Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Alain Decerf Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Alain Decerf

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alain Decerf

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Decerf (PS)


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller provincialProvince de Liège1,00 - 5 061,00
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Seraing 10 124,00 - 50 614,00
Président du conseil d'administrationAide - Association intercommunale pour le démerge- ment et l'épuration des communes de la province de Liège34 644,55
Membre du conseil d'administrationEnodia scrl1 800,00
Membre du conseil d'administrationCripel asbl-
Membre du conseil d'administrationFinanpart-03/03/20
Membre du conseil d'administrationImmoval-
Membre du conseil d'administrationLes chiroux asbl-
PrésidentMaison de quartier du Haut Pré asbl-
Membre du conseil d'administrationOgeo Fund10 124,00 - 50 614,00
Président de la Copaloc - Commis- sion paritaire localeVille de Seraing -
Totaal: van 56.693,55 tot 142.733,55 euro bruto


2020

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) provincial(e)Province de Liège
2603,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Échevin(e)Ville de Seraing
78379,44
euro bruto voor de bezoldigde periode
Comité exécutif - Président(e)Association Intercommunale Démergement et épuration
34644,54
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)ENODIA
1800,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)Maison de quartier ASBL
Assemblée générale - MembreCECP
Comité d'avis - Président(e)COPALOC
Assemblée générale - MembrePUBLILEC
Assemblée générale - MembreRESA
Conseil d'administration - Administrateur(trice)CRIPEL
Conseil d'administration - Administrateur(trice)CHIROUX
Conseil d'administration - Administrateur(trice)IMMOVAL
Assemblée générale - MembreLogis social de Liège
Assemblée générale - MembreHabitation Jemepienne
Assemblée générale - MembreHome Ougréen
Assemblée générale - MembreMaison sérésienne
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Finanpart
Conseil d'administration - Administrateur(trice)OGEO FUND, Fonds de pension
30000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller provincialProvince de Liège1,00 - 5 024,00
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Seraing50 241,00 - 100 480,00
Président du conseil d'administrationAide - Association intercommunale pour le démer- gement et l'épuration des communes de la province de Liège34 133,12
Membre du conseil d'administrationEnodia scrl1 800,00
PrésidentCopaloc-
Membre du conseil d'administrationCripel-
Membre du conseil d'administrationFinanpart-
PrésidentFormations Province de Liège asbl10 049,00 - 50 240,0031/08/19
Membre du conseil d'administrationImmoval-
Membre du conseil d'administrationLes Chiroux asbl-
PrésidentMaison de quartier du Haut Pré asbl-
Membre du conseil d'administrationOgeo Fund10 049,00 - 50 240,00
Totaal: van 106.273,12 tot 241.917,12 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2019

2019

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller provincialProvince de Liège
4.160,58
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
EchevinVille de Seraing
76.909,33
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
Conseiller (fin de mandat en 2018)Zone de Police Seraing-Neupré
124,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
PrésidentAIDE
34.133,12
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
Membre CAENODIA
1.800,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
Président CAMaison quartier asbl?
Assemblée généraleConseil de l'enseignement?
PrésidentCOPALOC?
Assemblée généralePUBLILEC?
Assemblée généraleRESA?
Conseil d'administrationCRIPEL?
Conseil d'administrationCHIROUX?
Conseil d'administrationImmowal?
Assemblée généraleLogis Social de Liège?
Assemblée généraleHabitation Jemepienne?
Assemblée généraleHome Ougréen?
Assemblée généraleMaison Sérésienne?
Conseil d'administrationFINANPART?
Conseil d'administrationOGEO FUND (Fond de pension)
12.000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
Président (jusqu'août 2019)Formation province, socialistes asbl
11.250,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
?

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller ProvincialProvincie Luik1,00 - 5 000,0026/10/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Seraing50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Seraing1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du comité de directionAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège-
Président du conseil d'administrationAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège34.825,81
Membre de l'Assemblée GénéraleC.E.C.P-
Vice-PrésidentCentre de Guidance-
Vice-PrésidentCrédit populaire-31/10/18
Membre du conseil d'administrationENODIA scrl300,0030/11/18
Membre du Conseil d'AdministrationFinanpart-01/12/18
Membre du Conseil d'AdministrationHome Ougréen1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du comité de directionL'Immobilière publique scrl448,0003/12/18
Membre du conseil d'administrationL'Immobilière publique scrl448,0003/12/18
PrésidentMAISON DE QUARTIER DU HAUT PRE-
Membre du Conseil d'AdministrationOGEO FUND5 001,00 - 10 000,00
Membre du Conseil d'AdministrationTennis Ougrée-31/12/18
Membre du Conseil d'AdministrationTerranova-30/11/18
Membre du Conseil de PoliceZone de police Seraing Neupré1,00 - 5 000,0026/10/18
Totaal: van 91.027,81 tot 166.021,81 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2018

