Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Alexia Bertrand Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Alexia Bertrand

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alexia Bertrand

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Alexia Bertrand (MR)


Cumuleo's enquête van Brusselse parlementsleden over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren binnen Brussel Huisvesting.

Onlangs heeft een ambtenaar van de GOB Brussel-Huisvesting de pers gewezen op het feit dat de huursubsidies al 8 jaar niet zijn uitbetaald, en dit aan 96% van de precaire gezinnen in Brussel die er recht op hadden.

Door dit administratieve disfunctioneren zijn duizenden gezinnen gedwongen te verhuizen naar goedkopere, ongeschikte woonruimtes omdat zij hun huur niet kunnen betalen. Hoe Brussel al acht jaar amper huurtoelages uitbetaalt (BRUZZ) Plus de 11.500 demandeurs attendent une allocation-loyer (BX1).

Ondanks een nieuwe vereenvoudigde procedure in 2021 en ondanks het honorarium van 738.000 euro dat in 2022 aan het accountants- en adviesbureau DELOITTE is betaald om de betalingen te versnellen, lijkt de Brusselse huisvestingsadministratie nog steeds niet in staat om de verschuldigde bedragen aan de betrokkenen te betalen.

Leden van verschillende partijen (MR, N-VA, PTB, Agora, CD&V, parlementslid Ozkara) hebben verzoeken ingediend voor een onderzoekscommissie naar deze 8 jaren kaduke functionering van Brussel Huisvesting.

> Zie het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekcommissie betreffende de uitbetaling van de huurtoelagen en de werking van de administratie Brussel Huisvesting

> Zie het voorstel houdende oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met betrekking tot de uitbetaling van de huurtoelagen


Wat is het standpunt van Alexia Bertrand over de oprichting van een onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting (huurtoelagen)?

Alexia Bertrand VOOR een parlementaire onderzoekscommissie over het disfunctioneren van Brussel Huisvesting.


De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

ANDERE GEKENDE BELANGENBANDEN (lobby's,...)

Lid van de Trilaterale Commissie (2018-2019-2020-2021)

2021

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Alexia Bertrand
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée117.392,99Openbare mandaten en functies11-06-19
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - présidente de groupe21.571,05Openbare mandaten en functies13-09-2019
- Parlement de la Communauté française - députée13.803,84Openbare mandaten en functies18-06-2019
- Commune de Woluwe-Saint-Pierre - conseillère communale2.902,60Openbare mandaten en functies14-10-2012
- Wolugraphic asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies12-2012
- Art et Culture asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies12-2012
- Centre culturel et de congrès asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies23-04-2019
- Ackermans & Van Haaren - administratriceDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten05-2013
- Apodia International Holding bv - administratriceDe 5.001 à 10.000Private beroepsactiviteiten08-2011
- Het Torentje - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten08-2007
- Guberna. Institut des Administrateurs - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten03-2016
- B.A.E.F. - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten03-2018
- Medical Equipment for Belgium asbl - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten04-2020
- Fondation Saint-Luc - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten03-2020
- Secrétariat des Députés Libéraux - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten09-2019
- Gestion et Action Libérale Bruxelles - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten09-2019

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2023 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2021 » heeft het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2020

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale113 212,16
Présidente de groupeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale10 124,00 - 50 614,00
DéputéeParlement de la Communauté française13 669,65
Conseillère communaleCommune de Woluwe-Saint-Pierre 1,00 - 5 061,00
Membre du conseil d'administrationAckermans & van Haaren sa10 124,00 - 50 614,00
Membre du conseil d'administrationApodia international Holding bv50 615,00 - 101 228,00
Membre du conseil d'administrationBelgian american educational foundation inc-
Membre du conseil d'administrationCentre communautaire Crousse asbl-
Membre du conseil d'administrationCentre culturel et de congrès de Woluwe-Saint-Pierre-
Membre du conseil d'administrationFondation Saint-Luc-12/04/20
Membre du conseil d'administrationGalb - Gestion et action libérale Bruxelles asbl-
Membre du conseil d'administrationHet Torentje-
Membre du conseil d'administrationInstitut des administrateurs asbl-
Membre du conseil d'administrationMEB - Medical equipment for Belgium asbl-27/04/20
PrésidenteMR - Mouvement réformateur - Section de Woluwe- Saint-Pierre-
Membre du conseil d'administrationSecrétariat des députés libéraux bruxellois-
Membre du conseil d'administrationW.Hall - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre-
Membre du conseil d'administrationWolugrafic asbl-
Totaal: van 197.745,81 tot 334.398,81 euro bruto


