Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jean-Marc Poullain Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jean-Marc Poullain

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jean-Marc Poullain

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Poullain (cdH)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jean-Marc Poullain heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jean-Marc Poullain heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Momignies
1.000,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur et membre du bureau exécutifIGRETEC
1.878,48
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
AdministrateurINTERSUD
Membre comité SudIPALLE
Membre AG + AdministrateurInterco Hospitalière de Chimay (AISHSN)
Membre AG + AdministrateurInterco AIGT
Administrateur, vice-président du CA et du bureauCHP Les Marronniers
14.677,16
euro bruto voor de bezoldigde periode
?
Administrateur déléguéChap XII Val d'Orbais Perwez
GérantSPRL SOGESER
GérantSPRL Cave des Fagnes
Administrateur déléguéSCRL FS Maison des Services
Président CASCRL FS Maison des Services Facilites
Président CAASBL Esem
PrésidentCDH Arrondissement Thuin
AdministrateurASBL Crèche Mom' en Chouette Tournai
MembreConseil Wallon des Aînés
Vice-président du conseil d'administrationASBL Les Lacs de l'Eau d'Heure
AttachéCRAC
AdministrateurASBL Heureux Abri

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Administrateur généralCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marron- niers10.918,23
Membre du comité de directionIGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques-
Membre du conseil d'administrationIGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques12.322,96
Membre du conseil d'administrationIPALLE Sud-Hainaut (INTERSUD)-20/06/18
Totaal: 23.241,19 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2018

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalConseil communal de Momignies
630
bruto voor de bezoldigde periode
Administrateur - Membre du Bureau exécutifIGRETEC
12.322,96
bruto voor de bezoldigde periode
Comité Sud - MembreIPALLE
Membre de l'AGIntercommunale Hospitalière de Chimay
AdministrateurIntersud
Administrateur - Vice-président du CA et du BureauCH P Les Marron iers
10.918,23
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurALE Momignies ASBL
PrésidentCDH Arrondissement de Thuin
AttachéCRAC
Administrateur déléguéChapitre XII Val d'Orbais Perwez
MembreConseil Wallon des Ainés
AdministrateurCrèche Mom'en Chouette Tournai ASBL
Président CAESEMASBL
AdministrateurHeureux Abri ASBL
GérantLa Cave des Fagnes SPRL
Vice-président du Conseil d'administrationLes Lacs de l'Eau d'Heure
Administrateur déléguéSCRL FS Maison des Services
Président CASCRL FS Maison des Services Facilities
GérantSOGESER SPRL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Momignies
1.000,00
bruto voor de bezoldigde periode
CA et Comité de gestionIGRETEC
22.866,42
bruto voor de bezoldigde periode
CAINTERSUD
100
bruto voor de bezoldigde periode
CA secteur Sud HainautIPALLE
170
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreInterco Hospitalière Chimay
ConseillerCabinet Ministre Président
922,06
bruto voor de bezoldigde periode
CA et BureauO.l.P. wallon CHP Les Marronniers
8.130,78
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidentCDH Arrondissement Thuin
AttachéCRAC Jambes
Administrateur déléguéChap XII Val d'Orbais Perwez
MembreConseil wallon des Aînés
CA - PrésidentMaison des Services Facilities
CA - PrésidentMaison des Services Momignies
Administrateurasbl ALE Momignies
CA - Présidentasbl ESEM Momignies
Administrateurasbl Heureux Abris Momignies
Administrateurasbl Môm'en Chouette Tournai
Gérantsprl Cave des Fagnes
Gérantsprl Sogeser

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 19
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 9
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Momignies⇒ 2018
Vice-président du conseil d'administrationCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marron- niers⇒ 2018
AdministrateurIGRETEC⇒ 2018
Vice-président du comité de directionIGRETEC⇒ 2018
AdministrateurIPALLE⇒ 2018
AdministrateurIPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD)⇒ 2018
ConseillerGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine28/07/17
AdministrateurAgence Locale pour l'Emploi⇒ 2018
AdministrateurHeureux Abri asbl⇒ 2018
Président du conseil d'administrationMaison des Services scfs⇒ 2018
PrésidentCDH arrondissement de Thuin⇒ 2018
GérantSogeser sprl⇒ 2018
Président du conseil d'administrationESEM asbl⇒ 2018
Fonctionnaire-29/07/17⇒ 2018
Fonctionnaire (en détachement)-28/07/17
GérantCave des Fagnes sprl⇒ 2018
Administrateur - déléguéChapitre XII Val d'Orbais Perwez⇒ 2018
MembreConseil wallon des Ainés⇒ 2018
AdministrateurCrèche Mom'en Chouette Tournai⇒ 2018
Président du conseil d'administrationMaison des Services Facilities scrlfs⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2017

2016

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 8
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalCommune de Momignies⇒ 2017
Vice-président du conseil d'administrationCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marron- niers⇒ 2017
Vice-président du conseil d'administration et du comité de directionIGRETEC⇒ 2017
AdministrateurIPALLE⇒ 2017
AdministrateurIPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD)⇒ 2017
ConseillerGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine⇒ 2017
AdministrateurAgence Locale pour l'Emploi⇒ 2017
AdministrateurHeureux Abri asbl⇒ 2017
PrésidentMaison des Services scfs⇒ 2017
PrésidentCDH arrondissement de Thuin01/06/16⇒ 2017
GérantSogeser sprl⇒ 2017
Président du conseil d'administrationESEM asbl⇒ 2017
GérantCave des Fagnes sprl⇒ 2017
Administrateur - déléguéChapitre XII Val d'Orbais Perwez⇒ 2017
MembreConseil wallon des Ainés⇒ 2017
PrésidentMaison des Services Facilities scrlfs⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2016