2018

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller provincial (depuis le 26/10/18)Province de Liège
1.082,17
bruto voor de bezoldigde periode
ÉchevinVille de Seraing
75.786,25
bruto voor de bezoldigde periode
Conseiller (jusque octobre 2018)Zone de police Seraing-Neupré
496
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentAIDE Intercommunale
34.825,71
bruto voor de bezoldigde periode
Vice-président (membre CA)Centre guidance Seraing
PrésidentCoPaLoc
Membre de rassemblée généraleConseil de l'Enseignement
Vice-président (membre CA)Crédit populaire
Membre du conseil d'administration (depuis le 1/12/18)ENODIA
300
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - (jusqu'au 3/12/18)Home Ougréen
700
bruto voor de bezoldigde periode
Vice-président (jusqu'au 3/12/18)Immobilière publique
896
bruto voor de bezoldigde periode
Président CAMaison de Quartier ASBL
Membre du CA(jusq'au 11/18)TERRANOVA
Membre du CA(jusqu'octobre 2018)Tennis Club Ougrée
Membre du CAOGEO FUND (Fond de pension)
9.000,00
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Ville de Seraing
75.003,71
bruto voor de bezoldigde periode
Comité de gestion - Président(e)AIDE
35.442,14
bruto voor de bezoldigde periode
Comité d'avis - Président(e)COPALOC
Conseil d'administration - Vice-président(e)Centre de Guidance
Conseil d'administration - Vice-président(e)Crédit populaire
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Home Ougréen
600
bruto voor de bezoldigde periode
Bureau exécutif - Vice-président(e)Immobilière publique scrl
1.232,00
bruto voor de bezoldigde periode
Bureau exécutif - Président(e)Maison des jeunes du haut pré
Conseil d'administration - Administrateur(trice)OGEO FUND
13.500,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Tennis club Ougree
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Terra nova
201,05
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil de police - Administrateur(trice)Zone de police Seraing-Neupré
558
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinVille de Seraing⇒ 2018
Président du conseil d'administrationAIDE⇒ 2018
Vice-président du conseil d'administrationL'Immobilière publique scrl⇒ 2018
Vice-président du conseil d'administrationCentre de Guidance de Seraing-Ougrée⇒ 2018
PrésidentCOPALOC⇒ 2018
AdministrateurHome Ougréen (le)⇒ 2018
PrésidentMaison de quartier du Haut-Pré⇒ 2018
Membre du conseil de policeZone de police Seraing - Neupré⇒ 2018
Vice-président du conseil d'administrationCrédit populaire⇒ 2018
AdministrateurOGEO Fund⇒ 2018
ConseillerTerranova sa⇒ 2018
ConseillerTennis club Centenaire⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2017

2016

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinVille de Seraing
76 208,93
bruto per jaar
⇒ 2017
Président du conseil d'administrationAIDE⇒ 2017
Vice-présidentL'Immobilière publique scrl⇒ 2017
Vice-présidentCentre de Guidance de Seraing-Ougrée⇒ 2017
PrésidentCOPALOC⇒ 2017
ConseillerHome Ougréen (le)⇒ 2017
PrésidentMaison de quartier du Haut-Pré⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police Seraing - Neupré⇒ 2017
ConseillerCrédit populaire⇒ 2017
ConseillerOGEO Fund⇒ 2017
ConseillerTerranova sa⇒ 2017
ConseillerTennis club Centenaire⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2016

2016

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinVille de SeraingNeeOorspronkelijk mandaat
Président du CAAIDENeeAfgeleid mandaat
Vice-présidentCentre de guidanceNeeAfgeleid mandaat
PrésidentCoPaLocNeeAfgeleid mandaat
Vice-présidentCrédit PopulaireNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurLe Home Ougréen scrlNeeAfgeleid mandaat
Vice-président du CAL'Immobilière Publique scrlNeeAfgeleid mandaat
PrésidentMaison de quartier du Haut-Pré asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurTennis Club Centenaire Ougrée asblNeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police de Seraing-NeupréNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurOGEO FundNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurTerranova saNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
74 715,28
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurAIDE⇒ 2016
OndervoorzitterL'Immobilière publique scrl⇒ 2016
OndervoorzitterCentre de Guidance de Seraing-Ougrée⇒ 2016
VoorzitterCOPALOC⇒ 2016
RaadgeverHome Ougréen (le)⇒ 2016
VoorzitterMaison de quartier du Haut-Pré⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Seraing - Neupré⇒ 2016
RaadgeverCrédit populaire⇒ 2016
RaadgeverOGEO Fund⇒ 2016
RaadgeverTerranova nv⇒ 2016
RaadgeverTennis club Centenaire⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2015

