120 096,80
bruto per jaar
23/07/14
Verhinderd burgemeester (toegevoegd door Cumuleo)Stad Namen24/07/14
GemeenteraadslidVille de Namur23/07/14
BestuurderFestival Musical de Namur26/07/14
BestuurderGroupement des Acteurs Urbains GAU asbl26/07/14
Voorzitter raad van bestuurNEW29/09/14
BestuurderAction Solidaire CDH asbl23/07/14
Lid toezichtscomitéETHIAS26/07/14
BestuurderCentre International de Musique Chorale09/10/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2014

2013

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidParlement de la Communauté française
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Ville de Namur
120 096,80
bruto per jaar
BestuurderBEP25/06/13
BestuurderFestival musical de Namur
Voorzitter raad van bestuurNEW
BestuurderAction Solidaire CDH asbl
Lid toezichtscomitéETHIAS
VoorzitterCDA asbl
BestuurderGAU
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2013

2012

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
ParlementslidParlement de la Communauté française
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Ville de Namur
117 744,74
bruto per jaar
05/03/12
SchepenVille de Namur
88 308,50
bruto per jaar
05/03/12
BestuurderFestival musical de Namur05/03/12
Voorzitter raad van bestuurNEW05/03/12
BestuurderCentre local de promotion de la santé CLPS26/03/12
BestuurderRelais social urbain namurois
BestuurderAction Solidaire CDH asbl
BestuurderGAU05/03/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2012

2011

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
FractieleiderWaalse Parlement
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
SchepenStad Namen
86 578,17
bruto per jaar
BestuurderMission régionale pour l'emploi de Namur MIRENA17/02/11
BestuurderCentre Hospitalier Régional de Namur31/12/11
Lid beheerscomitéCentre Hospitalier Régional de Namur31/12/11
BestuurderPlaatselijk centrum voor gezondheidspromotie
BestuurderRelais social urbain namurois
BestuurderAction Solidaire CDH asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2011

2010

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
FractieleiderWaalse Parlement
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
SchepenStad Namen
84 881,27
bruto per jaar
VoorzitterSPABS Namur30/04/10
VoorzitterCommission internationale de la Meuse30/12/10
BestuurderMission régionale pour l'emploi de Namur MIRENA
BestuurderCentre Hospitalier Régional de Namur
Lid beheerscomitéCentre Hospitalier Régional de Namur
BestuurderPlaatselijk centrum voor gezondheidspromotie
BestuurderRelais social urbain namurois
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2010

2009

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
23/06/09
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
23/06/09
FractieleiderWaalse Parlement23/06/09
ParlementslidFrans gemeenschapsparlement
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
30/06/09
SchepenStad Namen
83 212,45
bruto per jaar
Président (démissionnaire)SPABS NAMUR
VoorzitterCommission internationale de la Meuse01/02/09
BestuurderMission régionale pour l'emploi de Namur MIRENA01/12/09
BestuurderCentre Hospitalier Régional de Namur
Lid beheerscomitéCentre Hospitalier Régional de Namur
BestuurderPlaatselijk centrum voor gezondheidspromotie
BestuurderPatinoire La Mosane30/11/09
VoorzitterComité de quartier des Arsouilles
BestuurderRelais social urbain namurois
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2009

2008

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
SchepenStad Namen
83 212,45
bruto per jaar
VoorzitterSPABS NAMUR
BestuurderCentre Hospitalier Régional de Namur
Lid beheerscomitéCentre Hospitalier Régional de Namur
BestuurderPlaatselijk centrum voor gezondheidspromotie21/01/08
BestuurderPatinoire La Mosane
BestuurderLes Jambiens asbl28/07/08
VoorzitterComité de quartier des Arsouilles
BestuurderLe 38, espace communautaire des Balances
OndervoorzitterLes Aînés de Saint-Servais asbl
BestuurderRelais social urbain namurois
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2008

2007

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
28/06/07
ProvincieraadslidProvincie Namen28/06/07
SchepenStad Namen
78 413,10
bruto per jaar
RegeringscommissarisASE28/06/07
Lid toezichtscomitéIDEFIN16/04/07
VoorzitterSPABS NAMUR
BestuurderCentre Hospitalier Régional de Namur
Lid beheerscomitéCentre Hospitalier Régional de Namur
Politiek medewerkerCDH15/06/07
BestuurderPatinoire La Mosane21/05/07
BestuurderLes Jambiens asbl23/04/07
VoorzitterFERI nv28/09/07
VoorzitterComité de quartier des Arsouilles
OndervoorzitterLes Aînés de Saint-Servais asbl23/04/07
BestuurderRelais social urbain namurois22/01/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Maxime Prévot toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2007

2006

Maxime Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Namen20/10/06
SchepenStad Namen04/12/06
GemeenteraadslidStad Namen04/12/06
OCMW raadslidStad Namen01/12/06
RegeringscommissarisASE01/07/06
Lid toezichtscomitéIDEFIN
VoorzitterSPABS NAMUR
BestuurderCentre Hospitalier Régional de Namur01/12/06
Lid beheersorgaanCentre Hospitalier Régional de Namur
BestuurderCentre Hospitalier Régional de Namur04/12/06
Politiek medewerkerCDH15/12/06
BestuurderSOGEPA
VoorzitterFERI nv
VoorzitterComité de quartier des Arsouilles
Vertegenwoordiger van de ministerCommission nationale du climat
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Maxime Prévot in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Le mandat de conseillé communal exercé en 2014 a été modifié en non rémunéré suite aux informations transmises par Maxime Prévot.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Maxime Prévot

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Prévot Maxime

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Maxime Prévot