Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Frank Robben CreŰer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Frank Robben

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Frank Robben

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Robben


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKSZ - Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidAfgerond op 100 000,0030/09/21
Administrateur-generaalKSZ - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid10 545,00 - 52 719,0001/10/21
Voorzitter van het directiecomitÚSmals vzw162.665,91
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidAlgemeen Co÷rdinatiecomitÚ van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van het eHealth-platformCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid-
Lid van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidEgov vzw-
Administrateur-generaaleHealth-platform-
Lid van de raad van bestuurFamilliehulp (met inbegrip van deelorganisaties De Speelbomen, De Speelboom, Familiehulp PIT Dienstverlening & Goed Wonen)-
Lid van het KenniscentrumGegevensbeschermingsautoriteit1,00 - 5 271,00
Lid van de raad van bestuurIgnatius Scholen Brussel vzw en Inrichtende Macht Ignatius Scholen Brussel vzw-31/08/21
AdviseurInformatieveiligheidscomitÚ - Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid-
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Leuven Institute for Research on Information Systems (LIRIS)KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven-30/09/21
Lid als vertegenwoordiger van het eHealth-platformOverlegcomitÚ met de Gebruikers van het eHealth-platform-
Lid van het adviescomitÚPasswerk-
Lid van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidSigedis vzw-
Lid van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidSmals vzw-
Lid van de raad van bestuur als vertegenwoordiger van het eHealth-platformVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
Totaal: van 278.649,91 tot 370.654,91 euro bruto


2020

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKSZ - Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidAfgerond op 200 000,00
Voorzitter van het directiecomitÚSmals vzw158 169,36
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zeker- heidAlgemeen Co÷rdinatiecomitÚ van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zeker- heid en van het eHealth-platformCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidEgov vzw-
Administrateur-generaaleHealth-platform-
Lid van de raad van bestuurFamilliehulp (met inbegrip van deelorganisaties De Speelbomen, De Speelboom, Familiehulp PIT Dienst- verlening & Goed Wonen)-
Lid van het KenniscentrumGegevensbeschermingsautoriteit1,00 - 5 061,00
Lid van de raad van bestuurIgnatius Scholen Brussel vzw en Inrichtende Macht Ignatius Scholen Brussel vzw-
AdviseurInformatieveiligheidscomitÚ - Kamer Sociale Zeker- heid en Gezondheid-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van Smals vzwInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen ?Fer- nand Delory? Organisme voor Financiering van Pen- sioenen-07/07/20
Vrijwillig wetenschappelijk medewer- ker Leuven Institute for Research on Information Systems (LIRIS)KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven-
Lid als vertegenwoordiger van het eHealth-platformOverlegcomitÚ met de Gebruikers van het eHealth- platform-
Lid van het adviescomitÚPasswerk-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidSigedis vzw-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidSmals vzw-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van het eHealth- platformVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
Totaal: van 308.170,36 tot 413.229,36 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2020

2019

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale ZekerheidAfgerond op 200 000,00
Voorzitter van het directiecomitÚSmals vzw156 908,98
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zeker- heidAlgemeen Co÷rdinatiecomitÚ van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zeker- heid en van het eHealth-platformCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidEgov vzw-
Administrateur-generaaleHealth-platform-
Lid van de raad van bestuurFamilliehulp (met inbegrip van deelorganisaties De Speelbomen, De Speelboom, Familiehulp PIT Dienst- verlening & Goed Wonen)-
Lid van het KenniscentrumGegevensbeschermingsautoriteit1,00 - 5 024,00
Lid van de raad van bestuurIgnatius Scholen Brussel vzw en Inrichtende Macht Ignatius Scholen Brussel vzw-
AdviseurInformatieveiligheidscomitÚ - Kamer Sociale Zeker- heid en Gezondheid-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van Smals vzwInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen "Fer- nand Delory" Organisme voor Financiering van Pen- sioenen-
Vrijwillig wetenschappelijk medewer- ker Leuven Institute for Research on Information Systems (LIRIS)Katholieke Universiteit Leuven-
Lid als vertegenwoordiger van het eHealth-platformOverlegcomitÚ met de Gebruikers van het eHealth- platform-
Lid van het adviescomitÚPasswerk-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidSigedis vzw-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidSmals vzw-
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van het eHealth- platformVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
Waarnemer namens de Gegevensbe- schermingsautoriteitVlaamse Toezichtcommissie voor de Verwerking van Persoonsgegevens-24/04/19
Totaal: van 306.909,98 tot 411.931,98 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2019

