Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Marc-Jean Ghyssels Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Marc-Jean Ghyssels

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Marc-Jean Ghyssels

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc-Jean Ghyssels (PS)


Verkiezingen 2024      

De PS stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale130.013,98
Membre du conseil communalCommune de Forest1,00 - 5 918,00
Avocat gérantGhyssels et Verbeken, sprl11 839,00 - 59 187,00
SecrétaireParlement de la Région de Bruxelles-Capitale11 839,00 - 59 187,00
Membre du bureauPS - Parti socialiste-
Membre du bureau et du comitéPS - Parti socialiste - Section locale de Forest-
Totaal: van 153.692,98 tot 254.305,98 euro bruto


2022

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député139.534,88Openbare mandaten en functies10-06-2014
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire15.122,35Openbare mandaten en functies17-09-2018
Commune de Forest - conseiller communal1.125,00Openbare mandaten en functies04-12-2018
Ghyssels & Verbeken sprl - avocat-gérantDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten1992

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale121.606,46
Membre du conseil communalCommune de Forest 1,00 - 5 271,00
Avocat gérantGhyssels et Verbeken, sprl10 545,00 - 52 719,00
SecrétaireParlement de la Région de Bruxelles-Capitale10 545,00 - 52 719,00
Membre du bureauPS - Parti socialiste-
Membre du bureau et du comitéPS - Parti socialiste - Section locale de Forest-
Totaal: van 142.697,46 tot 232.315,46 euro bruto


2021

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député130.501,16Openbare mandaten en functies10-06-2014
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire14.239,65Openbare mandaten en functies17-09-2018
- Commune de Forest - conseiller communal1.500,00Openbare mandaten en functies04-12-2018
- Ghyssels & Verbeken sprl - avocat-gérantDe 500 à 1.000Private beroepsactiviteiten1992

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale137 916,13
Membre du bureauParlement bruxellois10 124,00 - 50 614,00
Conseiller communalCommune de Forest 5 062,00 - 10 123,00
Avocat gérantGhyssels et Verbeken sprl1,00 - 5 061,00
Membre du bureauPS - Parti socialiste-
Membre du bureau et du comitéPS - Parti socialiste section Forest-
Totaal: van 153.103,13 tot 203.714,13 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2020

2020

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député129109,00Openbare mandaten en functies10-06-2014
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire14217,17Openbare mandaten en functies17-09-2018
Commune de Forest - conseiller communal2025,00Openbare mandaten en functies4-12-2018
- Ghyssels & Verbeken sprl - avocat-gérantDe 1 à 499 euros brut par moisPrivate beroepsactiviteiten1992

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale61 165,0626/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale49 170,0726/05/19
Conseiller communalCommune de Forest5 025,00 - 10 048,00
Avocat gérantGhyssels et Verbeken sprl10 049,00 - 50 240,00
Membre du bureauParlement bruxellois5 025,00 - 10 048,00
Membre du bureauPS-
Membre du bureau et du comitéPS section Forest-
Totaal: van 130.434,13 tot 180.671,13 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2019

2019

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député127.296,54Openbare mandaten en functies10-06-2014
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire10.793,87Openbare mandaten en functies17-09-2018
Commune de Forest - conseiller communal5.499,51Openbare mandaten en functies04-12-2018
Ghyssels & Verbeken sprl - avocat-gérantDe 1.001 à 5.000 brut par moisPrivate beroepsactiviteiten1992

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale125.429,68
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de ForestArrondi à 100 000,0001/12/18
Conseiller communalCommune de Forest1,00 - 5 000,0001/12/18
AdministrateurErap-
Membre du bureauParlement bruxellois1,00 - 5 000,0010/09/18
Membre du bureauPS-
Membre du bureau et du comitéPS section Forest-
Avocat gérantsprl Ghyssels et Verbeken10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 235.433,68 tot 335.428,68 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2018

2018

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député125429,6810/06/2014
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - secrétaire3672,27Openbare mandaten en functies17/09/2018
Commune de Forest - conseiller communalOpenbare mandaten en functies4/12/2018
Commune de Forest - bourgmestre51176,44Openbare mandaten en functies1/12/20124/12/2018
ERAP asblOpenbare mandaten en functies2014
Zone de police Bruxelles-Midi - membre du collègeOpenbare mandaten en functies1/12/20124/12/2018
Transit asblOpenbare mandaten en functies20122018
Ghyssels & Verbeken sprl - avocat-gérantDe 1.001 à 5.000Private beroepsactiviteiten1992

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
123 532,62
bruto per jaar
⇒ 2018
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Forest
103 646,05
bruto per jaar
⇒ 2018
AdministrateurERAP⇒ 2018
AdministrateurTransit asbl⇒ 2018
Membre du collège de policeZone de police Midi⇒ 2018
Membre du bureauPS01/12/17⇒ 2018
membre du bureau et du comitéPS Fédération locale⇒ 2018
Avocat - gérantGhyssels & Verbeken sprl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2017

2016

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Forest
101 612,40
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurERAP10/03/16⇒ 2017
AdministrateurTransit asbl⇒ 2017
Membre du collège de policeZone de police Midi⇒ 2017
Avocat - gérantGhyssels & Verbeken sprl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2016

2015

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Vorst
99 618,04
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool⇒ 2016
BestuurderTransit asbl⇒ 2016
Lid politiecollegePolitiezone Zuid⇒ 2016
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2015

2014

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
10/06/14
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Forest
99 618,04
bruto per jaar
BestuurderERIP
Voorzitter raad van bestuurERAP10/06/14
Voorzitter raad van bestuurCentre européen des Fruits et Légumes10/06/14
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2014

2013

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Forest
99 618,04
bruto per jaar
BestuurderERIP20/02/13
VoorzitterERAP01/05/13
VoorzitterCentre européen des Fruits et Légumes
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2013

2012

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Forest
97 667,04
bruto per jaar
01/12/12
SchepenCommune de Forest
49 964,08
bruto per jaar
30/11/12
BestuurderSTIB
Voorzitter raad van bestuurCentre européen des Fruits et Légumes
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2012

2011

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Vorst
48 984,99
bruto per jaar
BestuurderMIVB
Voorzitter raad van bestuurCentre européen des Fruits et Légumes
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2011

2010

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Vorst
48 024,84
bruto per jaar
BestuurderMIVB
Voorzitter raad van bestuurCentre européen des Fruits et Légumes
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2010

2009

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Vorst
47 080,58
bruto per jaar
BestuurderMIVB08/12/09
VoorzitterCentre européen des Fruits et Légumes
ZaakvoerderRentimmo Sprl24/11/09
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2009

2008

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Vorst
47 080,58
bruto per jaar
VoorzitterCentre européen des Fruits et Légumes
ZaakvoerderRentimmo Sprl
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
RaadgeverCabinet du Président du Parlement bruxellois
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2008

2007

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Vorst
44 365,13
bruto per jaar
VoorzitterCentre européen des Fruits et Légumes
ZaakvoerderRentimmo Sprl
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
RaadgeverCabinet du Président du Parlement bruxellois
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc-Jean Ghyssels toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2007

2006

Marc-Jean Ghyssels • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Vorst05/12/06
VoorzitterCentre européen des Fruits et Légumes
ZaakvoerderRentimmo Sprl
BestuurderAnciennement Forest-National asbl
Advocaat - ZaakvoerderGhyssels & Verbeken sprl
RaadgeverCabinet du Président du Parlement bruxellois
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc-Jean Ghyssels in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Marc-Jean Ghyssels

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ghyssels Marc-Jean

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Marc-Jean Ghyssels