Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Guido Janssens Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Guido Janssens

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Guido Janssens

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Janssens - 3202 RILLAAR.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Guido Janssens is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2005 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Guido Janssens heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
auteurPlantyn NV5 001,00 - 10 000,00
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vor- ming132.666,4231/12/18
Lid Management Comité Onderwijs en Vorming en WerkVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vor- ming-
Lid Managementcomité Onderwijs en Vorming en WelzijnVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vor- ming-
Lid Vlaamse OnderwijsraadVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vor- ming1,00 - 5 000,00
Lid VoorzitterscollegeVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vor- ming-
Voorzitter Centraal Paritair Comité gesubsidieerd vrij onderwijsVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vor- ming-
Voorzitter Managementcomité Onder- wijs en VormingVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vor- ming-
lid Raad van BestuurVVOB vzw-
Totaal: van 137.668,42 tot 147.666,42 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming⇒ 2018
Voorzitter van het managementco- mitéVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming⇒ 2018
Lid van de algemene raadVlaamse Onderwijsraad (VLOR)⇒ 2018
BestuurderVlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand VZW⇒ 2018
VoorzitterCentraal Paritair Comité Gesubsidieerd Onderwijs⇒ 2018
LidManagementcomité Onderwijs, Vorming en Welzijn⇒ 2018
LidManagementcomité Onderwijs, Vorming en Werk⇒ 2018
AuteurPlantijn NV⇒ 2018
LidVoorzitterscollege Vlaamse Overheid⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.


2016

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming⇒ 2017
Voorzitter van het managementco- mitéVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming⇒ 2017
Lid van de algemene raadVlaamse Onderwijsraad (VLOR)⇒ 2017
VoorzitterCentraal Paritair Comité Gesubsidieerd Onderwijs⇒ 2017
LidManagementcomité Onderwijs, Vorming en Werk⇒ 2017
LidManagementcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin⇒ 2017
AuteurPlantijn NV⇒ 2017
LidVoorzitterscollege Vlaamse Administratie⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2015

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DeskundigeVlaamse Onderwijsraad (VLOR)⇒ 2016
Auteur-⇒ 2016
Administrateur-generaalAgenstschap voor Onderwijsdiensten⇒ 2016
VoorzitterGesubsidieerd onderwijs centraal paritair comité⇒ 2016
LidManagementcomité Onderwijs-Werk⇒ 2016
Co-voorzitterManagementcomité Onderwijs-WVG⇒ 2016
Lid van het voorzitterscollegeVlaamse overheid⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
Lid algemene raadVlaamse Onderwijsraad (VLOR)
Auteur-
Lid managementcomitéBeleidsdomein CJSM
Voorzitter managementcollegeBeleidsdomein Onderwijs & Vorming
Lid managementcomitéBeleidsdomein Werk
Lid voorzitterscollegeVlaamse Overheid
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.


2013

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
Lid algemene raadVlaamse Onderwijsraad (VLOR)
LidCollege Ambtenaren-generaal
Auteur-
VoorzitterCentraal Paritair Comité Onderwijs
LidManagementcomité Onderwijs
LidManagementcomité Onderwijs & CJSM
LidManagementcomité Onderwijs & Werk
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.


2012

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
LidCollege Ambtenaren-generaal
Auteur-
VoorzitterCentraal Paritair Comité Onderwijs
LidManagementcomité Onderwijs
LidManagementcomité Onderwijs & CJSM
LidManagementcomité Onderwijs & Werk
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.


2011

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
Auteur-
LidVlaamse Onderwijsraad
LidVlaamse Gemeenschap - College Ambtenaren-generaal
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.


2010

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
Lid raad van adviesVlaamse Onderwijsraad
Auteur-
LidVlaamse Gemeenschap - College Ambtenaren-generaal01/07/10
LidVlaamse Gemeenschap managementcomités
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Janssens in 2010

2009

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
Lid raad van adviesVlaamse Onderwijsraad
AuteurWolters-Plantijn
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


2008

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
Lid raad van adviesVlaamse Onderwijsraad
AuteurWolters-Plantijn
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming
Lid raad van adviesVlaamse Onderwijsraad
AuteurWolters-Plantijn
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.


2006

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur-generaalMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs31/03/06
Administrateur-generaalVlaamse overheid. Departement Onderwijs en Vorming01/04/06
LidVlaamse Onderwijsraad31/03/06
AuteurWolters-Plantijn31/03/06
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Janssens in 2006

2004

Guido Janssens • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 1
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Directeur-generaalMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Guido Janssens

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Janssens Guido

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Guido Janssens