2018

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zeker- heidAlgemeen Co÷rdinatiecomitÚ van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid-
Lid als vertegenwoordiger van de Kruispuntbank van de Sociale Zeker- heid en van het eHealth-platformCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid-
LidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer1,00 - 5 000,00
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidEgov VZW-
Administrateur-generaaleHealth-platform-
Lid van de raad van bestuurFamilliehulp (met inbegrip van deelorganisaties De Speelbomen, De Speelboom, Familiehulp PIT Dienst- verlening & Goed Wonen)-
Lid van de raad van bestuurIgnatius Scholen Brussel vzw en Inrichtende Macht Ignatius Scholen Brussel vzw-
AdviseurInformatieveiligheidscomitÚ - Kamer Sociale Zeker- heid en Gezondheid-10/09/18
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van Smals VZWInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fer- nand Delory Organisme voor Financiering van Pen- sioenen-
Vrijwillig wetenschappelijk medewer- ker Leuven Institute for Research on Information Systems (LIRIS)Katholieke Universiteit Leuven-
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale ZekerheidAfgerond op 200 000,00
Lid als vertegenwoordiger van het eHealth-platformOverlegcomitÚ met de Gebruikers van het eHealth- platform-
Lid van het adviescomitÚPasswerk-
AdviseurSectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid-09/09/18
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister1,00 - 5 000,00
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidSigedis VZW-
Lid van de raad van bestuurSint-Dimpna Ziekenhuis Geel1,00 - 5 000,0031/12/18
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van de Kruispunt- bank van de Sociale ZekerheidSmals VZW-
Voorzitter van het directiecomitÚSmals VZW156.413,19
Lid van de raad van bestuur als ver- tegenwoordiger van het eHealth- platformVlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gege- vensdeling tussen de Actoren in de Zorg-
Lid, nadien waarnemerVlaamse Toezichtcommissie voor de Verwerking van Persoonsgegevens1,00 - 5 000,00
Totaal: van 306.417,19 tot 426.412,19 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2018

2017

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2018
Administrateur-generaaleHealth-platform⇒ 2018
Werkend lidKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ⇒ 2018
SecretarisCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid⇒ 2018
Vast lidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer⇒ 2018
LidHoge Raad voor de Statistiek⇒ 2018
BestuurderDe Speelbomen VZW⇒ 2018
BestuurderDe Speelboom VZW⇒ 2018
BestuurderEgov VZW⇒ 2018
BestuurderFamiliehulp - PIT - Dienstverlening VZW⇒ 2018
BestuurderFamiliehulp VZW⇒ 2018
BestuurderGoed Wonen VZW⇒ 2018
BestuurderSIGeDIS VZW⇒ 2018
Afgevaardigd bestuurderSmals VZW⇒ 2018
BestuurderIgnatius Scholen Brussel VZW⇒ 2018
Vrij wetenschappelijk medewerkerKU Leuven⇒ 2018
Onafhankelijk bestuurderAlgemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna VZW⇒ 2018
Lid van het adviescomitÚPasswerk CVBA⇒ 2018
LidVlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer⇒ 2018
Lid van de redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid⇒ 2018
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Fernand Delory OFP⇒ 2018
Werkend lidOverlegcomitÚ met de Gebruikers van het e-Health- platform⇒ 2018
Lid met raadgevende stemSectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid⇒ 2018
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister⇒ 2018
LidTechnische Cel voor de Verwerking van de Gegevens met betrekking tot de Ziekenhuizen⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2017

