Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jean-Sébastien Belle Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jean-Sébastien Belle

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jean-Sébastien Belle

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Sébastien Belle (PS signatuur)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jean-Sébastien Belle heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jean-Sébastien Belle heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Président du conseil d'administrationHerstal sa130 000,00
Membre du conseil d'administrationSonaca sa4 604,4006/06/19
Administrateur - présidentArs Mechanica fondation d'utilité publique-
Administrateur - présidentBrowning sa-
AdministrateurCPH Banque10 049,00 - 50 240,00
Représentant permanent de IMBC - administrateurDigital Attraxion sa-20/02/19
Administrateur - présidentFN Herstal sa-
Représentant permanent de IMBC - administrateurGroupe Nivelinvest (Nivelinvest, B2Start, Nivellease, Startup)-
Administrateur - présidentHFDP - Holding financière du Ponant sa-
Administrateur - présidentIMBC - Société d'investissement de Mons, du Bori- nage et du Centre sa-
GestionnaireIMBC - Société d'investissement de Mons, du Bori- nage et du Centre saArrondi à 300 000,00
Administrateur - président - gestion- naireIMBC 2020 sa-
Administrateur - président - gestion- naireIMBC Capital Risque sa-
Administrateur - président - gestion- naireIMBC Convergence sa-14/02/19
Administrateur déléguéIMBC Immolease sa-
Administrateur déléguéIMBC Spinnova sa-
Administrateur - présidentSociété wallonne de financement de l'exportation et de l'internationalisation des entreprises wallonnes-
Totaal: van 394.653,40 tot 534.843,40 euro bruto


2019

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
GestionnaireGroupe IMBC - S.A. IMBC 2020
GestionnaireGroupe IMBC-S.A. IMBC Capital Risque
GestionnaireGroupe IMBC - S.A. Invest Mons -Borinage - Centre
266.748,97
euro bruto voor de bezoldigde periode
4.255,13
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Représentant permanent de la S.A. IMBC, AdministrateurS.A. Digital Attraxion
Conseil d'administration - Représentant permanent de la S.A. IMBC, AdministrateurGroupe Nivelinvest (Nivelinvest, B2Start, Nivellease, St art up)
Conseil d'administration - Administrateur déléguéS.A. IMBC Spinnova
Conseil d'administration - Administrateur déléguéS.A. IMBC Immo Lease
Conseil d'administration - Président(e)S.A Sofinex
Conseil d'administration - Administrateur(trice)S.A. SONACA (mandat ayant pris fin en juin 2019)
4.604,40
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président(e)Fondation ARTS MECHANICA
Conseil d'administration - Président(e)S.A. BROWNING
Conseil d'administration - Président(e)S.A. FN HERSTAL
Conseil d'administration - Président(e)S.A. Herstal
129.999,96
euro bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurCPH Banque
PrésidentS.A. HFDP
PrésidentGroupe IMBC - S.A. IMBC 2020
PrésidentGroupe IMBC-S.A. IMBC Capital Risque
PrésidentGroupe IMBC-S.A. Invest Mons, Borinage, Centre

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 18
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur - Vice-PrésidentASBL Materia Nova-30/06/18
AdministrateurCIW - Caisse d'Investissement de Wallonie-05/06/18
AdministrateurCPH Banque10 001,00 - 50 000,00
Administrateur - PrésidentFondation d'utilité publique Ars Mechanica-
Administrateur - PrésidentFonds de participation Wallonie-05/06/18
Président du conseil d'administrationHerstal SA130.000,00
Administrateur - PrésidentNOVALLIA-05/06/18
Administrateur - PrésidentS.A. Browning-
Administrateur - PrésidentS.A. FN Herstal-
Administrateur - PrésidentS.A. HFDP-05/03/18
Administrateur - Président - Gestion- naireS.A. IMBC 2020-
Administrateur - Président - Gestion- naireS.A. IMBC Capital Risque-
Administrateur - Président - Gestion- naireS.A. IMBC Convergence-
AdministrateurS.A. IMBC Immolease-
AdministrateurS.A. IMBC Spinnova-
Administrateur - Vice-PrésidentSociété des cautions mutuelles de Wallonie-05/06/18
Administrateur - PrésidentSociété d'investissement de Mons, du Borinage et du Centre-
GestionnaireSociété d'investissement de Mons, du Borinage et du CentreArrondi à 300 000,00
Administrateur - PrésidentSociété wallonne de financement de l'exportation et de l'internationalisation des entreprises wallonnes-
Membre du conseil d'administrationSONACA sa11.000,00
Membre d'un conseil consultatifSOWALFIN - Société wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes entreprises14.670,0006/06/18
Président du conseil d'administrationSOWALFIN - Société wallonne de Financement et de garantie des petites et moyennes entreprises10.296,0006/06/18
Administrateur - Vice-PrésidentSynergies Wallonie-05/06/18
AdministrateurWespavia-16/05/18
Totaal: van 425.967,00 tot 565.965,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Sébastien Belle in 2018

