Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Lotte Stoops Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Lotte Stoops

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Lotte Stoops

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Lotte Stoops (Groen)


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Lotte Stoops over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Lotte Stoops heeft nog niet gereageerd op de enquête (verzenddatum: 23 juni 2022)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Lotte Stoops • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Lotte Stoops
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger137.253,53Openbare mandaten en functies11-06-19
- Brussels Hoofdstedelijk Parlement - secretaris13.535,83Openbare mandaten en functies18-07-19
- Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris6.307,20Openbare mandaten en functies18-07-19
- Stad Brussel - gemeenteraadslid5.821,75Openbare mandaten en functies03-12-18
- Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene - politieraadslid900,00Openbare mandaten en functies29-01-19
- IRIS-UKZKF-HUDERF-Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (vereniging hoofdstuk XII OCMW-wet) - lid algemene vergadering en raad van bestuur876,41Openbare mandaten en functies15-10-19
- BRAVVO vzw (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) - lid algemene vergaderingGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies21-11-19
- Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) - bestuurder en ondervoorzitterGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies07-10-19
- Goddelijk Kind Jezus Kerk - vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter vervanging BurgemeesterGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies26-09-19
- Onze-Lieve-Vrouw van Laeken Kerk - vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter vervanging BurgemeesterGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies26-09-19

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2023 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2021 » heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2020

Lotte Stoops • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement126 191,27
GemeenteraadslidStad Brussel1,00 - 5 061,00
Lid van het Bureau (secretaris)Brussels Hoofdstedelijk Parlement10 124,00 - 50 614,00
Lid van de raad van bestuur van H.U.D.E.R.F.IRIS-Koepel - Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking1,00 - 5 061,00
Vertegenwoordiger van de gemeenteKerkfabriek Goddelijk Kind Jezus te Laken-
Vertegenwoordiger van de gemeenteKerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Laken-
Lid van de raad van bestuurKoninklijke Vlaamse Schouwburg-
Lid van de politieraadPolitiezone Brussel Hoofdstad-Elsene1,00 - 5 061,00
Lid van het Bureau (secretaris)Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie1,00 - 5 061,00
Totaal: van 136.319,27 tot 197.049,27 euro bruto


2020

Lotte Stoops • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Lotte Stoops
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger126191,27Openbare mandaten en functies11-06-2019
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - secretaris13055,12Openbare mandaten en functies18-07-2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris6245,13Openbare mandaten en functies18-07-2019
Stad Brussel - gemeenteraadslid6012,71Openbare mandaten en functies3-12-2018
Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene - politieraadslid900,00Openbare mandaten en functies29-01-2019
IRIS-UKZKF-HUDERF-Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (vereniging hoofdstuk XII OCMW-wet) - lid algemene vergadering en raad van bestuur668,78Openbare mandaten en functies15-10-2019
BRAVVO vzw (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) - lid algemene vergaderingGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies21-11-2019
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) - bestuurder en ondervoorzitterGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies7-10-2019
Goddelijk Kind Jezus Kerk - vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter vervanging BurgemeesterGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies26-09-2019
Onze-Lieve-Vrouw van Laeken Kerk - vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter vervanging BurgemeesterGeen bezoldigingOpenbare mandaten en functies26-09-2019

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Lotte Stoops • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement59 286,4826/05/19
GemeenteraadslidStad Brussel5 025,00 - 10 048,00
Lid van de raad voor maatschappe- lijk welzijn en van verschillende bij- zondere comitésStad Brussel1,00 - 5 024,0001/03/1930/06/19
Lid van het Bureau (secretaris)Brussels Hoofdstedelijk Parlement1,00 - 5 024,00
Lid van de raad van bestuur van H.U.D.E.R.F.IRIS-Koepel - Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking1,00 - 5 024,00
Vertegenwoordiger van de gemeenteKerkfabriek Goddelijk Kind Jezus te Laken-
Vertegenwoordiger van de gemeenteKerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Laken-
Lid van de raad van bestuurKoninklijke Vlaamse Schouwburg-
Lid van de politieraadPolitiezone Brussel Hoofdstad-Elsene1,00 - 5 024,00
Lid van het Bureau (secretaris)Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie1,00 - 5 024,00
Totaal: van 64.316,48 tot 94.454,48 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Lotte Stoops in 2019

2019

Lotte Stoops • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Lotte Stoops
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordiger69.701,84Openbare mandaten en functies11-06-2019
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - secretaris5.761,72Openbare mandaten en functies18-07-2019
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - secretaris4.510,92Openbare mandaten en functies18-09-2019
Stad Brussel - gemeenteraadslid6.417,18Openbare mandaten en functies03-12-2018
Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene - politieraadslid1.200,00Openbare mandaten en functies29-01-2019
OCMW Brussel - raadslid3.108,78Openbare mandaten en functies01-03-201930-06 2019
IRIS-UKZKF-HUDERF-Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (vereniging hoofdstuk XII OCMW-wet) - lid algemene vergadering en raad van bestuur181,88Openbare mandaten en functies15-10-2019
BRAVVO vzw (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) - lid algemene vergaderingOpenbare mandaten en functiesNog niet geweest
Koninklijke Vlaamse Schouwburg - bestuurder en ondervoorzitterOpenbare mandaten en functies07-10-2019
Kerk Goddelijk Kind Jezus - vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter vervanging burgemeesterOpenbare mandaten en functies26-09-2019
Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Laken - vertegenwoordiger gemeente in kerkfabriek, ter vervanging burgemeesterOpenbare mandaten en functies26-09-2019
AuteursrechtenVan 1.001 tot 5.000 bruto per maandPrivate beroepsactiviteiten
VakantiegeldVan 1.001 tot 5.000 bruto per maandPrivate beroepsactiviteiten
Freelance casting directorVan 1.001 tot 5.000 bruto per maandPrivate beroepsactiviteiten
WerkzoekendeVan 1.001 tot 5.000 bruto per maandPrivate beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Lotte Stoops • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Lotte Stoops
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - volksvertegenwoordigerOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Stad Brussel - gemeenteraadslidOpenbare mandaten en functies3/12/2018
Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene - politieraadslidOpenbare mandaten en functies29/01/2019
OCMW stad Brussel - OCMW-raadslidOpenbare mandaten en functies1/03/20192019
Savage Film - regisseurDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten
AuteursrechtenDe 500 à 1.000Private beroepsactiviteiten
VakantiegeldDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten
Freelance casting director via Recrewtment/SonhouseDe 1 tot 499Private beroepsactiviteiten
WerkzoekendeDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten
Coördinatie voor vzw Public via Smart Production AssociésDe 1 à 499Private beroepsactiviteiten

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Lotte Stoops

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Stoops Lotte

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Lotte Stoops