Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Caroline Deiteren Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Caroline Deiteren

Caroline Deiteren

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Deiteren (CD&V)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Caroline Deiteren heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Caroline Deiteren heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2013 | Mandaten 2012 |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zijn tijdelijk toegankelijk via de bordeauxrode box in de rechterkolom "ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD"

2017

Caroline Deiteren • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderRijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelf- standigen⇒ 2018
BestuurderZilverfonds⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Werkend lidNationale Arbeidsraad⇒ 2018
Werkend lid van het bureauNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2018
Effectief lidRaad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen⇒ 2018
Lid van het strategisch comitéSIGeDIS VZW⇒ 2018
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie diversiteit⇒ 2018
Lid van het politiek bestuurCD&V⇒ 2018
Werkend lidAlgemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ABC)⇒ 2018
Bediende (adviseur sociale zaken)-⇒ 2018
Raadsheer in sociale zakenArbeidshof van Brussel⇒ 2018
Effectief lidCommissie van experts ter evaluatie van de antidiscri- minatiewetgeving⇒ 2018
LidCommissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen⇒ 2018
Effectief lidNationaal Pensioencomité⇒ 2018
Effectief lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen⇒ 2018
Effectief lid van het beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigenRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Werkend lid van de speciale afdeling van de Technische ZiekenfondsraadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Werkend lid commissie voor Begro- tingscontroleRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Effectief lidSociaal-Economische Raad van Vlaanderen⇒ 2018
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie sociale bescherming⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.


2016

Caroline Deiteren • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderRijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelf- standigen⇒ 2017
BestuurderZilverfonds⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Werkend lidNationale Arbeidsraad⇒ 2017
Werkend lid van het bureauNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2017
Effectief lidRaad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen⇒ 2017
Lid van het strategisch comitéSIGeDIS vzw⇒ 2017
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie diversiteit⇒ 2017
Lid van het politiek bestuurCD&V⇒ 2017
Werkend lidAlgemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ABC)⇒ 2017
Bediende (adviseur sociale zaken)-⇒ 2017
Raadsheer in sociale zakenArbeidshof van Brussel06/07/16⇒ 2017
Effectief lidCommissie van experts ter evaluatie van de antidiscri- minatiewetgeving14/08/16⇒ 2017
LidCommissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen⇒ 2017
Effectief lidNationaal Pensioencomité⇒ 2017
Effectief lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen⇒ 2017
Effectief lid van het beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigenRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Werkend lid van de speciale afdeling van de Technische ZiekenfondsraadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Werkend lid commissie voor Begro- tingscontroleRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Effectief lidSociaal-Economische Raad van Vlaanderen⇒ 2017
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie sociale bescherming⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Caroline Deiteren in 2016

2015

Caroline Deiteren • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 20
    ⇒ Bezoldigd: 14
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderRijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelf- standigen⇒ 2016
BestuurderVlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syn- tra Vlaanderen (EVA)25/01/1501/11/15
BestuurderZilverfonds⇒ 2016
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Werkend lidNationale Arbeidsraad⇒ 2016
Werkend lid van het bureauNationale Arbeidsraad (NAR)⇒ 2016
Effectief lidRaad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen⇒ 2016
Lid strategisch comitéSIGeDIS vzw⇒ 2016
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie diversiteit⇒ 2016
Werkend lidAlgemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ABC)⇒ 2016
Bediende-⇒ 2016
LidCommissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen⇒ 2016
LidHoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk25/06/15
Effectief lidNationaal Pensioencomité19/06/15⇒ 2016
LidPolitiek Bestuur CD&V⇒ 2016
Effectief lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen⇒ 2016
Effectief lid van het Beheerscomité van de Uitkeringsverzekering voor ZelfstandigenRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering18/12/15⇒ 2016
Werkend lid van de speciale afdeling van de Technische ZiekenfondsraadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Lid commissie(s)Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Effectief lidSociaal-Economische Raad van Vlaanderen⇒ 2016
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie sociale bescherming⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Caroline Deiteren in 2015

2014

Caroline Deiteren • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 15
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten12/12/14
Lid raadgevend comitéKind en Gezin (IVA)
BestuurderRijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen
BestuurderZilverfonds
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Werkend lidNationale Arbeidsraad
Werkend lid van het bureauNationale Arbeidsraad (NAR)
Effectief lidRaad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Lid strategisch comitéSIGeDIS vzw
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie diversiteit
Werkend lidAlgemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ABC)
Bediende-
LidCommissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen
LidHoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
LidPolitiek Bestuur CD&V
Effectief lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen
Lid commissie(s)Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Effectief lidSociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Werkend lidSociaal-economische Raad van Vlaanderen - commissie sociale bescherming
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Caroline Deiteren in 2014

2013

Caroline Deiteren • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten
BestuurderRijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen
BestuurderZilverfonds
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Werkend lidNationale Arbeidsraad
Effectief lidRaad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen
Lid strategisch comitéSIGeDIS vzw
Werkend lidAlgemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ABC)
Bediende-
BestuurderCD&V Oost-Vlaanderen
LidCommissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen
LidHoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
LidPolitiek Bestuur CD&V
Effectief lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen
Lid commissie(s)Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Effectief lidSociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.


2012

Caroline Deiteren • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFonds voor de Beroepsziekten14/06/12
BestuurderRijksinstituut voor de Sociale verzekeringen der Zelfstandigen27/09/12
BestuurderZilverfonds07/11/12
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering28/09/12
Werkend lidNationale Arbeidsraad29/08/12
Effectief lidRaad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen06/12/12
Lid strategisch comitéSIGeDIS vzw01/06/12
BestuurderJong CD&V vzw
Lid nationaal bureauJong CD&V vzw08/12/12
Lid Nationaal KaderJong CD&V vzw08/12/12
Werkend lidAlgemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut van de Zelfstandigen (ABC)24/09/12
Bediende-01/05/12
BestuurderCD&V Oost-Vlaanderen
LidCommissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor de Zelfstandigen01/07/12
LidHoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk01/07/12
LidPolitiek Bestuur CD&V
Effectief lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen30/07/12
Lid commissie(s)Rijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering03/08/12
Effectief lidSociaal-Economische Raad van Vlaanderen05/10/12
Bezoldigingsplafond voor 2012: 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Caroline Deiteren in 2012

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Caroline Deiteren

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Deiteren Caroline

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Caroline Deiteren