Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Celien Vanmoerkerke Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Celien Vanmoerkerke

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Celien Vanmoerkerke

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Celien Vanmoerkerke (Vooruit/sp.a)


Het Waals Gewest heeft de mandaten voor 2021 gepubliceerd.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE WAALSE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2022 zullen midden februari 2024 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Adjunct-kabinetschefFederale Regering, Pensioenen, Maatschappelijke integratie, Personen met een handicap, Armoedebestrijding, Beliris10 545,00 - 52 719,00
Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienstGemeente Destelbergen 1,00 - 5 271,00
BestuurslidSP.a - Afdeling Destelbergen-
Totaal: van 10.546,00 tot 57.990,00 euro bruto


2020

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Federale Regering, Pensioenen, Maatschappelijke integratie, Personen met een handicap, Armoedebe- strijding, Beliris10 124,00 - 50 614,0010/10/20
Lid van het beheerscomitéRSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 061,0001/10/20
Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienstGemeente Destelbergen 1,00 - 5 061,00
BestuurslidSP.a - Afdeling Destelbergen-
Totaal: van 10.126,00 tot 60.736,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2020

2019

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 024,00
Expert studiedienstABVV50 241,00 - 100 480,00
BestuurslidBasisschool Pius X-
Lid BCSDGemeente Destelbergen1,00 - 5 024,0001/01/19
BeheerscomitéFederale Pensioendienst1,00 - 5 024,00
Raad voor Uitbetalingen lidFederale Pensioendienst1,00 - 5 024,00
Beheerscomité globaal beheerRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)1,00 - 5 024,00
Beheerscomité paritairRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)1,00 - 5 024,00
Algemeen beheerscomitéRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
Algemene RaadRIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering1,00 - 5 024,00
BegeleidingscomitéSigedis vzw1,00 - 5 024,00
Bestuurslidsp-a Destelbergen-
Totaal: van 50.250,00 tot 145.696,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2019

2018

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van een adviesraadCentrale Raad voor het Bedrijfsleven12,3901/01/18
BeheerscomitéFederale Pensioendienst (FPD)1,00 - 5 000,00
Raad voor Uitbetalingen lidFederale Pensioendienst (FPD)1,00 - 5 000,00
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)1,00 - 5 000,00
Beheerscomité globaal beheerRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)1,00 - 5 000,00
Beheerscomité paritairRijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)1,00 - 5 000,00
Algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
Algemene RaadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke- ring (RIZIV)1,00 - 5 000,00
BegeleidingscomitéSigedis VZW1,00 - 5 000,00
Totaal: van 20,39 tot 40.012,39 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2018

2017

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2018
Lid van de raad voor uitbetaling van de voordelenFederale Pensioendienst (FPD)⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéFederale Pensioendienst (FPD)⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2018
Lid van de algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole⇒ 2018
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Technische Ziekenfondsraad31/12/17
Lid van het comitéNationaal Pensioencomité⇒ 2018
Lid van het begeleidingscomitéSigedis VZW⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2017

2016

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid van het beheerscomitéFAMIFED⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2017
Lid van de algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Lid van het algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole⇒ 2017
Lid van het beheerscomitéRIZIV - Technische Ziekenfondsraad⇒ 2017
Lid van het comitéNationaal Pensioencomité⇒ 2017
Lid van het begeleidingscomitéSigedis VZW⇒ 2017
Lid beheerscomitéFederale Pensioendienst (FPD)⇒ 2017
Lid raad voor uitbetaling van de voordelenFederale Pensioendienst (FPD)⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2016

2015

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFAMIFED⇒ 2016
Lid van de raad voor uitbetaling van de voordelenRijksdienst voor Pensioenen⇒ 2016
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen⇒ 2016
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)⇒ 2016
Lid algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering⇒ 2016
Lid beheerscomitéRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole⇒ 2016
Lid beheerscomitéRIZIV - Technische Ziekenfondsraad⇒ 2016
Lid begeleidingscomitéSigedis VZW⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2015

2014

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid beheerscomitéFAMIFED
Lid beheerscomitéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering08/07/14
Lid van de raad voor uitbetaling van de voordelenRijksdienst voor Pensioenen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
Lid algemene raadRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomitéRIZIV - Commissie voor Begrotingscontrole
Lid beheerscomitéRIZIV - Dienst voor Uitkeringen31/12/14
Lid beheerscomitéRIZIV - Technische Ziekenfondsraad
Lid begeleidingscomitéSigedis VZW
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2014

2004

Celien Vanmoerkerke • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid adviescommissie afwijkingen inzake conventioneel brugpensioenFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg10/03/04
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Kinderbijslag
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Pensioenen
Lid raad voor uitbetaling van de voordelenRijksdienst voor Pensioenen
Lid beheerscomitéRijksdienst voor Sociale Zekerheid
Lid algemene raadRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Lid technisch ziekenfondsRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Lid algemeen beheerscomitéRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
Lid beheerscomité toelagenRijksinstituut voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering
LidNationale Arbeidsraad
Lid raadgevend comité sociale zekerheid voor migrerende werknemersEuropese Commissie27/02/04
Lid raadgevend comité voor het vrije verkeer werknemersEuropese Commissie
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Celien Vanmoerkerke in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Celien Vanmoerkerke

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Vanmoerkerke Celien

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Celien Vanmoerkerke