Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Aurélie Czekalski Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Aurélie Czekalski

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Aurélie Czekalski

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Aurélie Czekalski (MR)


Verkiezingen 2024      

De MR stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale139.162,14
Membre du conseil communalCommune d'Uccle1,00 - 5 918,00
Vérificatrice aux comptesCentre culturel d?Uccle, asbl-10/03/22
Membre observateurHomegrade, asbl-
Présidente du conseil d'administrationService ucclois de la jeunesse, asbl-
Membre du conseil de policeZone de police Auderghem - Uccle - Watermael-Boitsfort1,00 - 5 918,00
Totaal: van 139.164,14 tot 150.998,14 euro bruto


2022

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée148.683,04Openbare mandaten en functies11-06-2019
Commune d'Uccle - conseillère communale2.425,18Openbare mandaten en functies03-12-2018
Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de police360,00Openbare mandaten en functies12-2019
Service ucclois de la Jeunesse asbl - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2012
Centre culturel d'Uccle asbl - commissaire aux comptesPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies201210-03-22
Homegrade - membre observateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies17-12-2019

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale124.599,22
Membre du conseil communalCommune d'Uccle 1,00 - 5 271,00
Vérificatrice aux comptesCentre culturel d'Uccle, asbl-
PrésidenteService ucclois de la jeunesse, asbl-
Membre du conseil de policeZone de police Auderghem-Uccle-Watermael-Boitsfort1,00 - 5 271,00
Totaal: van 124.601,22 tot 135.141,22 euro bruto


2021

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée133.493,92Openbare mandaten en functies11-06-2019
- Commune d'Uccle - conseillère communale3.321,74Openbare mandaten en functies03-12-2018
- Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de police360,00Openbare mandaten en functies12-2019
- Service ucclois de la Jeunesse asbl - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2012
- Centre culturel d'Uccle asbl - commissaire aux comptesPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies201210-03-22
- Homegrade - membre observateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies17-12-2019

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale126 191,27
Conseillère communaleCommune d'Uccle 1,00 - 5 061,00
Vérificatrice aux comptesCentre culturel d'Uccle-
PrésidenteService ucclois de la jeunesse-
Membre du conseil de policeZone de police Auderghem - Uccle - Watermael- Boitsfort1,00 - 5 061,00
Totaal: van 126.193,27 tot 136.313,27 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Czekalski in 2020

2020

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée126191,27Openbare mandaten en functies11-06-2019
- Commune d'Uccle - conseillère communale2134,28Openbare mandaten en functies3-12-2018
- Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de police360,00Openbare mandaten en functiesdéc-19
- Service ucclois de la Jeunesse asbl - présidentePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2012
- Centre culturel d'Uccle asbl - commissaire aux comptesPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies2012
- Homegrade - membre observateurPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies17-12-2019

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale54 783,3026/05/19
Conseillère communaleCommune d'Uccle1,00 - 5 024,00
Collaboratrice de fond du cabinetGouvernement fédéral, Premier Ministre10 049,00 - 50 240,0010/06/19
Vérificatrice aux comptesCommune d'Uccle - Agence immobilière sociale-
AdministratriceCommune d'Uccle - Agence locale pour l'emploi-
Vérificatrice aux comptesCommune d'Uccle - Centre culturel d'Uccle-
AdministratriceCommune d'Uccle - Le Pas asbl-
PrésidenteCommune d'Uccle - Service ucclois de la jeunesse-
AdministratriceCommune d'Uccle - Val d'Uccle asbl-
PrésidenteRégion Bruxelles-Capitale - Jeunes MR-
Conseillère de policeZone de police Uccle - Watermael Boitsfort - Auderghem-15/12/19
Totaal: van 64.833,30 tot 110.047,30 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Czekalski in 2019

2019

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée69.701,84Openbare mandaten en functies11-06-2019
Commune d'Uccle - conseillère communale2.015,50Openbare mandaten en functies03-12-2018
Zone de police Uccle-Watermael-Boitsfort-Auderghem - conseillère de policeOpenbare mandaten en functies12-2019
Service ucclois de la Jeunesse asbl - présidenteOpenbare mandaten en functies2012
Centre culturel d'Uccle asbl - commissaire aux comptesOpenbare mandaten en functies2012
Le Pas asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies201228-02-2019
Le Val d'Uccle asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies201228-02-2019
Piscine Longchamps - vérificatrice aux comptesOpenbare mandaten en functies201228-02-2019
AISU - vérificatrice aux comptesOpenbare mandaten en functies201228-02-2019
Homegrade - membre observateurOpenbare mandaten en functies17-12-2019
Cabinet du Premier Ministre Charles Michel - porte-paroleDe 5.001 à 10.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten10-201406-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune d'Uccle1,00 - 5 000,0003/12/18
Vérificatrice aux comptesCommune d'Uccle - Agence immobilière sociale-01/01/18
AdministrateurCommune d'Uccle - Agence locale pour l'emploi-
AdministrateurCommune d'Uccle - asbl Le Pas-
AdministrateurCommune d'Uccle - asbl Val d'Uccle-
Vérificatrice aux comptesCommune d'Uccle - Centre culturel d'Uccle-
PrésidenteCommune d'Uccle - service ucclois de la jeunesse-
Collaboratrice de fond du cabinetGouvernement fédéral, Premier Ministre50 001,00 - 100 000,00
PrésidenteRégion Bruxelles Capitale - Jeunes MR-
Totaal: van 50.002,00 tot 105.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Aurélie Czekalski in 2018

2018

Aurélie Czekalski • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Cumuleo - Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéeOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Commune d'Uccle - conseillère communaleOpenbare mandaten en functies3/12/2018
Sibelga - administratriceOpenbare mandaten en functies17/06/201925/06/2019
Interfin - administratriceOpenbare mandaten en functies17/06/201925/06/2019
Service ucclois de la Jeunesse (SUJ) asbl - présidenteOpenbare mandaten en functies1/01/2019
Centre culturel d'Uccle - commissaire aux comptesOpenbare mandaten en functies1/01/2019
Cabinet du Premier Ministre Charles Michel - porte-paroleDe 5.001 à 10.000Private beroepsactiviteiten1/10/20141/06/2019

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Aurélie Czekalski

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Czekalski Aurélie

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Aurélie Czekalski