Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jacques Brepoels Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jacques Brepoels

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jacques Brepoels

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Brepoels (Vooruit/sp.a)

Ook gekend onder de naam Jaak Brepoels.

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jacques Brepoels heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jacques Brepoels heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2012

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
88 696,57
bruto per jaar
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
VoorzitterPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
VoorzitterAGSO Leuven
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf
BestuurderSociaal Wonen Arro Leuven
Lid directiecomitéSociaal Wonen Arro Leuven
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jacques Brepoels toegevoegd.


2011

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
86 958,41
bruto per jaar
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkeling Leuven
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
BestuurderSociaal Wonen Arro Leuven
Lid directiecomitéSociaal Wonen Arro Leuven
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jacques Brepoels toegevoegd.


2010

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
85 254,14
bruto per jaar
Bestuurder - VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkeling Leuven
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
Bestuurder - VoorzitterPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
BestuurderSociaal Wonen Arro Leuven
Lid directiecomitéSociaal Wonen Arro Leuven
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jacques Brepoels toegevoegd.


2009

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
Bestuurder - VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingLeuven
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
Bestuurder - VoorzitterPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
BestuurderSociaal Wonen Arro Leuven
Lid directiecomitéSociaal Wonen Arro Leuven
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


2008

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingLeuven
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingLeuven
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
VoorzitterPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
BestuurderSociaal Wonen Arro Leuven
Lid directiecomitéSociaal Wonen Arro Leuven
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingLeuven
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingLeuven
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
VoorzitterPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
BestuurderSociaal Wonen
Lid directiecomitéSociaal Wonen
BestuurderRecuPC vzw
VoorzitterRecuPC vzw
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.


2006

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkeling Leuven
BestuurderCentrummanagement
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
VoorzitterPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
BestuurderSociale Bouw en Kredietmaatschappij Herent
Ondervoorzitter beheerscomitéWetenschapspark Leuven
BestuurderOudercomité
VoorzitterRecuPC vzw
VoorzitterAdviescomité Haasdonk
BestuurderAGSL
AfgevaardigdeResoc Leuven
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingLeuven
VoorzitterAutonoom Gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingLeuven
BestuurderDijledal - sociale huisvesting Leuven
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
VoorzitterPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Leuven
BestuurderSociale Bouw- en Kredietmaatschappij voor het arrondissement Leuven cv
BestuurderRecuPC vzw
VoorzitterRecuPC vzw
BestuurderCentrummanagement vzw
Lid directiecomitéDijledal - sociale huisvesting Leuven
BestuurderOudercomié Pee & Nel
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Jacques Brepoels • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Leuven
BestuurslidDijledal - sociale huisvesting Leuven
DirectielidDijledal - sociale huisvesting Leuven
BestuurslidPWA
VoorzitterPWA
BestuurslidSociale Bouw- en Kredietmaatschappij voor het arrondissement Leuven CV
BestuurslidRecuPC vzw
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jacques Brepoels

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Brepoels Jacques

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jacques Brepoels