2014

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenVille de Seraing
74 715,28
bruto per jaar
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderL'Immobilière publique scrl
Lid beheerscomitéL'Immobilière publique scrl
LidConseil de Prévention
OndervoorzitterCentre de Guidance de Seraing-Ougrée
VoorzitterCOPALOC
BestuurderHome Ougréen (le)
VoorzitterMaison de quartier du Haut-Pré
Lid politieraadZone de police Seraing - Neupré
OndervoorzitterCrédit populaire
BestuurderOGEO Fund
BestuurderTerranova sa
BestuurderTennis club Centenaire
Président suppléant bourgmestreCommission service social du personnel
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2014

2013

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenVille de Seraing
74 715,28
bruto per jaar
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderL'Immobilière publique scrl21/06/13
Lid beheerscomitéL'Immobilière publique scrl21/06/13
OndervoorzitterCentre de Guidance de Seraing-Ougrée
VoorzitterCOPALOC
BestuurderHome Ougréen (le)
VoorzitterMaison de quartier du Haut-Pré
Lid politieraadZone de police Seraing - Neupré
BestuurderAPRIL
BestuurderCrédit populaire
BestuurderOGEO Fund
BestuurderTerranova sa
BestuurderTennis club Centenaire
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2013

2012

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenVille de Seraing
73 251,95
bruto per jaar
BestuurderSWDE
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderAgence immobilière sociale communale
VoorzitterAgence locale pour l'Emploi
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre culturel communal de Seraing
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre de Guidance de Seraing-Ougrée
BestuurderHome Ougréen (le)
BestuurderRégie communale autonome RCA Eriges
Lid politieraadZone de police Seraing - Neupré
BestuurderConseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces
BestuurderTerranova sa
BestuurderTennis club Centenaire Ougrée asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurAides familiales asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2012

2011

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
71 816,50
bruto per jaar
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre culturel communal de Seraing
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre de Guidance de Seraing-Ougrée
BestuurderHome Ougréen (le)
BestuurderRégie communale autonome RCA Eriges
Lid politieraadPolitiezone Seraing - Neupré
BestuurderConseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces
BestuurderTerranova nv
BestuurderTennis club Centenaire Ougrée asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurAides familiales asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2011

2010

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
70 409,00
bruto per jaar
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen31/05/10
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre culturel communal de Seraing
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre de Guidance de Seraing-Ougrée
BestuurderHome Ougréen (le)
BestuurderRégie communale autonome RCA Eriges
Lid politieraadPolitiezone Seraing - Neupré
BestuurderConseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces
BestuurderTerranova nv
BestuurderTennis club Centenaire Ougrée asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurAides familiales asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2010

2009

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
69 024,70
bruto per jaar
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderNEWICO17/12/09
BestuurderGemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre culturel communal de Seraing
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre de Guidance de Seraing-Ougrée
BestuurderHome Ougréen (le)
BestuurderRégie communale autonome RCA Eriges
Lid politieraadPolitiezone Seraing - Neupré
BestuurderConseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces
BestuurderTerranova nv
BestuurderTennis club Centenaire Ougrée asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurAides familiales asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2009

2008

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
69 024,70
bruto per jaar
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderNEWICO
BestuurderSociaal verhuurkantoor (SVK)
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderHome Ougréen (le)
Lid politieraadPolitiezone SERAING - NEUPRE
BestuurderConseil de l'Enseignement des communes et des provinces
BestuurderTerranova nv
Ondervoorzitter raad van bestuurAides familiales asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre culturel de Seraing
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre de Guidance asbl
BestuurderRégie communale autonome ERIGES
BestuurderTennis Club d'Ougrée
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2008

2007

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
65 043,62
bruto per jaar
Lid directiecomitéAIDE
BestuurderAIDE18/06/07
Voorzitter raad van bestuurAIDE18/06/07
BestuurderCHBAH18/06/07
BestuurderNEWICO13/09/07
BestuurderSociaal verhuurkantoor (SVK)
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderHome Ougréen (le)
Lid politieraadPolitiezone SERAING - NEUPRE
BestuurderConseil de l'Enseignement des communes et des provinces
BestuurderTerranova nv
BestuurderAides familiales asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre culturel de Seraing
BestuurderRégie communale autonome ERIGES
BestuurderTennis Club d'Ougrée
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alain Decerf toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2007

2006

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
Lid directiecomitéAIDE
Ondervoorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderAssociation intercommunale de soins et d'hospitalisation Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
BestuurderINTRADEL
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen04/12/06
BestuurderHome Ougréen (le)
BestuurderAides familiales04/12/06
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2006

2005

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
BestuurderSWDE
Ondervoorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderAssociation intercommunale de soins et d'hospitalisation Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
BestuurderINTRADEL
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderHome Ougréen (le)
BestuurderAides familiales
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2005

2004

Alain Decerf • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Seraing
Ondervoorzitter raad van bestuurAIDE
BestuurderAssociation intercommunale de soins et d'hospitalisation Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
BestuurderINTRADEL
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
BestuurderHome Ougréen (le)
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alain Decerf in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Alain Decerf

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Decerf Alain

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Alain Decerf