Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Frans Destoop Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Frans Destoop

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Frans Destoop

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Destoop (CD&V)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Frans Destoop heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Frans Destoop heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2007 | Mandaten 2006 | Mandaten 2005 | Mandaten 2004 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2007

Frans Destoop • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk
Lid uitvoerend bureau/comitéCrematorium ZWV22/03/07
Voorzitter raad van bestuurCrematorium ZWV22/03/07
Voorzitter raad van bestuurLEIEDAL27/03/07
BestuurderRegionaal Sociaal-Economisch OverlegComité RESOCvzw22/03/07
Lid politieraadPolitiezone VLAS
BestuurderVVSG17/05/07
BestuurderGPCI22/03/07
Lid bureauGPCI22/03/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frans Destoop in 2007

2006

Frans Destoop • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Kortrijk
Lid uitvoerend bureau/comitéCrematorium ZWV
Voorzitter raad van bestuurCrematorium ZWV
Voorzitter raad van bestuurLEIEDAL
BestuurderRegionaal Sociaal-Economisch OverlegComité RESOC vzw
Afgevaardigd bestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingsbedrijfKortrijk
Lid politieraadPolitiezone VLAS
BestuurderVVSG
BestuurderTsyon nv
BestuurderGPCI
Lid bureauGPCI
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Frans Destoop • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Kortrijk
Lid uitvoerend bureau/comitéCrematorium Zuid-West-Vlaanderen22/03/05
Voorzitter raad van bestuurCrematorium ZWV22/03/05
Voorzitter raad van bestuurLEIEDAL
LidHoge Raad Binnenlands Bestuur
BestuurderJeugdlokalen vzw
Lid politieraadPolitiezone VLAS
BestuurderTelesenior
Lid bureauTelesenior
BestuurderVVSG
CongresafgevaardigdeCD&V
BestuurderGPCI
Lid bureauGPCI
BestuurderRebak
Lid bureauRebak
Bestuurder (raadgevende stem)Resoc21/01/05
Afgevaardigd bestuurderStadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
BestuurderStyon NV
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frans Destoop in 2005

2004

Frans Destoop • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Kortrijk
GemeenteraadslidStad Kortrijk
Voorzitter raad van bestuurLEIEDAL
CongresafgevaardigdeCD&V
Lid politieraadPolitiezone VLAS
BestuurderVVSG
BestuurderGPCI (grensoverschrijdend)
Lid bureauGPCI (Perman. Conf. Intercomm.)
BestuurderJeugdlokalen vzw
BestuurderREBAK
Lid bureauREBAK
BestuurderStadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
BestuurderTelesenior vzw
Lid bureauTelesenior vzw
BestuurderTsyon NV12/07/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frans Destoop in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Frans Destoop

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Destoop Frans

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Frans Destoop