Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Bénédicte Bayer Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Bénédicte Bayer

Bénédicte Bayer

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Bénédicte Bayer (PS)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Bénédicte Bayer heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Bénédicte Bayer heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2019 zullen midden februari 2021 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Bénédicte Bayer • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 19
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
AdministrateurAmicale ASBL-
Membre du conseil d'administrationBe TV sa607,26
AdministrateurCredis-
AdministrateurEditions de l'Avenir-
AdministrateurElicio sa-
Directeur généralENODIA scrl10 001,00 - 50 000,00
AdministrateurInter-Régies SCRL1,00 - 5 000,0001/11/18
Membre du Comité ExécutifInter-Régies SCRL-01/11/18
AdministrateurL'Avenir Adversiting (LAA) sa-
AdministrateurL'Avenir Développement (LAD) sa-
AdministrateurL'Avenir Hebdo-
AdministrateurLes Amis de M SCRL-
AdministrateurNEB Foncière sa-
AdministrateurNEB Participations sa-
Membre du Comité de DirectionNethys saArrondi à 300 000,00
AdministrateurNEWCO 2-18/05/18
Membre du conseil d'administrationNeWIN900,0012/07/18
Membre du conseil d'administrationNeWIN-12/07/18
AdministrateurPhenix Data Center-12/07/18
Membre du Comité de DirectionRESA sa-03/07/18
AdministrateurSEMEB sa-
AdministrateurService Social de l'A.L.G. ASBL-14/12/18
AdministrateurTCL - Le Travailleur chez Lui-
Administrateur-déléguéWallonie Bruxelles Contact Center sa-
AdministrateurWallonie Data Center sa-12/07/18
Totaal: van 311.509,26 tot 356.507,26 euro bruto
Dit bedrag is inclusief 1 vergoeding(en) afgerond op het dichtstbijzijnde honderdduizendtal.
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Bénédicte Bayer • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
CA - Admin istratriceAmicale ASBL
CA - Admin istratriceBE TV SA
607,26
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Admin istratriceCredis SC RL
CA - Admin istratriceEdition de l'Avenir SA
CA - Admin istratriceElicio NV
Membre du comité exécutifInter-Régies SCRL
CA - Admin istratriceInter-Régies SCRL
336
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Admin istratriceL'Avenir Advertising SA
CA - Admin istratriceL'Avenir Développement SA
CA - Admin istratriceL'Avenir Hebdo SA
CA - Admin istratriceLe Travailleur chez lui
CA - Admin istratriceLes amis de M SCRL
CA - Admin istratriceNEB Foncière SA
CA - Admin istratriceNEB Participations SA
CA - Admin istratriceNEWCO 2 SA
CA - Admin istratriceNEWIN SA
900
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Admin istratricePhenix Data Center SA
Membre du comité de directionResa SA
CA - Admin istratriceSEMEB SA
CA - Admin istratriceService social de l'ALG ASBL
Administratrice déléguéeWallonie Bruxelles Contact
CA - Admin istratriceWallonie Data Center
Directrice généraleEnodia SCiRL
28.053,64
bruto voor de bezoldigde periode
Comité de Direction - MembreNethys SA

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Bénédicte Bayer • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Directeur généralPublifin
24.987,10
bruto voor de bezoldigde periode
52,2
bruto voor de bezoldigde periode
CA - AdministratriceAmicale asbl
CA - AdministratriceFinanpart
CA-AdministratriceService Social de l'ALG
CABeTV sa
CACredis scrl
CAElicio
CA + Comité de directionInter-Régie
CAL'Avenir Advertising
CAL'Avenir Développement
CAL'Avenir Hebdo
CALes Amis de M
CALes Editions de l'Avenir
CANeb Foncière
CANeb Participations
Comité DirectionNethys
Comité de directionResa
CASemeb sa
CATCL
CATelenet Tecteo Bidco
CAWBCC

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Bénédicte Bayer • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 13
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderAssociation de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter- Régies18/06/15
Lid directiecomitéAssociation de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter- Régies18/06/15
Algemeen directeurPUBLIFIN scirl⇒ 2016
BestuurderLe Travailleur Chez Lui TCL sa⇒ 2016
BestuurderAssociation pour la Promotion des Intercommunales liégeoises APRIL10/11/15
BestuurderService social de l'Association liégeoise du Gaz24/11/15⇒ 2016
BestuurderBe TV nv⇒ 2016
BestuurderFINANPART sa⇒ 2016
Lid directiecomitéNETHYS⇒ 2016
BestuurderNeWin sa⇒ 2016
BestuurderTEB Foncière sa⇒ 2016
BestuurderTEB Participations sa⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurderWallonie Bruxelles Contact Center sa⇒ 2016
BestuurderAmicale asbl25/03/15⇒ 2016
BestuurderCREDIS scrl⇒ 2016
Bestuurder - Lid van het DirectiecomitéInter-Régies scrl de droit privé18/06/15⇒ 2016
BestuurderLes amis de M scrl11/02/15⇒ 2016
Lid directiecomitéRESA sa⇒ 2016
BestuurderSEMEB sa⇒ 2016
BestuurderTelenet-Tecteo-Bidco sa⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bénédicte Bayer in 2015

2014

Bénédicte Bayer • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderAssociation de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter-Régies
Lid directiecomitéAssociation de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter-Régies
Algemeen directeurPUBLIFIN scirl
BestuurderLe Travailleur Chez Lui TCL sa15/05/14
BestuurderAssociation pour la Promotion des Intercommunales liégeoises APRIL12/03/14
BestuurderBe TV sa
BestuurderFINANPART sa10/06/14
Lid directiecomitéNETHYS
BestuurderNeWin sa
Gedelegeerd bestuurderWallonie Bruxelles Contact Center sa
BestuurderCREDIS scrl15/05/14
Lid directiecomitéRESA sa
BestuurderSEMEB sa10/06/14
BestuurderTEB Foncière sa
BestuurderTEB Participations sa
BestuurderTelenet-Tecteo-Bidco sa
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bénédicte Bayer in 2014

2013

Bénédicte Bayer • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderAssociation de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter-Régies06/06/13
Lid directiecomitéAssociation de Coordination du secteur public pur de l'Electricité, du Gaz et de la Télédistribution Inter-Régies06/06/13
BestuurderBe TV sa
BestuurderNeWin sa
Gedelegeerd bestuurderWallonie Bruxelles Contact Center sa
BestuurderBureau Lacroix sa29/06/13
Lid directiecomitéNETHYS sa (TECTEO Services GROUP sa)
Lid directiecomitéRESA Services sa
BestuurderTEB Foncière sa (Ecetia Immobilier sa)26/11/13
BestuurderTEB Participations sa (Ecetia Participations sa)26/11/13
Algemeen directeurTECTEO scirl
BestuurderTelenet-Tecteo-Bidco sa02/08/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bénédicte Bayer in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Bénédicte Bayer

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Bayer Bénédicte

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Bénédicte Bayer