Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Philippe Tison Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Philippe Tison

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Philippe Tison

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Tison (PS)


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Philippe Tison over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Philippe Tison heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants131.734,52
Membre du conseil communalCommune d'Anderlues 1,00 - 5 271,0010/11/21
Membre du conseil d'administrationPS - Parti socialiste - Fédération de Thuin, asbl-
Associé actifTison, sprl10 545,00 - 52 719,00
Totaal: van 142.280,52 tot 189.724,52 euro bruto


2020

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants125 092,51
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Anderlues 50 615,00 - 101 228,0010/11/20
Membre du conseil d'administrationFédération du PS de Thuin asbl-
Membre du conseil zonalZOHE-10/11/20
Vice-président du collège de policeZone de police Anderlues - Binche-10/11/20
Totaal: van 175.707,51 tot 226.320,51 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2020

2019

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants29 576,8519/09/19
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Anderlues50 241,00 - 100 480,00
Totaal: van 79.817,85 tot 130.056,85 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2019

2018

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Anderlues50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Anderlues1,00 - 5 000,0003/12/18
Collaborateur de fond du cabinetGouvernement wallon, Présidence10 001,00 - 50 000,00
Membre du comité de directionIGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques-29/06/18
Membre du conseil d'administrationIGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques11.546,4029/06/18
Membre du conseil d'administrationIntercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du territoire150,0025/04/18
Totaal: van 71.699,40 tot 166.696,40 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2018

2018

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
BourgmestreCommune d'Anderlues
67.709,52
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurIDEA
150
bruto voor de bezoldigde periode
Vice-présidentIGRETEC
11.546,40
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurImmobilière Sociale Entre Sambre et Haine
125
bruto voor de bezoldigde periode
ConseillerGouvernement Wallon

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune d'Anderlues
60.199,86
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - AdministrateurIDEA
300
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Vice-PrésidentIGRETEC
16.006,49
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - AdministrateurISSH
250
bruto voor de bezoldigde periode
CA et AG - PrésidentFédération du PS de Thuin asbl
Conseil et Collège - Vice-PrésidentZone de police Commune d'Anderlues Binche
AG - Membreasbl Centre Culturel d'Commune d'Anderlues
CA et AG - Présidentasbl Le Douaire
AG - Membreasbl Sport-Délassement
Gérant - Gérantsprl Tison
Cabinet du Ministre Paul Furlan - ConseillerGouvernement wallon

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune d'Anderlues⇒ 2018
AdministrateurIDEA⇒ 2018
Vice-présidentIGRETEC⇒ 2018
ConseillerGouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Ville, Loge- ment et Énergie26/01/17
AdministrateurHabitations sociales ISSH⇒ 2018
Vice-présidentZone de police Anderlues/Binche⇒ 2018
PrésidentRésidence Le Douaire asbl⇒ 2018
AdministrateurPragma sa01/02/17
GérantTison sprl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2017

2016

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune d'Anderlues
60 148,14
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurIDEA⇒ 2017
Vice-présidentIGRETEC⇒ 2017
ConseillerGouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Ville, Loge- ment et Énergie⇒ 2017
AdministrateurHabitations sociales ISSH⇒ 2017
Vice-présidentZone de police Anderlues/Binche⇒ 2017
PrésidentRésidence Le Douaire asbl⇒ 2017
PrésidentPS Fédération de Thuin asbl⇒ 2017
AdministrateurPragma sa⇒ 2017
Membre du comité de direction et de rémunérationIGRETEC⇒ 2017
GérantTison sprl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2016

2016

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune d'AnderluesNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurIDEANeeAfgeleid mandaat
Vice-président du CAIGRETECNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurImmobilière Sociale entre Sambre et Haine ISSH scrlNeeAfgeleid mandaat
ConseillerGouvernement wallon, Pouvoirs Locaux, Ville, Logement et EnergieJaMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlues
58 969,65
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderIDEA⇒ 2016
Lid directiecomitéIGRETEC⇒ 2016
Lid bezoldigingscomitéIGRETEC⇒ 2016
OndervoorzitterIGRETEC⇒ 2016
RaadgeverGouvernement wallon, Pouvoirs locaux, Ville, Loge- ment et Énergie⇒ 2016
BestuurderHabitations sociales ISSH⇒ 2016
OndervoorzitterPolitiezone Anderlues/Binche⇒ 2016
VoorzitterPS Fédération de Thuin asbl⇒ 2016
BestuurderPragma sa⇒ 2016
ZaakvoerderPraxis sprl⇒ 2016
VoorzitterLe Douaire asbl⇒ 2016
ZaakvoerderTison sprl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2015

