Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Josly Piette Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Josly Piette

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Josly Piette

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Josly Piette (cdH)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Josly Piette heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Josly Piette heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil d'administration - Comité stratégique -MembreSOCOFE SA
AdministrateurFLUXYS
AdministrateurPublipart
AdministrateurPubliT
AdministrateurPubligaz
AdministrateurASBL Patria
PrésidentASBL Aide aux Familles
AdministrateurASBL GLons Palace
AdministrateurASBL Cercle Saint-Georges
AdministrateurASBL Promusea
AdministrateurCIRIEC Belge et International
AdministrateurFluxys SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 20
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 19
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Bassenge50 001,00 - 100 000,0003/12/18
PrésidentA.I.S. Basse-Meuse-14/03/18
Membre du conseil d'administrationAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège-19/06/1803/12/18
Vice-président du conseil d'administrationAIDE - Association Intercommunale pour le Démer- gement et l'Épuration des communes de la Province de Liège-19/06/18
Administrateur déléguéasbl Aide aux Familles-09/12/18
Présidentasbl Aide aux Familles-10/12/18
Administrateurasbl Basse-Meuse Développement-
Administrateurasbl Cercle St Georges-
Administrateurasbl Glons Palace-
Administrateurasbl Patria-
Administrateurasbl Promusea-
Administrateur section belgeCIRIEC-
Membre du conseil d'administrationENODIA scrl-01/03/18
Vice-président du conseil d'administrationENODIA scrl-01/03/1826/06/18
Vice-président du conseil d'administrationENODIA scrl-26/06/1819/10/18
AdministrateurFluxys-
AdministrateurFluxys S.A.-
Membre du conseil d'administrationLiège Airport Business Park-04/05/18
Membre du conseil d'administrationNoshaq (Meusinvest) sa1.200,0023/02/18
AdministrateurPubligaz-
AdministrateurPublipart-
AdministrateurPubli-T-
Membre du conseil d'administrationSOCOFE sa-
Conseil et CollègeZone de Police Basse-Meuse-04/12/18
Totaal: van 51.201,00 tot 101.200,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
BourgmestreCommune de Bassenge
51.962,74
bruto voor de bezoldigde periode
Comité de gestion - DéléguéAIDE
Comité de rémunération - DéléguéAIDE
Conseil d'administrationAIDE
CA - PrésidentAIS Basse-Meuse
CA - AdministrateurBasse-Meuse Développement
AG - DéléguéEcetia et Ecetia Collectivités
AG - DéléguéIntradel
CA - MembreLiège Europe Métropole
CA - SecrétaireMusée d'Eben-Emael
Collège et conseilZone de Police Basse-Meuse
Conseil d'administrationASBL Cercle Saint-Georges
Conseil d'administrationASBL Glons Palace
Conseil d'administrationASBL Patria
Conseil d'administrationCl RI EC Section Belge
AdministrateurFluxys et Fluxys Belgium
Administrateur (fin le 04/05/2018)Liège Airport Business Park
Conseil d'administration - (fin le 23/02/2018)Meusinvest
AdministrateurPubli-T
Conseil d'administration - (fin le 19/10/2018)Pu bl if in
AdministrateurPublipart
AdministrateurSOCOFE

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Bassenge
54.900,18
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)A.I.S. Basse-Meuse
Comité de gestion - DéléguéAIDE
Comité de rémunération - DéléguéAIDE
Conseil d'administration - Vice-président(e)AIDE
Conseil d'administration - Administrateur(trice)Basse-Meuse développement
Assemblée générale - DéléguéEcetia et Ecetia collectivités
Assemblée générale - DéléguéIntradel
Conseil d'administration - MembreLiège Europe Métropole
Conseil d'administration - SecrétaireMusée d'Eben-Emael
Collège de police - Président(e)Zone de Police Basse-Meuse
Conseil de police - Président(e)Zone de Police Basse-Meuse
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURCIRIEC SECTION BELGE
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURFLUXYS ET FLUXYS BELGIUM
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURLIEGE AIRPORT BUSINES PARK
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURMEUSINVEST
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURPUBLI-T
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURPUBLIFIN
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURPUBLIGAZ
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURPUBLIPART
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURSOCOFE
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURasbl CERCLE SAINT-GEORGES
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURasbl GLONS PALACE
CONSEIL ADMINISTRATION - ADMINISTRATEURasbl PATRIA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 22
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 20
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Bassenge⇒ 2018
AdministrateurAIDE⇒ 2018
Membre du comité de directionAIDE⇒ 2018
AdministrateurPUBLIFIN scirl18/07/17⇒ 2018
PrésidentAgence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse⇒ 2018
AdministrateurBasse-Meuse Développement asbl⇒ 2018
Membre du collège et du conseil de policeZone de police Basse Meuse⇒ 2018
Administrateur déléguéAide aux Familles asbl⇒ 2018
AdministrateurCentrale de Mobilité asbl01/12/17
Administrateur (section belge)CIRIEC⇒ 2018
AdministrateurFluxys sa⇒ 2018
AdministrateurLiège Airport Business Park sa⇒ 2018
AdministrateurMeusinvest⇒ 2018
AdministrateurPubligaz sc⇒ 2018
AdministrateurPublipart sa⇒ 2018
AdministrateurPubli-T sc⇒ 2018
AdministrateurSOCOFE sa⇒ 2018
AdministrateurPatria asbl⇒ 2018
AdministrateurGlons Palace asbl⇒ 2018
AdministrateurPromusea asbl⇒ 2018
AdministrateurCercle Saint Georges asbl⇒ 2018
AdministrateurFluxys Belgium sa⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Josly Piette in 2017

