Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Tim Vandenput Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Tim Vandenput

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Tim Vandenput

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tim Vandenput (Open VLD) - 1560 HOEILAART.

Tim Vandenput is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2010

Tim Vandenput is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2008

Tim Vandenput is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2018

Tim Vandenput is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2010


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Tim Vandenput over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Tim Vandenput heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Tim Vandenput stemde VOOR de pandemiewet

Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers127.472,18
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart 52 720,00 - 105 438,00
Voorzitter van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Holar-
Lid van het politiecollegePolitiezone Druivenstreek-
ZaakvoerderVenga Consulting comm.v-
Totaal: van 180.192,18 tot 232.910,18 euro bruto


2020

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers126 113,78
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart 50 615,00 - 101 228,00
Voorzitter van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Holar-
Lid van het politiecollegePolitiezone Druivenstreek-
ZaakvoerderVenga Consulting comm.v-
Totaal: van 176.728,78 tot 227.341,78 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2020

2019

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers72 553,3626/05/19
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart50 241,00 - 100 480,0001/01/19
Voorzitter van het directiecomitéAGB Holar-
Lid van het politiecollegePolitiezone Druivenstreek-
ZaakvoerderVenga CVG-
Totaal: van 122.794,36 tot 173.033,36 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2019

2018

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers122.533,58
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart50 001,00 - 100 000,0031/12/18
Voorzitter van het directiecomitéAGB Holar-
Lid van het politiecollegePolitiezone Druivenstreek-
ZaakvoerderVenga Consulting-
Totaal: van 172.534,58 tot 222.533,58 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2018

2017

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
61 629,56
bruto per jaar
⇒ 2018
Voorzitter van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Holar⇒ 2018
OndervoorzitterOpen VLD Afdeling Hoeilaart⇒ 2018
Zaakvoerder-⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tim Vandenput toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2017

2016

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
60 419,47
bruto per jaar
⇒ 2017
Voorzitter van het directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Holar⇒ 2017
OndervoorzitterOpen VLD Afdeling Hoeilaart⇒ 2017
Zaakvoerder-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tim Vandenput toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2016

2015

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
59 233,63
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Voorzitter directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf Holar⇒ 2016
OndervoorzitterOpen VLD Afdeling Hoeilaart⇒ 2016
ZaakvoerderVenga Consulting Comm.V⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tim Vandenput toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2015

2014

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 329,10
bruto per jaar
19/06/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
59 233,63
bruto per jaar
BestuurderHaviland Intercommunale IGSV23/06/14
Lid directiecomitéHaviland Intercommunale IGSV23/06/14
BestuurderIntercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven (ISWa)10/12/14
Voorzitter directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Holar
Lid politiecollegePolitiezone Druivenstreek
OndervoorzitterOpen VLD (Plaatselijke afdeling)
Zaakvoerder-
BestuurderDe Eekhoorn VZW
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tim Vandenput toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2014

2013

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
59 233,63
bruto per jaar
BestuurderHaviland Intercommunale IGSV
Lid directiecomitéHaviland Intercommunale IGSV28/03/13
BestuurderIntercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven (ISWa)
Voorzitter directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Holar
Lid politieraadPolitiezone Druivenstreek
Lid politiecollegePolitiezone Druivenstreek
OndervoorzitterOpen VLD (Plaatselijke afdeling)
BeheerderDe Eekhoorn VZW
BestuurderHet Glazen Huis
LidRecreatieve Site Groenendaal VZW
ZaakvoerderVenga Consulting GCV
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tim Vandenput toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2013

2012

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
58 073,51
bruto per jaar
31/12/12
BestuurderHAVILAND21/06/12
BestuurderISWa
BeheerderGewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting CV01/04/12
Lid politieraadPolitiezone Druivenstreek
Lid politiecollegePolitiezone Druivenstreek
OndervoorzitterOpen VLD (plaatselijke afdeling)
Voorzitter raad van bestuurAGB Holar
BestuurderHet Glazen Huis
ZaakvoerderVenga Consulting GCV
BeheerderVZW De Eekhoorn
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tim Vandenput toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2012

2011

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
56 935,52
bruto per jaar
BestuurderIntercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven
BeheerderGewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting CV
Lid politieraadPolitiezone Druivenstreek
Lid politiecollegePolitiezone Druivenstreek
OndervoorzitterOpen VLD (plaatselijke afdeling)
Voorzitter raad van bestuurAGB Holar
BestuurderHet Glazen Huis
Beheerdervzw De Eekhoorn
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tim Vandenput toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2011

2009

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
BeheerderGewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting CV
Lid politieraadPolitiezone Druivenstreek
Lid politiecollegePolitiezone Druivenstreek
BeheerderDe Eekhoorn vzw
Afgevaardigd bestuurderLucent Technologies NV30/06/09
OndervoorzitterOpen VLD Hoeilaart
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2009

2007

Tim Vandenput • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hoeilaart
BeheerderDe Eekhoorn CV
BestuurderGewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting Sint-Pieters-Leeuw
Lid politieraadPolitiezone Druivenstreek
Lid politiecollegePolitiezone Druivenstreek
BestuurderVLD (plaatselijke afdeling)
OndervoorzitterTafeltennisclub VTB PP Hoeilaart
Bediende-
ZaakvoerderImmomaintenance bvba
Afgevaardigd bestuurder-
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tim Vandenput in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Tim Vandenput

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Vandenput Tim

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Tim Vandenput