2016

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Strategisch adviseurFOD Informatie- en Communicatietechnologie⇒ 2017
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2017
Administrateur-generaaleHealth-platform⇒ 2017
Werkend lidKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen CoOrdinatiecomitÚ⇒ 2017
SecretarisCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid⇒ 2017
Vast lidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer⇒ 2017
LidHoge Raad voor de Statistiek⇒ 2017
BestuurderEgov VZW⇒ 2017
BestuurderFamiliehulp VZW⇒ 2017
BestuurderGoed Wonen⇒ 2017
BestuurderSigedis VZW⇒ 2017
Afgevaardigd bestuurderSmals VZW⇒ 2017
BestuurderIgnatius Scholen Brussel VZW⇒ 2017
Vrijwillig wetenschappelijk medewer- kerKU Leuven⇒ 2017
Onafhankelijk bestuurderAlgemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna VZW⇒ 2017
Lid van het adviescomitÚPasswerk CVBA⇒ 2017
LidVlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer⇒ 2017
Lid van de redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid⇒ 2017
BestuurderDe Speelboom⇒ 2017
Bestuurdere-Forum⇒ 2017
BestuurderFamiliehulp-PIT-Dienstverlening⇒ 2017
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Fernand Delory OFP⇒ 2017
Werkend lidOverlegcomitÚ met de Gebruikers van het e-Health- platform⇒ 2017
Lid met raadgevende stemSectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid⇒ 2017
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2016

2015

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Strategisch adviseurFOD Informatie- en Communicatietechnologie⇒ 2016
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid⇒ 2016
Administrateur-generaaleHealth-platform⇒ 2016
Werkend lidKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ⇒ 2016
SecretarisCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid⇒ 2016
Vast lidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer⇒ 2016
LidHoge Raad voor de Statistiek⇒ 2016
BestuurderEgov vzw⇒ 2016
BestuurderFamiliehulp VZW25/06/15⇒ 2016
BestuurderSigedis VZW⇒ 2016
Afgevaardigd bestuurderSmals VZW⇒ 2016
BestuurderJan-van-Ruusbroeckollege⇒ 2016
Vrijwillig wetenschappelijk medewer- kerKU Leuven⇒ 2016
Onafhankelijk bestuurderAlgemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna VZW⇒ 2016
Lid adviescomitÚPasswerk CVBA⇒ 2016
LidVlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer⇒ 2016
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid⇒ 2016
BestuurderDe Speelbomen VZW25/06/15⇒ 2016
BestuurderDe Speelboom VZW25/06/15⇒ 2016
Bestuurdere-Forum⇒ 2016
BestuurderFamiliehulp - PIT - Dienstverlening VZW25/06/15⇒ 2016
BestuurderGoed Wonen VZW25/06/15⇒ 2016
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Fernand Delory OFP⇒ 2016
Werkend lidOverlegcomitÚ met de Gebruikers van het e-Health- platform⇒ 2016
Lid (raadgevende stem)Sectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid⇒ 2016
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister⇒ 2016
LidTechnische Cel voor de Verwerking van de Gegevens met betrekking tot de Ziekenhuizen⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2015

2014

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Strategisch adviseurFOD Informatie- en Communicatietechnologie
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Administrateur-generaaleHealth-platform
Werkend lidKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid
Vast lidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
LidHoge Raad voor de Statistiek
BestuurderEgov VZW
BestuurderSigedis VZW15/05/14
Afgevaardigd bestuurderSmals VZW
Vrijwillig wetenschappelijk medewer- kerKU Leuven
Onafhankelijk bestuurderAlgemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna VZW
Lid adviescomitÚPasswerk CVBA
LidVlaamse Toezichtcommissie voor het Elektronische Bestuurlijke Gegevensverkeer
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Bestuurdere-Forum
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorziening Fernand Delory OFP
Lid (raadgevende stem)Sectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister
LidTechnische Cel voor de Verwerking van de Gegevens met betrekking tot de Ziekenhuizen
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2014

2013

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Strategisch adviseurFOD Informatie- en Communicatietechnologie
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Administrateur-generaaleHealth-platform
Werkend lidKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid
Vast lidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
LidHoge Raad voor de Statistiek
BestuurderEgov VZW
Onafhankelijk bestuurderAlgemeen Ziekenhuis (AZ) Sint Dimpna Geel
Wetenschappelijk medewerker-
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Bestuurdere-Forum
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid (EISZ)
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fernand Delory OFP
Lid adviescomitÚPasswerk CVBA
Lid (raadgevende stem)Sectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister
Afgevaardigd bestuurderSmals VZW
LidTechnische Cel voor de Verwerking van de Gegevens met betrekking tot de Ziekenhuizen
LidVlaamse Toezichtscommissie voor het Electronische Bestuurlijke Gegevensverkeer
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2013

