Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Henri Beuckelaers Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Henri Beuckelaers

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Henri Beuckelaers

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Beuckelaers (CD&V)

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2010 | Mandaten 2009 | Mandaten 2008 | Mandaten 2007 | Mandaten 2006 | Mandaten 2005 | Mandaten 2004 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zijn onlangs door het Waals Gewest gepubliceerd, klik hier om te zoeken naar Waalse verkalingen (mandaten 2020).

De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2010

Henri Beuckelaers • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderPIDPA24/05/10
BestuurderEigen Woning CV
BestuurderPIME
CommissarisVereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV Klein Brabant Scheldeland vzw
BestuurslidCD&V provincie Antwerpen
BestuurderCD&V Puurs
BestuurslidCD&V regio Mechelen
WijkmeesterKristelijke WerknemersBeweging KWB Breendonk
Voorzitter raad van bestuurPasar vzw
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Henri Beuckelaers in 2010

2009

Henri Beuckelaers • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 15
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
Lid bureau van de provincieraadProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Puurs01/10/09
BestuurderIverlek26/10/09
Lid regionaal comitéIverlek01/10/09
Lid corporate governance committeeIverlek01/10/09
BestuurderPIDPA
BestuurderEigen Woning CV
BestuurderGezellige Woningen CV
BestuurderPIME
BestuurderToerisme Provincie Antwerpen
Lid directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurVakantiegenoegens Regio Mechelen vzw
CommissarisVereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV Klein Brabant Scheldeland vzw
BestuurderPlantijn Hogeschool
OndervoorzitterPlantijn Hogeschool
BestuurderCovem cvba
BestuurderCoöperatie Mechelen vzw
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf AGB Puurs01/10/09
BestuurslidCD&V provincie Antwerpen
BestuurderCD&V Puurs
BestuurslidCD&V regio Mechelen
WijkmeesterKWB Breendonk
BestuurderPOM Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Henri Beuckelaers in 2009

2008

Henri Beuckelaers • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 23
    ⇒ Bezoldigd: 14
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
Lid bureau van de provincieraadProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Puurs
BestuurderIverlek
Lid regionaal comitéIverlek
Lid corporate governance committeeIverlek
BestuurderPIDPA
BestuurderEigen Woning CV
BestuurderPIME
BestuurderToerisme Provincie Antwerpen
Lid directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurVakantiegenoegens Regio Mechelen vzw
CommissarisVereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV Klein Brabant Scheldeland vzw
BestuurderPlantijn Hogeschool
OndervoorzitterPlantijn Hogeschool
BestuurderCovem cvba
BestuurderCoöperatie Mechelen vzw
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf AGB Puurs
BestuurslidCD&V provincie Antwerpen
BestuurderCD&V Puurs
BestuurslidCD&V regio Mechelen
WijkmeesterKristelijke WerknemersBeweging KWB Breendonk
BestuurderPOM Antwerpen
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Henri Beuckelaers • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 24
    ⇒ Bezoldigd: 15
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
Lid bureau van de provincieraadProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Puurs
BestuurderIverlek
Lid regionaal comitéIverlek
Lid corporate governance committeeIverlek
BestuurderPIDPA
BestuurderEigen Woning CV
BestuurderGezellige Woningen CV22/03/07
BestuurderPIME
BestuurderToerisme Provincie Antwerpen
Lid directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurVakantiegenoegens Regio Mechelen vzw
CommissarisVereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV Klein Brabant Scheldeland vzw
BestuurderPlantijn Hogeschool
OndervoorzitterPlantijn Hogeschool
BestuurderCovem cvba
BestuurderCoöperatie Mechelen vzw
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf AGB Puurs
BestuurderCD&V provincie Antwerpen
BestuurderCD&V Puurs
BestuurderCD&V regio Mechelen
WijkmeesterKristelijke WerknemersBeweging KWB Breendonk
BestuurderPOM Antwerpen01/02/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Henri Beuckelaers in 2007

2006

Henri Beuckelaers • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 21
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
Lid bureau van de provincieraadProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Puurs
BestuurderIverlek
Lid regionaal comitéIverlek
Lid corporate governance committeeIverlek
BestuurderPIDPA
BestuurderEigen Woning CV
BestuurderToerisme Provincie Antwerpen
Lid directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen
BestuurderPlantijn Hogeschool
OndervoorzitterPlantijn Hogeschool
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
Lid directiecomitéAutonoom Gemeentebedrijf AGB Puurs
BestuurderCD&V Provincie Antwerpen
Bestuurdercvba Covem
WijkmeesterKWB Breendonk
CommissarisVVV Klein Brabant Scheldeland
Bestuurdervzw Coöperatie Mechelen
Bestuurdervzw PIME
Voorzitter raad van bestuurvzw Vakantiegenoegens Regio Mechelen
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Henri Beuckelaers • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 12
    ⇒ Onbezoldigd: 7
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Puurs
BestuurderIverlek
Lid adviescommissieIverlek
Lid corporate governance committeeIverlek
BestuurderPIDPA
BestuurderEigen Woning CV
BestuurderToerisme Provincie Antwerpen
Lid directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurVakantiegenoegens Regio Mechelen vzw
CommissarisVereniging voor Vreemdelingenverkeer VVV Klein Brabant Scheldeland vzw
BestuurderPlantijn Hogeschool
OndervoorzitterPlantijn Hogeschool
BestuurderCD&V Arrondissement Mechelen-Turnhout
BestuurderCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurderCovem cvba
BestuurderCoöperatie Mechelen vzw
WijkmeesterKWB Breendonk
BestuurderPime vzw
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Henri Beuckelaers • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 18
    ⇒ Bezoldigd: 13
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie Antwerpen
SchepenGemeente Puurs
BestuurderIGEMO
VoorzitterIGEMO
BestuurderIverlek
Lid regionale adviescommissieIverlek
Lid corporate governance committeeIverlek
BestuurderPIDPA
BestuurslidCD&V Plaatselijke afdeling
BestuurderToerisme Provincie Antwerpen
Lid directiecomitéToerisme Provincie Antwerpen
CommissarisVVV Klein Brabant Scheldeland vzw
BestuurderCoöperatie Mechelen vzw
BestuurderCovem cvba
BestuurderEigen Woning cv
BestuurderPIME vzw
OndervoorzitterPlantijn-Hogeschool Provincie Antwerpen
Voorzitter raad van bestuurVakantiegenoegens Regio Mechelen vzw
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Henri Beuckelaers

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Beuckelaers Henri

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Henri Beuckelaers