2018

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseil d'administration - Président Fin du mandat : juin 2018SA Sowalfin
24.967,86
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur Fin du mandat : mai 2018SA Wespavia
Conseil d'administration - PrésidentFondation Arts Mechanica
Conseil d'administration - PrésidentSA Browning
Conseil d'administration -Administrateur Fin du mandat : juin 2018SACIW
Conseil d'administration - Président Fin du mandat : juin 2018SA FDPW
Conseil d'administration - PrésidentSA FN Herstal
Conseil d'administration - PrésidentSA Herstal
129.999,96
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Président fin du mandat : juin 2018SA Novallia
Conseil d'administration - Vice-Président fin du mandat : juin 2018SA Socamut
Conseil d'administration - PrésidentSA Sofinex
Conseil d'administration -AdministrateurSA Sonaca
11.000,00
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Vice-Président fin du mandat : juin 2018SA Synergies Wallonie
GestionnaireGroupe IMBC - SA IMBC 2020
GestionnaireGroupe IMBC - SA IMBC CAPITAL RISQUE (fusion de la SA IMBC CAPITAL RISQUE et SA IMBC CONVERGENCE au 01/07/2018 )
Gestionnaire Ajustement des rémunérations à partir du 01/07/2018 en application de l'article 35 du décret du 29 Mars 2018Groupe IMBC - SA Invest Mons Borinage Centre
265.500,00
bruto voor de bezoldigde periode
9.030,00
bruto voor de bezoldigde periode
Vice Président Fin du mandat : juin 2018ASBL MATERIA NOVA
AdministrateurCPH Banque
PrésidentGroupe IMBC - SA CAPITAL RISQUE
PrésidentGroupe IMBC - SA IMBC 2020
AdministrateurGroupe IMBC - SA IMBC Lease
AdministrateurGroupe IMBC - SA IMBC Spinnova
PRESIDENTGroupe IMBC - SA INVEST MONS BORINAGE CENTRE
PrésidentSA HFDP

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
CA - Présidentsa SOWALFIN
61.375,00
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Administrateursa WESPAVIA
CA - PrésidentFondation Arts Mechanica
CA - Présidentsa BROWNING
CA-Administrateursa CIW
CA - Présidentsa FN HERSTAL
CA - Présidentsa FWDP
CA - Présidentsa HESTAL
130.000,00
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Présidentsa NOVALLIA
CA - Présidentsa SOCAMUT
CA - Administrateursa SOFINEX
CA-Administrateursa SONACA
13.000,00
bruto voor de bezoldigde periode
CA - Vice-présidentsa Synergies Wallonie
GestionnaireGroupe IMBC sa IMBC
249.059,00
bruto voor de bezoldigde periode
9.560,00
bruto voor de bezoldigde periode
GestionnaireGroupe IMBC sa IMBC 2020
GestionnaireGroupe IMBC sa IMBC Capital a risque
GestionnaireGroupe IMBC sa IMBC Convergence
GestionnaireGroupe IMBC sa Immolease
GestionnaireGroupe IMBC sa Spinnova
CA - AdministrateurCPH Banque sprl
CA - PrésidentGroupe IMBC sa IMBC
CA - PrésidentGroupe IMBC sa IMBC 2020
CA - PrésidentGroupe IMBC sa IMBC Capital a risque
CA - PrésidentGroupe IMBC sa IMBC Convergence
CA-AdministrateurGroupe IMBC sa Immolease
CA - AdministrateurGroupe IMBC sa Spinnova
CA - Vice-PrésidentMateria Nova asbl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2009

