Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Frédéric Dagniau Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Frédéric Dagniau

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Frédéric Dagniau

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Dagniau (MR) - 1380 LASNE.

Frédéric Dagniau is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2017

Frédéric Dagniau is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2015


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune de Lasne10 001,00 - 50 000,0003/12/18
Conseiller communalCommune de Lasne1,00 - 5 000,00
MembreCCATM Lasne-
Président et membre de commissions du conseil communalCommune de Lasne-
Conseiller de police effectifZone de police la Mazerine-03/12/18
Conseiller de police suppléantZone de police la Mazerine-01/01/1803/12/18
Avocat indépendant--
Totaal: van 10.002,00 tot 55.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2018

2018

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin au Collège communal jusqu'au 3/12/2018Commune de Lasne
35.640,26
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalCommune de Lasne
152,98
bruto voor de bezoldigde periode
Membre de la CCATMCommune de Lasne
Conseil de police - Conseiller - suppléant jusqu'au 3/12/2018 Conseiller - effectif depuis le 3/12/2018Zone de police de la Mazerine
AvocatActivité indépendante exercée en personne physique

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Collège communal - ÉchevinCommune de Lasne
37.757,29
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller communalCommune de Lasne
165,11
bruto voor de bezoldigde periode
MembreCCATM
CA-AdministrateurIECBW
1.451,96
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil de police - Conseiller suppléantZone de police Mazerine
AvocatActivité indépendante exercée en personne physique

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Lasne⇒ 2018
AdministrateurIntercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wal- lon⇒ 2018
PrésidentCommission communale des Finances⇒ 2018
PrésidentCommission communale des sports⇒ 2018
MembreCommissions communales⇒ 2018
Membre du conseil de police (sup- pléant)Zone de police La Mazerine⇒ 2018
Avocat-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Frédéric Dagniau toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2017

2016

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Lasne⇒ 2017
AdministrateurIntercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wal- lon⇒ 2017
PrésidentCommission communale des Finances⇒ 2017
PrésidentCommission communale des sports⇒ 2017
MembreCommissions communales⇒ 2017
Membre du conseil de police (sup- pléant)Zone de police La Mazerine⇒ 2017
Avocat-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2016

2016

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de LasneNeeOorspronkelijk mandaat
MembreCCATMNeeAfgeleid mandaat
MembreCommissions communalesNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurIECBWNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de police suppléantZone de police La MazerineNeeAfgeleid mandaat
Avocat-NeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Lasne27/01/15⇒ 2016
GemeenteraadslidCommune de Lasne26/01/15
Conseiller de Police SuppléantZone de Police de la Mazerine⇒ 2016
BestuurderIntercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon (IECBW)⇒ 2016
VoorzitterCommission Communale des Finances - Lasne27/01/15⇒ 2016
VoorzitterCommission Communale des Sports - Lasne27/01/15⇒ 2016
Membre effectifCommission Communale de l'Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme -Lasne⇒ 2016
Membre effectifCommission Communale de la Mobilité - Lasne⇒ 2016
Membre effectifCommission Communale de l'Environnement & Gestion des déchets - Lasne⇒ 2016
Membre effectifCommission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) - Lasne⇒ 2016
AdvocaatFrédéric DAGNIAU⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2015

2014

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Lasne
BestuurderIntercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon
Plaatsvervangend lid politieraadZone de police La Mazerine
Advocaat-
LidCommission communale de la Mobilité
LidCommission communale de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme
LidCommission communale de l'Environnement et Gestion des déchets
LidCommission communale des Sports
LidCommission consultative de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité CCATM
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2014

2013

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Lasne
BestuurderIECBW28/06/13
LidCommission communale de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité CCATM30/12/13
LidCommission communale de mobilité12/11/13
LidCommission communale des sports12/11/13
Membre du conseil de police sup- pléantZone de police La Mazerine
Advocaat-
LidCommission communale d'aménagement du territoire et de l'Urbanisme - Lasne12/11/13
LidCommission communale de l'Environnement et Gestion des déchets -Lasne12/11/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2013

2012

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Lasne
34 688,82
bruto per jaar
03/12/12
GemeenteraadslidCommune de Lasne03/12/12
BestuurderCentre culturel du Brabant wallon03/12/12
LidCOPALOC enseignement03/12/12
Lid politieraadZone de police La Mazerine13/12/12
Advocaat-
VoorzitterCommission communale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme03/12/12
LidCommissions communales03/12/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Frédéric Dagniau toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2012

2011

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
34 009,17
bruto per jaar
BestuurderCentre culturel du Brabant wallon
LidCOPALOC enseignement
Lid politieraadPolitiezone La Mazerine
Advocaat-
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoire et urbanisme
LidCommissions communales
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Frédéric Dagniau toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2011

2010

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
33 342,51
bruto per jaar
BestuurderCentre culturel du Brabant wallon
LidCOPALOC enseignement
Afgevaardigde gemeenteImmobilière publique du Centre et de l'Est du Brabant wallon
Afgevaardigde gemeenteMaison de l'Urbanisme
Lid politieraadPolitiezone La Mazerine
Advocaat-
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoire et urbanisme
LidCommissions communales
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Frédéric Dagniau toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2010

2009

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
32 687,01
bruto per jaar
BestuurderCentre culturel du Brabant wallon
LidCOPALOC enseignement
Lid politieraadPolitiezone La Mazerine
Advocaat-
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoire et urbanisme
LidCommissions communales
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Frédéric Dagniau toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2009

2008

Frédéric Dagniau • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
32 687,01
bruto per jaar
11/02/08
GemeenteraadslidGemeente Lasne
BestuurderCentre culturel du Brabant wallon
LidCOPALOC enseignement
Lid politieraadPolitiezone La Mazerine
Advocaat-
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoire et urbanisme
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Frédéric Dagniau toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frédéric Dagniau in 2008

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Frédéric Dagniau

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Dagniau Frédéric

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Frédéric Dagniau