2012

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid Algemeen co÷rdinatiecomitÚKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege Openbare Instellingen Sociale Zekerheid
Lid van het vast comitÚCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
BestuurderEgov VZW
Wetenschappelijk medewerker-
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Lid adviescomitÚCo÷peratieve Vennootschap Passwerk
Bestuurdere-Forum
Administrateur-generaaleHealth-platform
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFederale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fernand Delory
Lid (raadgevende stem)Sectoraal comitÚ van de sociale zekerheid en van de gezondheid
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister
LidTechnische Cel, opgericht bij artikel 155 van de wet van 29 april 1966
LidVlaamse Toezichtscommissie voor het electronische bestuurlijk gegevensverkeer
Afgevaardigd bestuurdervzw Smals
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2012

2011

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid algemeen co÷rdinatiecomitÚKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege Openbare Instellingen Sociale Zekerheid
Lid vast comitÚCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
BestuurderEgov vzw
Wetenschappelijk medewerker-
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Lid adviescomitÚCo÷peratieve Vennootschap Passwerk
Bestuurdere-Forum
Administrateur-generaaleHealth-platform
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFederale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fernand Delory
Lid (raadgevende stem)Sectoraal comitÚ van de sociale zekerheid en van de gezondheid
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister
LidTechnische Cel, opgericht bij artikel 155 van de wet van 29 april 1966
LidVlaamse Toezichtscommissie voor het electronische bestuurlijk gegevensverkeer
Afgevaardigd bestuurdervzw Smals
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2011

2010

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid algemeen co÷rdinatiecomitÚKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege Openbare Instellingen Sociale Zekerheid
Lid vast comitÚCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
BestuurderEgov vzw
Afgevaardigd bestuurderSMALS-MVM vzw
Wetenschappelijk medewerker-
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Lid adviescomitÚCo÷peratieve Vennootschap Passwerk
Bestuurdere-Forum
Administrateur-generaaleHealth-platform
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFederale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fernand Delory
Lid (raadgevende stem)Sectoraal comitÚ van de sociale zekerheid en van de gezondheid
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister
LidTechnische Cel, opgericht bij artikel 155 van de wet van 29 april 1966
LidVlaamse Toezichtscommissie voor het electronische bestuurlijk gegevensverkeer
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2010

2009

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid algemeen co÷rdinatiecomitÚKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege Openbare Instellingen Sociale Zekerheid
Vast lidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
BestuurderEgov vzw
Afgevaardigd bestuurdervzw Smals
PraktijklectorInterdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de Katholieke Universiteit Leuven20/09/09
Wetenschappelijk medewerkerInterdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de Katholieke Universiteit Leuven21/09/09
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Lid commissieCommissie Standaarden inzake Telematica van de Gezondheidszorg30/06/09
Lid adviescomitÚCo÷peratieve Vennootschap Passwerk01/01/09
Bestuurdere-Forum
Administrateur-generaaleHealth-platform
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFederale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen Fernand Delory
Lid (raadgevende stem)Sectoraal comitÚ van de sociale zekerheid en van de gezondheid
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister
Werkend LidToezichtscommissie in het kader van het Gezondheidsinformaticasysteem31/12/09
LidVlaamse Toezichtscommissie voor het electronische bestuurlijk gegevensverkeer17/12/09
LidTechnische cel, opgericht bij artikel 155 van de wet van 29 april 1996
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2009

