Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandatarissen in gebreke »
Studie over de politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke

Studie over de politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke

Tot welke politieke partijen behoren zij? Welke partij telt de meeste mandatarissen die zich niet aan de wet houden? Wat is hun verhouding in elke partij?

Sinds politieke mandatarissen en hoge ambtenaren een mandaten- en vermogensaangifte moeten indienen, ontbreken er 6494 aangiften.

In deze studie wijdt Cumuleo zich aan de 2836 betrokken mandatarissen.

Tot welke politieke partijen behoren zij? Welke partij telt de meeste mandatarissen die zich niet aan de wet houden? Wat is hun gewicht in elke partij?

Bekijk het volledige persbericht


Welke straffen voor de mandatarissen in gebreke?


Cumuleo pleit ervoor dat mandatarissen die zich niet aan de transparantieregels houden, in het kader van de uitoefening van hun mandaten, er dan ook van uitgesloten worden.

Want deze houding doet onvermijdelijk twijfels rijzen rond de legitimiteit van het verder uitoefenen van hun openbare functies.

Click to Tweet


Het naleven van de wetten, meer bepaald in de strijd tegen belangenconflicten en corruptie (het belangrijkste doel van de mandaten- en vermogensaangiften), vormt nochtans de basis van politieke ethiek en deontologie.

De verbetering van het vertrouwen tussen de burgers en de politiek verantwoordelijken kan niet voorbijgaan aan deze twee basisbegrippen van goed bestuur.


Aanbevelingen om het aantal mandatarissen in gebreke te verminderen?


Cumuleo geeft twee aanbevelingen voor het verminderen van het aantal mandatarissen die hun mandaten- en vermogensaangiften niet ingediend hebben.

1- Aanbeveling voor de politieke partijen


Cumuleo vraagt aan de politieke partijen om interne maatregelen te nemen die erop toezien dat hun mandatarissen hun transparantieverplichtingen nakomen en om sancties te treffen in geval van weigering.

2- Aanbeveling aan de parketten


Cumuleo vraagt aan de parketten om inbreuken op de mandaten- en vermogensaangiften systematisch te vervolgen. Sinds 2004 werden slechts een tiental mandatarissen (omgerekend 0,35 %) vervolgd. De afwezigheid van sancties leidt tot een straffeloosheid, die een negatief signaal naar de maatschappij uitstuurt.


6494 aangiften werden niet ingediend bij het Rekenhof sinds 2004.

Click to Tweet


2836 mandatarissen plegen inbreuk op de transparantieregels sinds 2004.

Click to Tweet


NEDERLANDSTALIGE PARTIJEN
Open VLD-mandatarissen in gebreke
Zie de Open VLD-mandatarissen in gebreke


Groen-mandatarissen in gebreke
Zie de Groen-mandatarissen in gebreke


Sp.a-mandatarissen in gebreke
Zie de sp.a-mandatarissen in gebreke


CD&V-mandatarissen in gebreke
Zie de CD&V-mandatarissen in gebreke


N-VA-mandatarissen in gebreke
Zie de N-VA-mandatarissen in gebreke


U kunt de afbeeldingen hieronder naar uw site kopiëren, indien u de bron opgeeft.

Aanbevolen formaat: Bron <a href="https://www.cumuleo.be/nl/mandataris-in-gebreke/partijen-van-mandatarissen-in-gebreke.php">Cumuleo - Politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke</a>.

De afbeeldingen zijn beschikbaar in TIFF-formaat om te printen (download de .zip).

FRANSTALIGE PARTIJEN
MR-mandatarissen in gebreke
Zie de MR-mandatarissen in gebreke


PS-mandatarissen in gebreke
Zie de PS-mandatarissen in gebreke


cdH-mandatarissen in gebreke
Zie de cdH-mandatarissen in gebreke


DéFi-mandatarissen in gebreke
Zie de DéFi-mandatarissen in gebreke


Ecolo-mandatarissen in gebreke
Zie de Ecolo-mandatarissen in gebreke


U kunt de afbeeldingen hieronder naar uw site kopiëren, indien u de bron opgeeft.

Aanbevolen formaat: Bron <a href="https://www.cumuleo.be/nl/mandataris-in-gebreke/partijen-van-mandatarissen-in-gebreke.php">Cumuleo - Politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke</a>.

De afbeeldingen zijn beschikbaar in TIFF-formaat om te printen (download de .zip).

Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Studie over de politieke gezindheid van de mandatarissen in gebreke