2016

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de MomigniesNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurAgence Locale pour l'EmploiNeeAfgeleid mandaat
MembreAssociation Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois AIHSHSNNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de gestionIGRETECNeeAfgeleid mandaat
Vice-président du CAIGRETECNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurIntersudNeeAfgeleid mandaat
Membre du comité de secteurIPALLE - Comité de secteur Sud-HainautNeeAfgeleid mandaat
GérantCave des Fagnes sprlNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentCDH Arrondissement de ThuinNeeMandaat, leidende functie of beroep
Vice-Président du CACHP Les MarronniersNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreConseil wallon des AînésNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentESEM asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
ConseillerGouvernement wallonNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurHeureux Abris asblNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentMaison des Services Facilités scrlNeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentMaison des Services scrlJaMandaat, leidende functie of beroep
GérantSogeser sprlNeeMandaat, leidende functie of beroep
Administrateur-déléguéVal d'Orbais - Ass. Chap. XIINeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies⇒ 2016
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marron- niers⇒ 2016
Ondervoorzitter raad van bestuurIGRETEC⇒ 2016
BestuurderIPALLE⇒ 2016
BestuurderIPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD)⇒ 2016
RaadgeverGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine⇒ 2016
BestuurderHeureux Abri asbl⇒ 2016
VoorzitterMaison des Services scfs⇒ 2016
ZaakvoerderSogeser sprl⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurESEM asbl⇒ 2016
ZaakvoerderCave des Fagnes sprl⇒ 2016
LidConseil wallon des Ainés⇒ 2016
VoorzitterMaison des Services Facilities scrlfs⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.


2014

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Momignies
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers (ex CHP Les Marronniers)
BestuurderIGRETEC
Lid directiecomitéIGRETEC
BestuurderIPALLE Sud-Hainaut (anciennement INTERSUD)
RaadgeverGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine02/09/14
BestuurderHeureux Abri asbl
VoorzitterMaison des Services scfs
ZaakvoerderSogeser sprl
VoorzitterESEM asbl
ZaakvoerderCave des Fagnes sprl
BestuurderINTERSUD
BestuurderIPALLE
VoorzitterMaison des Services Facilities scrls
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2014

2013

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Momignies
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers (ex CHP Les Marronniers)
BestuurderIGRETEC
BestuurderINTERSUD
BestuurderIPALLE
BestuurderHeureux Abri asbl
VoorzitterMaison des Services scfs
ZaakvoerderSogeser sprl
VoorzitterESEM asbl
ZaakvoerderCave des Fagnes sprl01/07/13
VoorzitterMaison des Services Facilities scrls
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2013

2012

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Momignies
OCMW raadslidCommune de Momignies03/12/12
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers (ex CHP Les Marronniers)
BestuurderIGRETEC
BestuurderINTERSUD
Lid politieraadZone de police Botte du Hainaut03/12/12
BestuurderHeureux Abri asbl
VoorzitterMaison des Services scfs
ZaakvoerderSogeser sprl
VoorzitterESEM asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2012

2011

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers (ex CHP Les Marronniers)
BestuurderIGRETEC
BestuurderINTERSUD
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderHeureux Abri asbl
VoorzitterMaison des Services scfs
VoorzitterSogeser sprl
VoorzitterESEM asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.


2010

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
Ondervoorzitter raad van bestuurCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers (ex CHP Les Marronniers)
BestuurderIGRETEC
BestuurderINTERSUD
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
BestuurderHeureux Abri asbl
VoorzitterMaison des Services scfs
VoorzitterSogeser sprl
VoorzitterESEM asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.


2009

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
RegeringscommissarisCentre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies01/06/09
OndervoorzitterCentre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers (ex CHP Les Marronniers)01/06/09
BestuurderIGRETEC
BestuurderINTERSUD
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
VoorzitterMaison des Services scfs
VoorzitterESEM asbl
BestuurderHeureux Abri asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2009

2008

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
RegeringscommissarisCentre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies
BestuurderIGRETEC
BestuurderINTERSUD
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
VoorzitterMaison des Services scfs
VoorzitterESEM asbl
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.


2007

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
VoorzitterAWIPH24/01/07
RegeringscommissarisCentre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies08/02/07
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes27/06/07
Lid beheerscomitéAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes27/06/07
BestuurderIGRETEC29/06/07
BestuurderINTERSUD
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
VoorzitterESEM asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2007

2006

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
BestuurderAWIPH
Voorzitter beheerscomitéAWIPH
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
Lid beheerscomitéAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
BestuurderINTERSUD
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
VoorzitterCDH plaatselijke afdeling
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 10
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
BestuurderAWIPH
Voorzitter beheerscomitéAWIPH19/05/05
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
Lid beheerscomitéAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
BestuurderINTERSUD
VoorzitterEntraide et Solidarité en Entre Sambre et Meuse
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
VoorzitterMaison des services scfs
Lid comitéCDH Arrondissement de Thuin
VoorzitterCDH plaatselijke afdeling
Lid comitéTennis Club Momignies asbl
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2005

2004

Jean-Marc Poullain • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Momignies
OCMW raadslidGemeente Momignies
BestuurderAWIPH01/07/04
BestuurderAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
Lid raad van beheerAssociation intercommunale hospitalière du Sud-Hainaut et du Sud-Namurois - Centre de santé des Fagnes
BestuurderINTERSUD
Membre comité (section locale)CDH
Lid arrondissementscomitéCDH
Voorzitter - Afgevaardigde bestuurderEntraide et Solidarité en Entre Sambre et Meuse
Lid politieraadPolitiezone Botte du Hainaut
LidEcole St Chrétienne asbl
Lid comitéTennis Club Momignies asbl
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jean-Marc Poullain in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jean-Marc Poullain

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Poullain Jean-Marc

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jean-Marc Poullain