2020

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Alexia Bertrand
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée113212,16Openbare mandaten en functies11-06-2019
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - présidente de groupe21358,65Openbare mandaten en functies13-09-2019
- Parlement de la Communauté française - députée13669,65Openbare mandaten en functies18-06-2019
- Commune de Woluwe-Saint-Pierre - conseillère communale2739,80Openbare mandaten en functies14-10-2012
- Wolugraphic asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functiesdéc-12
- Art et Culture asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functiesdéc-12
- Centre culturel et de congrès asbl - administratricePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies23-04-2019
- Ackermans & Van Haaren - administratriceDe 1001 à 5000 euros brut par moisPrivate beroepsactiviteitenmai-13
- Apodia International Holding bv - administratriceDe 5001 à 10000 euros brut par moisPrivate beroepsactiviteitenaoût-11
- Het Torentje - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteitenaoût-07
- Guberna. Institut des Administrateurs - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteitenmars-16
- B.A.E.F. - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteitenmars-18
- Medical Equipment for Belgium asbl - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteitenavr-20
- Fondation Saint-Luc - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteitenmars-20
- Secrétariat des Députés Libéraux - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteitensept-19
- Gestion et Action Libérale Bruxelles - administratricePas de rémunérationPrivate beroepsactiviteitensept-19

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën. Het symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel "Transparantie van de bezoldigingen".


2019

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéeParlement de la Région de Bruxelles-Capitale58 645,4026/05/19
DéputéeParlement de la Communauté française7 867,1418/06/19
Conseillère communaleCommune de Woluwe-Saint-Pierre1,00 - 5 024,00
Directrice de cellule stratégique/de politique généraleGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européennes, Défense, Beliris, Institutions culturelles fédérales50 241,00 - 100 480,0010/06/19
Membre du conseil d'administrationSRIB - Finance.Brussels360,0010/06/19
Membre du conseil d'administrationAckermans & van Haaren10 049,00 - 50 240,00
Membre du conseil d'administrationApodia international Holding B.V.50 241,00 - 100 480,00
Membre du conseil d'administrationBelgian American Educational Foundation, Inc-
Membre du conseil d'administrationCentre communautaire Crousse asbl-
Membre du conseil d'administrationCentre Culturel et de Congrès de Woluwe-Saint- Pierre-
Membre du conseil d'administrationHet Torentje-
Membre du conseil d'administrationInstitut des administrateurs asbl-
PrésidenteMR de Woluwe-Saint-Pierre-
Membre du conseil d'administrationSecrétariat des députés libéraux bruxellois-19/09/19
Membre du conseil d'administrationW:Halll centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre asbl-
Membre du conseil d'administrationWolugraphic asbl-
Totaal: van 177.404,54 tot 323.096,54 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexia Bertrand in 2019

2019

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Alexia Bertrand
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députée62.242,57Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - présidente de groupe6.179,36Openbare mandaten en functies13-09-2019
Parlement de la Communauté française - députée7.867.14Openbare mandaten en functies18-06-2019
Commune de Woluwe-Saint-Pierre - conseillère communale2.435,08Openbare mandaten en functies14-10-2012
Cabinet du Vice-Premier Ministre Didier Reynders - directrice75.273,12Openbare mandaten en functies10-201611-06-2019
SRIB - administratrice360Openbare mandaten en functies17-11-201411-06-2019
Wolugraphic asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies12-2012
Centre communautaire Crousse asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies12-201206-2019
Art et Culture asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies12-2012
Centre culturel et de congrès asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies
Ackermans & Van Haaren - administratriceDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten05-2013
Apodia International Holding bv - administratriceDe 5.001 à 10.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten08-2011
Het Torentje - administratricePrivate beroepsactiviteiten08-2007
Guberna. Institut des Administrateurs - administratricePrivate beroepsactiviteiten03-2016
B.A.E.F. - administratricePrivate beroepsactiviteiten03-2018