2016

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 19
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Bassenge
52 470,21
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurAIDE⇒ 2017
Membre du comité de directionAIDE⇒ 2017
PrésidentAgence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse⇒ 2017
AdministrateurBasse-Meuse Développement asbl⇒ 2017
Membre du collège et du conseil de policeZone de police Basse Meuse⇒ 2017
Administrateur déléguéAide aux Familles asbl⇒ 2017
AdministrateurCentrale de Mobilité asbl⇒ 2017
Administrateur (section belge)CIRIEC⇒ 2017
AdministrateurFluxys G (ex Fluxys Holding)⇒ 2017
AdministrateurFluxys sa⇒ 2017
AdministrateurLiège Airport Business Park sa⇒ 2017
AdministrateurMeusinvest⇒ 2017
AdministrateurPubligaz sc⇒ 2017
AdministrateurPublipart sa⇒ 2017
AdministrateurPubli-T sc⇒ 2017
AdministrateurSOCOFE sa⇒ 2017
AdministrateurPatria asbl⇒ 2017
AdministrateurGlons Palace asbl⇒ 2017
AdministrateurPromusea asbl⇒ 2017
AdministrateurCercle Saint Georges asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.


2016

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de BassengeNeeOorspronkelijk mandaat
Membre du comité de directionAIDENeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de rémunérationAIDENeeAfgeleid mandaat
Vice-président du CAAIDENeeAfgeleid mandaat
PrésidentAIS de la Basse-Meuse asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurBasse-Meuse développement asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurCentrale de Mobilité de la Basse-Meuse asblNeeAfgeleid mandaat
MembreEcetia CollectivitésNeeAfgeleid mandaat
MembreEcetia IntercommunaleNeeAfgeleid mandaat
MembreINTRADELNeeAfgeleid mandaat
MembreLiège Europe Métropole asblNeeAfgeleid mandaat
MembreUnion des Villes et Communes de Wallonie UVCW asblNeeAfgeleid mandaat
Membre du collège de policeZone de police Basse MeuseNeeAfgeleid mandaat
Membre du conseil de policeZone de police Basse MeuseNeeAfgeleid mandaat
Administrateur-déléguéAide aux Familles asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurCercle Saint-Georges asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
Administrateur Section belgeCIRIECNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurFluxys GNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurFluxys saNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurGlons Palace asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurLiège Airport Business ParkNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurMeusinvestNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurPatria asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurPromusea asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurPubligazNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurPublipart saNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurPubli-TNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurSOCOFE saNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreSPINeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreTecteoNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 23
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 21
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Bitsingen
51 442,42
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderAIDE⇒ 2016
Lid directiecomitéAIDE⇒ 2016
Voorzitter beheerscomitéOffice national de sécurité sociale (gestion)31/03/15
VoorzitterAgence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse⇒ 2016
BestuurderBasse-Meuse Développement vzw⇒ 2016
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie⇒ 2016
Lid politiecollege en -raadPolitiezone Basse Meuse⇒ 2016
Afgevaardigd bestuurderAide aux Familles asbl⇒ 2016
BestuurderCentrale de Mobilité asbl⇒ 2016
Bestuurder (belgische afdeling)CIRIEC⇒ 2016
BestuurderFluxys G (ex Fluxys Holding)⇒ 2016
BestuurderFluxys sa
De 10.954,19 euro bruto aan emolumenten zijn overgedragen aan SOCOFE.
⇒ 2016
BestuurderLiège Airport Business Park sa⇒ 2016
BestuurderMEUSINVEST⇒ 2016
BestuurderPubligaz sc⇒ 2016
BestuurderPublipart nv⇒ 2016
BestuurderPubli-T cv⇒ 2016
BestuurderSOCOFE nv⇒ 2016
BestuurderPatria asbl⇒ 2016
BestuurderGlons Palace asbl⇒ 2016
BestuurderPromusea asbl⇒ 2016
BestuurderCercle Saint Georges asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Josly Piette in 2015