2008

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid algemeen co÷rdinatiecomitÚKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege Openbare Instellingen Sociale Zekerheid
Lid vast comitÚCommissie voor de Bescherming van de PersoonlijkeLevenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
BestuurderEgov vzw
Afgevaardigd bestuurderSMALS-MVM vzw
Praktijklector-
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Lid commissieCommissie Standaarden inzake Telematica van deGezondheidszorg
Bestuurdere-Forum
Administrateur-generaaleHealth-platform23/10/08
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFederale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen FernandDelory
Lid (raadgevende stem)Sectoraal comitÚ van de sociale zekerheid en van de gezondheid
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister
Werkend LidToezichtscommissie in het kader van het Gezondheidsinformaticasysteem04/11/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2008

2007

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid algemeen co÷rdinatiecomitÚKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege Openbare Instellingen Sociale Zekerheid
Lid vast comitÚCommissie voor de Bescherming van de PersoonlijkeLevenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
Lid (raadgevende stem)Sectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid
BestuurderEgov vzw
Afgevaardigd bestuurderSMALS-MVM Egov (vzw)12/09/07
VereffenaarSmalS-MvM Egov (vzw)12/09/0719/12/07
Afgevaardigd bestuurderSMALS-MVM vzw
Lid visiegroep en stuurgroepBe-Health
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Lid commissieCommissie Standaarden inzake Telematica van deGezondheidszorg
Bestuurdere-Forum
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFederale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
BestuurderInstelling voor Bedrijfspensioenvoorzieningen FernandDelory
LidSectoraal ComitÚ van het Rijksregister11/04/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2007

2006

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid algemeen co÷rdinatiecomitÚKruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Algemeen Co÷rdinatiecomitÚ
SecretarisCollege Openbare Instellingen Sociale Zekerheid
Lid vast comitÚCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
Lid (raadgevende stem)Sectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid
BestuurderEgov vzw
Afgevaardigd bestuurderSMALS-MVM Egov (vzw)
Afgevaardigd bestuurderSMALS-MVM vzw
Praktijklector-
Lid visiegroep en stuurgroepBe-Health
Lid redactieraadBelgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
Bestuurdere-Forum
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFederale Overheidsdienst Informatie-en Communicatietechnologie
BestuurderFonds Delory
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid (Belgische afdeling van hetEISZ)
CommissielidStandaarden inzake Telematica
LidTechnische Cel
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2006

2005

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid vast comitÚCommissie voor de Bescherming van de PersoonlijkeLevenssfeer
LidHoge raad voor de Statistiek
Lid (raadgevende stem)Sectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid
BestuurderEgov vzw
Afgevaardigd bestuurderMVM-SMALS/Egov
Afgevaardigd bestuurderSMALS-MVM (vzw)
LectorKatholieke Universiteit Leuven - Interdisciplinair Centrum voor Rechten en Informatica
BestuurderPensioenfonds Delory vzw01/06/05
LidAlgemeen Co÷rdinatiecomitÚ bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Lid visiegroep en stuurgroepBe-Health01/12/05
Lid redactieBelgisch tijdschrift voor Sociale Zekerheid
SecretarisCollege van de Openbare Instellingen van SocialeZekerheid
LidCommissie Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de sector van de Gezondheidszorg
Bestuurdere-Forum
LidEuropees Instituut voor Sociale Zekerheid
Strategisch adviseurFOD Informatie- en Communicatietechnologie
LidGenootschap voor Sociale Zekerheid
LidTechnische Cel
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2005

2004

Frank Robben • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Strategisch adviseurFOD Informatie- en Communicatietechnologie
Administrateur-generaalKruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Afgevaardigd bestuurder met bevoegdheid van algemeen directeurSMALS-MVM (vzw)
BestuurderEgov
Werkend lidAlgemeen Co÷rdinatiecomitÚ bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
SecretarisCollege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid
Vast lidCommissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
BestuurderE-Formu
PraktijklectorKatholieke Universiteit Leuven - Interdisciplinair Centrum voor Rechten en Informatica01/11/04
Vrijwillig wetenschappelijk medewerkerKatholieke Universiteit Leuven - Interdisciplinair Centrum voor Rechten en Informatica31/10/04
Lid (raadgevende stem)Sectoraal ComitÚ van de Sociale Zekerheid
Afgevaardigd bestuurder met bevoegdheid van algemeen directeurSMALS-MVM Egov (vzw)
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Frank Robben in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Frank Robben

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Robben Frank

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creŰren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Frank Robben