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune de Woluwe-Saint-Pierre1,00 - 5 000,00
Membre du conseil d'administrationAckermans & van Haaren10 001,00 - 50 000,00
Membre du Conseil d'administrationApodia International Holding50 001,00 - 100 000,00
Membre du Conseil d'administrationCentre Communautaire Crousse asbl-
Membre du conseil d'administrationFinance.Brussels (SRIB)600,00
Directrice de cellule stratégique/de politique généraleGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européennes, Beliris et Institutions culturelles fédéra- lesArrondi à 100 000,00
Membre du conseil d'administrationHet Torentje-
Membre du conseil d'administrationInstitut des administrateurs asbl-
Membre du Conseil d'administrationW:Halll centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre asbl-
Membre du conseil d'administrationWolugraphic asbl-
Totaal: van 160.604,00 tot 305.599,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexia Bertrand in 2018

2018

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Alexia Bertrand
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéeOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Parlement de la Communauté française - députéeOpenbare mandaten en functies18/06/2019
Commune de Woluwe-Saint-Pierre - conseillère communale2523,6Openbare mandaten en functies14/10/2012
Cabinet du Vice-Premier Ministre Didier Reynders - directrice148255,84Openbare mandaten en functies1/10/2016
SRIB - administratrice600Openbare mandaten en functies1/11/2016
Wolugraphic asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies1/12/2012
Centre communautaire Crousse asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies1/12/2012
Art et Culture asbl - administratriceOpenbare mandaten en functies1/12/2012
Ackermans & Van Haaren - administratriceDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten1/05/2013
Apodia International Holding bv - administratriceDe 5.001 à 10.000Private beroepsactiviteiten1/08/2011
Het Torentje - administratricePrivate beroepsactiviteiten1/08/2007
Guberna - administratricePrivate beroepsactiviteiten1/03/2016

De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune de Woluwe-Saint-Pierre⇒ 2018
AdministratriceSRIB⇒ 2018
Directrice de cellule stratégique/de politique généraleGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européen- nes, Beliris et Institutions culturelles fédérales⇒ 2018
AdministratriceCentre communautaire Crousse asbl⇒ 2018
AdministratriceWolugraphic⇒ 2018
PrésidenteMR Section locale⇒ 2018
AdministratriceAckermans & van Haaren sa⇒ 2018
AdministratriceGUBERNA⇒ 2018
AdministratriceApodia international Holding bv⇒ 2018
AdministratriceStichting Administratie Kantoor Het Torentje⇒ 2018
AdministratriceToolbox asbl⇒ 2018
AdministratriceW:Hall asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexia Bertrand in 2017

2016

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère communaleCommune de Woluwe-Saint-Pierre⇒ 2017
AdministratriceSRIB⇒ 2017
Directrice de cellule stratégique/de politique généraleGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européen- nes, Beliris et Institutions culturelles fédérales⇒ 2017
AdministratriceCentre communautaire Crousse asbl⇒ 2017
AdministratriceMédiathèque Communale⇒ 2017
AdministratriceWolugraphic⇒ 2017
Membre du conseil de policeZone de police Montgomery
513,12
bruto per jaar
⇒ 2017
PrésidenteMR Section locale⇒ 2017
AdministratriceAckermans & van Haaren sa
80 000,00
(vaste vergoeding, tantième en zitpenningen)
⇒ 2017
AdministratriceGUBERNA26/05/16⇒ 2017
AdministratriceArt et Culture asbl⇒ 2017
AdministratriceApodia international Holding bv⇒ 2017
AdministratriceStichting Administratie Kantoor Het Torentje⇒ 2017
AdministratriceToolbox asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alexia Bertrand toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexia Bertrand in 2016

2015

Alexia Bertrand • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Sint-Pieters-Woluwe⇒ 2016
BestuurderSRIB⇒ 2016
Hoofd van de beleidscel/Algemeen beleidscelGouvernement fédéral, Affaires étrangères et européen- nes, Beliris et Institutions culturelles fédérales01/10/15⇒ 2016
BestuurderCentre communautaire Crousse asbl⇒ 2016
BestuurderMédiathèque Communale⇒ 2016
BestuurderWolugraphic⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Montgomery⇒ 2016
OpleiderSolvay Business School20/03/1521/03/15
VoorzitterMR Lokale afdeling⇒ 2016
BestuurderAckermans & van Haaren sa⇒ 2016
BestuurderArt et Culture asbl⇒ 2016
BestuurderApodia international Holding bv⇒ 2016
BestuurderStichting Administratie Kantoor Het Torentje⇒ 2016
BestuurderToolbox asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Alexia Bertrand toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Alexia Bertrand in 2015

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Alexia Bertrand

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Bertrand Alexia

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Alexia Bertrand