2014

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 22
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Bassenge
51 442,42
bruto per jaar
BestuurderAIDE
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter beheerscomitéOffice national de sécurité sociale (gestion)
VoorzitterAgence Immobilière Sociale de la Basse-Meuse
BestuurderBasse-Meuse Développement asbl
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politiecollegeZone de police Basse Meuse
Lid politieraadZone de police Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux Familles asbl
BestuurderCentrale de Mobilité asbl
Bestuurder (belgische afdeling)CIRIEC
BestuurderFluxys G (ex Fluxys Holding)
BestuurderFluxys sa
De 10.702,64 euro bruto aan emolumenten zijn overgedragen aan SOCOFE.
BestuurderLiège Airport Business Park sa
BestuurderMEUSINVEST
BestuurderPubligaz sc
BestuurderPublipart sa
BestuurderPubli-T sc
BestuurderSOCOFE sa
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderCercle Saint Georges asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.


2013

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 22
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 20
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Bassenge
51 442,42
bruto per jaar
BestuurderAIDE
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter beheerscomitéOffice national de sécurité sociale (gestion)
BestuurderBasse-Meuse Développement asbl
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politiecollegeZone de police Basse Meuse
Lid politieraadZone de police Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux Familles asbl
Bestuurder (belgische afdeling)CIRIEC
BestuurderFluxys G (ex Fluxys Holding)
BestuurderFluxys sa
De 10.336,70 euro bruto aan emolumenten zijn overgedragen aan SOCOFE.
BestuurderLiège Airport Business Park sa
BestuurderMEUSINVEST
BestuurderPubligaz sc
BestuurderPublipart sa
BestuurderPubli-T sc
BestuurderSOCOFE sa
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderCercle Saint Georges asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.


2012

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 22
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Bassenge
50 434,94
bruto per jaar
BestuurderAIDE
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter beheerscomitéOffice national de sécurité sociale (gestion)
BestuurderBasse-Meuse Développement asbl
LidComité de patronage de l'Institut du Patrimoine wallon
BestuurderLe Grand Liège asbl
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politiecollegeZone de police Basse Meuse
Lid politieraadZone de police Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux Familles asbl
Bestuurder (belgische afdeling)CIRIEC
BestuurderFluxys G (ex Fluxys Holding)
BestuurderFluxys sa
De 10.450,54 euro bruto aan emolumenten zijn overgedragen aan SOCOFE.
BestuurderLiège Airport Business Park sa
BestuurderMEUSINVEST
BestuurderPubligaz sc
BestuurderPublipart sa
BestuurderPubli-T sc
BestuurderSOCOFE sa
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderCercle Saint Georges asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.


2011

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 22
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Bitsingen
49 446,65
bruto per jaar
BestuurderAIDE
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter beheerscomitéOffice national de sécurité sociale (gestion)
BestuurderBasse-Meuse Développement vzw
LidComité de patronage de l'Institut du Patrimoine wallon
BestuurderLe Grand Liège asbl
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politiecollegePolitiezone Basse Meuse
Lid politieraadPolitiezone Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux Familles asbl
Bestuurder (belgische afdeling)CIRIEC
BestuurderFluxys G (ex Fluxys Holding)
BestuurderFluxys sa
De 10.899,44 euro bruto aan emolumenten zijn overgedragen aan SOCOFE.
BestuurderLiège Airport Business Park sa
BestuurderMEUSINVEST
BestuurderPubligaz sc
BestuurderPublipart nv
BestuurderPubli-T cv
BestuurderSOCOFE nv
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderCercle Saint Georges asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.


