Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Nele Roobrouck CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Nele Roobrouck

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Nele Roobrouck

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Nele Roobrouck (Open VLD) - 8551 ZWEVEGEM (Heestert).

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Nele Roobrouck heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Nele Roobrouck is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2018 |


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Nele Roobrouck • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Federale Regering, FinanciŽn, Bestrijding van de fis- cale fraude, Ontwikkelingssamenwerking50 241,00 - 100 480,00
Regeringscommissaris in een andere instellingVlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv1 300,00
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Begroting, FinanciŽn en Energie10 049,00 - 50 240,0009/01/1917/07/19
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed1,00 - 5 024,0008/01/19
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, FinanciŽn, Energie, Cultuur, Media en Jeugd10 049,00 - 50 240,0018/07/1901/10/19
Lid van de raad van bestuurBelgoprocess nv10 957,64
Lid van een adviesraadCommissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas510,45
Lid van de raad van bestuurNIRAS - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen8 499,09
VoorzitterEigen Haard cvba1,00 - 5 024,0030/04/1931/12/19
RegeringscommissarisElia Group nv-
Totaal: van 91.608,18 tot 232.275,18 euro bruto


2018

Nele Roobrouck • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van de raad van bestuurBelgoprocess NV10.995,19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Federale Regering, FinanciŽn, Bestrijding van de fis- cale fraude, Ontwikkelingssamenwerking5 001,00 - 10 000,0009/12/18
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Federale Regering, Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post50 001,00 - 100 000,0009/12/18
Lid van de raad van bestuurNationale Instelling voor Radioactief Afval en ver- rijkte Splijtstoffen (NIRAS)863,4601/12/18
Regeringscommissaris in een andere instellingVlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV3.075,19
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed1,00 - 5 000,0031/12/18
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, FinanciŽn en Energie10 001,00 - 50 000,0030/12/18
Totaal: van 79.937,84 tot 179.933,84 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nele Roobrouck in 2018

2017

Nele Roobrouck • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
RegeringscommissarisVITO⇒ 2018
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, FinanciŽn en Energie⇒ 2018
VoorzitterNIRAS20/11/17
Lid van de adviesraadCommissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)⇒ 2018
LidNationale Klimaatcommissie⇒ 2018
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf Zwevegem⇒ 2018
PenningmeesterLiberale Vrouwen - Afdeling Zwevegem⇒ 2018
Lid van de partijraadOpen VLD01/03/17
VoorzitterOpen VLD - Afdeling Zwevegem⇒ 2018
Politiek secretarisOpen VLD - Regio Kortrijk⇒ 2018
VoorzitterBelgoprocess NV⇒ 2018
RegeringscommissarisElia⇒ 2018
BestuurderFluxys Belgium NV⇒ 2018
PenningmeesterWillemsfonds - Afdeling Zwevegem⇒ 2018
Voorzitter van de schoolraadGemeentelijk Onderwijs Zwevegem⇒ 2018
LidOuderraad Groene Kouter en Zwevegem-Knokke⇒ 2018
PenningmeesterSociale en Welzijnsraad Zwevegem⇒ 2018
AdviseurVice-premier Alexander De Croo⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nele Roobrouck in 2017

2016

Nele Roobrouck • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
RegeringscommissarisVITO⇒ 2017
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Minister-president Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed29/04/1603/05/16
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, FinanciEn en Energie28/04/16
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, FinanciEn en Energie04/05/16⇒ 2017
VoorzitterNIRAS⇒ 2017
LidNationale Klimaatcommissie⇒ 2017
PenningmeesterLiberale Vrouwen Afdeling Zwevegem⇒ 2017
Lid van de partijraadOpen VLD⇒ 2017
VoorzitterOpen VLD Afdeling Zwevegem⇒ 2017
Politiek secretarisOpen VLD Regio Kortrijk⇒ 2017
VoorzitterBelgoprocess NV⇒ 2017
RegeringscommissarisELIA⇒ 2017
BestuurderFluxys Belgium NV01/05/16⇒ 2017
PenningmeesterWillemsfonds Afdeling Zwevegem⇒ 2017
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Transfo⇒ 2017
Lid van de adviesraadCREG⇒ 2017
Lid van de schoolraadGemeentelijk Onderwijs Zwevegem⇒ 2017
Ondervoorzitter van het oudercomitťGemeentelijk Onderwijs Zwevegem-Knokke⇒ 2017
Lid van de beleidsraadPoolsecretariaat31/12/16
PenningmeesterSociale en Welzijnsraad Zwevegem⇒ 2017
AdviseurVice-premier Alexander De Croo⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nele Roobrouck in 2016

2015

Nele Roobrouck • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
RegeringscommissarisVITO⇒ 2016
Adjunct-kabinetschefVlaamse Regering. Viceminister-president Begroting, FinanciŽn en Energie01/10/15⇒ 2016
VoorzitterNIRAS⇒ 2016
LidNationale Klimaatcommissie⇒ 2016
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB)⇒ 2016
PenningmeesterLiberale Vrouwen Afdeling Zwevegem⇒ 2016
Lid partijraadOpen VLD⇒ 2016
VoorzitterOpen VLD Afdeling Zwevegem⇒ 2016
OndervoorzitterOpen VLD Regio Kortrijk⇒ 2016
VoorzitterBelgoprocess NV⇒ 2016
RegeringscommissarisELIA⇒ 2016
PenningmeesterWillemsfonds Afdeling Zwevegem⇒ 2016
Adviseur-⇒ 2016
Lid adviesraadCREG⇒ 2016
BestuurderFEDESCO⇒ 2016
Lid schoolraadGemeentelijk Onderwijs Zwevegem⇒ 2016
Ondervoorzitter van het oudercomitťGemeentelijk Onderwijs Zwevegem-Knokke⇒ 2016
Lid van de beleidsraadPoolsecretariaat⇒ 2016
PenningmeesterSociale en Welzijnsraad Zwevegem⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nele Roobrouck in 2015

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Nele Roobrouck

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Roobrouck Nele

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Nele Roobrouck