2014

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Anderlues
58 969,65
bruto per jaar
BestuurderIDEA
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
RaadgeverGouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville
BestuurderHabitations sociales ISSH
OndervoorzitterZone de police Anderlues/Binche
VoorzitterPS Fédération de Thuin asbl
BestuurderPragma sa
ZaakvoerderPraxis sprl
ZaakvoerderTison Philippe sprl
VoorzitterLe Douaire asbl01/03/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2014

2013

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Anderlues
58 969,65
bruto per jaar
BestuurderIDEA
BestuurderIGRETEC14/05/13
Lid directiecomitéIGRETEC14/05/13
RaadgeverGouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville
BestuurderHabitations sociales ISSH
OndervoorzitterZone de police Anderlues/Binche
VoorzitterPS Fédération de Thuin asbl
BestuurderPragma sa
ZaakvoerderPraxis sprl
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2013

2012

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Anderlues
57 814,75
bruto per jaar
BestuurderIDEA
RaadgeverGouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville
BestuurderHabitations sociales ISSH
OndervoorzitterZone de police Anderlues / Binche
VoorzitterPS Fédération de Thuin asbl
BestuurderEspace Européen d'Entreprises sa
BestuurderPragma sa
ZaakvoerderPraxis sprl
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2012

2011

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlues
56 681,85
bruto per jaar
BestuurderIDEA
RaadgeverGouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville
BestuurderHabitations sociales ISSH
OndervoorzitterPolitiezone Anderlues/Binche
VoorzitterPS Fédération de Thuin asbl
BestuurderEspace Européen d'Entreprises sa
BestuurderPragma sa
ZaakvoerderPraxis sprl
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2011

2010

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlues
55 570,94
bruto per jaar
BestuurderIDEA
RaadgeverWaalse Regering, Binnenlandse Zaken en Openbare Functie
BestuurderAgence immobilière sociale Entre Sambre et Haine
OndervoorzitterPolitiezone Anderlues/Binche
VoorzitterPS Afdeling Thuin23/04/10
BestuurderEspace Européen d'Entreprises sa
BestuurderPragma sa
ZaakvoerderPraxis sprl
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2010

2009

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlues
54 478,37
bruto per jaar
BestuurderIDEA
BestuurderAgence immobilière sociale Entre Sambre et Haine
BestuurderE.E.E. sa21/09/09
BestuurderPragma sa03/07/09
ZaakvoerderPraxis sprl03/07/09
Gérant (actif)Tison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2009

2008

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlues
54 478,37
bruto per jaar
BestuurderIDEA
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
BestuurderImmobilière sociale entre Sambre et Haine
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2008

2007

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlues
51 336,30
bruto per jaar
BestuurderIDEA02/05/07
BestuurderIPFH29/06/07
Lid directiecomitéIPFH29/06/07
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
BestuurderImmobilière sociale entre Sambre et Haine
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Tison toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2007

2006

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlues04/12/06
SchepenGemeente Anderlues04/12/06
BestuurderIPFH
Lid directiecomitéIPFH
VoorzitterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen04/12/06
Lid politieraadPolitiezone Anderlues/Binche04/12/06
Lid politiecollegePolitiezone Anderlues/Binche04/12/06
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
BestuurderLe Douaire asbl04/12/06
Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2006

2005

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Anderlues
Ondervoorzitter raad van bestuurElectrhainaut22/12/05
BestuurderIPFH22/12/05
Lid directiecomitéIPFH22/12/05
VoorzitterAgence locale pour l'Emploi d'Anderlues
Lid politieraadPolitiezone Anderlues/Binche
ZaakvoerderTison Philippe sprl
BestuurderTrans M.G. sa
BestuurderLe Douaire asbl
Bediende-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2005

2004

Philippe Tison • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Anderlues
Ondervoorzitter raad van bestuurElectrhainaut
Attaché - Parlementair medewerker-
BestuurderHabitations sociales de Binche et environs (les) SC
Lid politieraadPolitiezone Anderlues/Binche
BestuurderLe Domaine asbl
Geassocieerd lidSports Délassement asbl
Bestuurder - ZaakvoerderTISON Philippe sprl
Bestuurder - ZaakvoerderTrans M.G. SA
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Tison in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Philippe Tison

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Tison Philippe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Philippe Tison