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement wallon, Economie, Emploi, Commerce extérieur et Patrimoine16/07/09
BestuurderCaisse d'Investissement de Wallonie sa
BestuurderIMBC Immo Lease sa
BestuurderIMBC Objectif n°1
Lid directiecomitéIMBC Objectif n°1
BestuurderIMBC Spinnova sa
BestuurderInvest Borinage Centre IBC
Lid directiecomitéInvest Borinage Centre IBC
Ondervoorzitter raad van bestuurSociété des Cautions mutuelles de Wallonie sa
Voorzitter raad van bestuurSOFINEX
BestuurderHippodrome de Wallonie sa
VoorzitterGroupe Herstal
OndervoorzitterMateria Nova asbl
VoorzitterSinopliss asbl
BestuurderSOWAFINAL
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Sébastien Belle in 2009

2008

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement wallon, Economie, Emploi, Commerce extérieur et Patrimoine
BestuurderIMBC Immo Lease sa
BestuurderIMBC Objectif n°1
Lid directiecomitéIMBC Objectif n°1
BestuurderIMBC Spinnova sa
BestuurderInvest Borinage Centre IBC
Lid directiecomitéInvest Borinage Centre IBC
Ondervoorzitter raad van bestuurSociété des Cautions mutuelles de Wallonie sa
Voorzitter raad van bestuurSOFINEX
BestuurderHippodrome de Wallonie sa
VoorzitterNatiss asbl
BestuurderSOWAFINAL
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement wallon, Economie, Emploi et Commerce extérieur
BestuurderIMBC Immo Lease sa
BestuurderIMBC Objectif n°1
Lid directiecomité/beheerscomitéIMBC Objectif n°1
BestuurderIMBC Spinnova sa
BestuurderInvest Borinage Centre IBC
Lid directiecomité/beheerscomitéInvest Borinage Centre IBC
Ondervoorzitter raad van bestuurSociété des Cautions mutuelles de Wallonie sa
Voorzitter raad van bestuurSOFINEX
BestuurderHippodrome de Wallonie sa
VoorzitterNatiss asbl01/09/07
OndervoorzitterRoyal Géants Athois
BestuurderSOWAFINAL
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Sébastien Belle in 2007

2006

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement wallon, Economie et Emploi
BestuurderIMBC Objectif n°1
Lid directiecomité/beheerscomitéIMBC Objectif n°1
BestuurderInvest Borinage Centre IBC
Lid directiecomité/beheerscomitéInvest Borinage Centre IBC
Ondervoorzitter raad van bestuurSociété des Cautions mutuelles de Wallonie sa
BestuurderSociété wallonne pour la gestion d'un financement alternatifSOWAFINAL
Voorzitter raad van bestuurSOFINEX
BestuurderHippodrome de Wallonie sa
VoorzitterNatiss asbl01/09/06
OndervoorzitterRoyal Géants Athois
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Sébastien Belle in 2006

2005

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement wallon, Economie et Emploi
Voorzitter raad van bestuurSOFINEX SA
BestuurderEurope - Travail - Emploi sa07/12/05
BestuurderFait sa
BestuurderIMBC Objectif n°1
Lid directiecomité/beheerscomitéIMBC Objectif n°1
BestuurderInvest Mons-Borinage-Centre IBC
Lid directiecomité/beheerscomitéInvest Mons-Borinage-Centre IBC
Ondervoorzitter raad van bestuurSociété des Cautions mutuelles de Wallonie sa
BestuurderSociété wallonne pour la gestion d'un financement alternatif SOWAFINAL22/11/05
BestuurderWESPAVIA nv21/12/05
BestuurderHippodrome de Wallonie sa
BestuurderEurope - Travail - Emploi asbl07/12/05
VoorzitterNatiss asbl17/01/05
OndervoorzitterRoyal Géants Athois01/07/05
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Sébastien Belle in 2005

2004

Jean-Sébastien Belle • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement wallon, Economie et Emploi19/07/04
Adjunct-kabinetschefWaalse Regering, Voorzitterschap18/07/04
BestuurderInvest Mons-Borinage-Centre
Lid directiecomité/beheerscomitéInvest Mons-Borinage-Centre
Voorzitter raad van bestuurSOFINEX SA
BestuurderWESPAVIA nv
BestuurderHippodrome de Wallonie
BestuurderDexia Groupe - Hainaut Sponsoring
BestuurderEurope - Travail - Emploi asbl
BestuurderEurope - Travail - Emploi sa
BestuurderFait sa
BestuurderIMBC Objectif n°1
Lid directiecomitéIMBC Objectif n°1
BestuurderLes Goûts réunis asbl
Ondervoorzitter raad van bestuurSociété des Cautions mutuelles de Wallonie sa
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jean-Sébastien Belle

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Belle Jean-Sébastien

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jean-Sébastien Belle