2010

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 22
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Bitsingen
48 477,54
bruto per jaar
BestuurderAIDE
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter beheerscomitéOffice national de sécurité sociale (gestion)
BestuurderBasse-Meuse Développement vzw
LidComité de patronage de l'Institut du Patrimoine wallon
BestuurderLe Grand Liège asbl
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politiecollegePolitiezone Basse Meuse
Lid politieraadPolitiezone Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux Familles asbl
BestuurderMutualités chrétiennes14/06/10
Bestuurder (belgische afdeling)CIRIEC
BestuurderFluxys G (ex Fluxys Holding)12/07/10
BestuurderFluxys sa
De 10.164,46 euro bruto aan emolumenten zijn overgedragen aan SOCOFE.
BestuurderLiège Airport Business Park sa25/03/10
BestuurderMEUSINVEST
BestuurderPubligaz sc
BestuurderPublipart nv
BestuurderPubli-T cv
BestuurderSOCOFE nv
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderCercle Saint Georges asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Josly Piette in 2010

2009

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 22
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 19
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Bitsingen
47 524,43
bruto per jaar
BestuurderAIDE
Lid directiecomitéAIDE
Voorzitter beheerscomitéONSS (CG)01/04/09
RaadgeverComité économique et social européen CESE01/10/09
LidComité de patronage de l'Institut du Patrimoine wallon
BestuurderLe Grand Liège
Lid politiecollegePolitiezone Basse Meuse
Lid politieraadPolitiezone Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux familles asbl
BestuurderMutualités chrétiennes
Bestuurder (belgische afdeling)CIRIEC
BestuurderDistrigaz10/04/09
Voorzitter raad van bestuurMeusinvest
BestuurderPubligaz
BestuurderPublit
BestuurderSOCOFE nv
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderPublipart nv
BestuurderCercle Saint Georges
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Fluxys nv
De 6.006,45 euro bruto aan emolumenten zijn overgedragen aan SOCOFE.
03/06/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Josly Piette in 2009

2008

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 19
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Emploi20/03/08
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Bitsingen
47 524,43
bruto per jaar
21/03/08
BestuurderAIDE
Lid directiecomitéAIDE
RaadgeverComité économique et social européen CESE
LidComité de patronage de l'Institut du Patrimoine wallon
BestuurderLe Grand Liège
Lid politiecollegePolitiezone Basse Meuse
Lid politieraadPolitiezone Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux familles asbl
BestuurderMutualités chrétiennes
BestuurderCIRIEC
BestuurderDistrigaz
VoorzitterMeusinvest
BestuurderPubligaz
BestuurderPublit
BestuurderSOCOFE nv
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderPublipart nv
BestuurderCercle Saint Georges
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.


2007

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 21
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
MinisterGouvernement fédéral, Emploi21/12/07
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Bitsingen
44 783,44
bruto per jaar
21/12/07
BestuurderAIDE18/06/07
Lid directiecomitéAIDE18/06/07
RaadgeverComité économique et social européen CESE
BestuurderBasse-Meuse Développement vzw
LidComité de patronage de l'Institut du Patrimoine wallon
BestuurderLe Grand Liège
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politiecollegePolitiezone Basse Meuse
Lid politieraadPolitiezone Basse Meuse
Gedelegeerd bestuurderAide aux familles asbl
BestuurderMutualités chrétiennes
BestuurderCIRIEC
BestuurderDistrigaz
BestuurderMeusinvest
BestuurderPubligaz
BestuurderPublit
BestuurderSOCOFE nv
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderPublipart nv
BestuurderCercle Saint Georges
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Josly Piette toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Josly Piette in 2007

2006

Josly Piette • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 18
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Bitsingen04/12/06
LidConférence des Bourgmestres de l'Agglomération liégeoise asbl
RaadgeverComité économique et Social de l'Union européenne
LidComité de patronage de l'Institut du Patrimoine wallon
BestuurderLe Grand Liège
LidUnion des Villes et Communes de Wallonie
Lid politiecollegePolitiezone Basse Meuse
Lid politieraadPolitiezone Basse Meuse
BestuurderAides aux Familles
Lid partijbestuurCDH
Lid bureauCDH Arrondissement de Liège
Lid bureauCDH plaatselijke afdeling
BestuurderLa Maison de la Mutualité asbl
BestuurderMutualité chrétienne
BestuurderCIRIEC
BestuurderDistrigaz
BestuurderMEUSINVEST
BestuurderSOCOFE nv
BestuurderPatria asbl
BestuurderGlons Palace asbl
BestuurderPromusea asbl
BestuurderPublipart nv
LidSolimut
BestuurderCercle Saint Georges
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Josly Piette in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Josly Piette

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Piette Josly

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Josly Piette