Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Bert Lambrechts Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Bert Lambrechts

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Bert Lambrechts

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Bert Lambrechts (N-VA)

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2022 | Mandaten 2021 | Mandaten 2020 | Mandaten 2019 | Mandaten 2018 |

Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagés, DéFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Bert Lambrechts • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie LimburgAfgerond op 100 000,00
GemeenteraadslidStad Hasselt1,00 - 5 918,00
Stemgerechtigd vertegenwoordiger in de raad van bestuurBosgroep Limburg-
Vaste vertegenwoordiger in het bekkenbestuurDemerbekken-
Stemgerechtigd vertegenwoordigerEuregio Maas-Rijn-
Lid van het grindcomitéGrindfonds-
Lid van de raad van beheerHet Domein Bokrijk-
VoorzitterHoog overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs/Afzonderlijk bijzonder comité-
OndervoorzitterHoog overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs/Hoog Overleg-
LidHoog Overlegcomité en Bijzonder Comité voor het provinciepersoneel van de provinciale diensten/Bijzonder Comité-
LidHoog Overlegcomité en Bijzonder Comité voor het provinciepersoneel van de provinciale diensten/Hoog Overlegcomité-
Vertegenwoordiger in de opvolgingscommissieLeerstoel Herman Reynders-
Lid van de raad van bestuurLimburg Sterk Merk-
Vaste vertegenwoordiger in het bekkenbestuurMaasbekken-
Vaste vertegenwoordiger in het bekkenbestuurNetebekken-
VoorzitterOnderhandelingscomité van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (OCSG PSOL)-
Lid van de centrumraadProvinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg (PCLB)-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut Lommel-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut Lommel Individueel Onderwijs (PROVILION)-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren-
Ondervoorzitter van de raad van bestuurProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs-campus (PIBO-campus)-
Stemgerechtigd lidProvinciaal managementcomité PDPO 2014-2020-
Stemgerechtigd lidProvinciaal managementcomité PDPO 2014-2020-
Lid van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen-
Lid van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Basisschool Voeren en Provinciale Kleuterschool St.-Martens- Voeren-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Handelsschool Hasselt-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Middenschool Diepenbeek-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Middenschool Hasselt-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Bilzen-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Diepenbeek-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Hasselt- Kunst en Verpleegkunde-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Voeren-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Technische School Maasmechelen-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)-
Vertegenwoordiger in het bestuurlijk overlegSamenwerking Grensgebied de Kempen-
Voorzitter van comité van afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM)Samenwerkingsverband Provinciaal en Gemeentelijk Volwassenenonderwijs Limburg-
Voorzitter van het comité van afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM)Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg-
Lid van het beheerscomitéScholengemeenschap Zuid-Oost Limburg-
Lid van de raad van bestuurs-Lim-
Lid van de raad van bestuurSteunpunt Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg)-
Lid van de raad van bestuurVereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)-
Politieke vaste vertegenwoordiger in de vervoerregioraadVervoerregio Limburg-
Lid van de raad van bestuurVrienden van de Sporthal Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs-
Totaal: van 118.374,00 tot 155.917,00 euro bruto


2021

Bert Lambrechts • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie LimburgAfgerond op 100 000,00
GemeenteraadslidStad Hasselt 1,00 - 5 271,00
Stemgerechtigd vertegenwoordiger in de raad van bestuurBosgroep Limburg-
Vaste vertegenwoordiger in het bekkenbestuurDemerbekken-
Stemgerechtigd vertegenwoordigerEuregio Maas-Rijn-
Lid van het grindcomitéGrindfonds-
Lid van de raad van beheerHet Domein Bokrijk-
VoorzitterHoog overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs/Afzonderlijk bijzonder comité-
OndervoorzitterHoog overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs/Hoog Overleg-
LidHoog Overlegcomité en Bijzonder Comité voor het provinciepersoneel van de provinciale diensten/Bijzonder Comité-
LidHoog Overlegcomité en Bijzonder Comité voor het provinciepersoneel van de provinciale diensten/Hoog Overlegcomité-
Vertegenwoordiger in de opvolgingscommissieLeerstoel Herman Reynders-
Lid van de raad van bestuurLimburg Sterk Merk-
Vaste vertegenwoordiger in het bekkenbestuurMaasbekken-
Vaste vertegenwoordiger in het bekkenbestuurNetebekken-
VoorzitterOnderhandelingscomité van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (OCSG PSOL)-
Lid van de centrumraadProvinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg (PCLB)-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut Lommel-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut Lommel Individueel Onderwijs (PROVIL ION)-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren-
Ondervoorzitter van de raad van bestuurProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs-campus (PIBO- campus)-
Stemgerechtigd lidProvinciaal managementcomité PDPO 2014-2020-
Stemgerechtigd lidProvinciaal managementcomité PDPO 2014-2020-
Lid van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen-
Lid van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Basisschool Voeren en Provinciale Kleuterschool St.- Martens-Voeren-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Handelsschool Hasselt-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Middenschool Diepenbeek-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Middenschool Hasselt-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Bilzen-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Diepenbeek-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Verpleegkunde-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Voeren-
Lid van de gezamenlijke vergaderingen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Technische School Maasmechelen-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)-
Vertegenwoordiger in het bestuurlijk overlegSamenwerking Grensgebied de Kempen-
Voorzitter van comité van afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM)Samenwerkingsverband Provinciaal en Gemeentelijk Volwassenenonderwijs Limburg-
Voorzitter van het comité van afgevaardigden van de inrichtende machten (CAIM)Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg-
Lid van het beheerscomitéScholengemeenschap Zuid-Oost Limburg-
Lid van de raad van bestuurs-Lim-
Lid van de raad van bestuurSteunpunt Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg)-
Lid van de raad van bestuurVereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)-
Politieke vaste vertegenwoordiger in de vervoerregioraadVervoerregio Limburg-
Lid van de raad van bestuurVrienden van de Sporthal Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs-
Totaal: van 105.439,00 tot 155.270,00 euro bruto


2020

Bert Lambrechts • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie LimburgAfgerond op 100 000,00
GemeenteraadslidStad Hasselt 1,00 - 5 061,00
Stemgerechtigd vertegenwoordiger in de raad van bestuurBosgroep Limburg-
Vaste vertegenwoordiger in het bek- kenbestuurDemerbekken-
Stemgerechtigd vertegenwoordigerEuregio Maas-Rijn-
Lid van het grindcomitéGrindfonds-
Lid van de raad van beheerHet Domein Bokrijk-
VoorzitterHoog overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs/Afzonderlijk bijzonder comité-
OndervoorzitterHoog overlegcomité en afzonderlijk bijzonder comité van het gesubsidieerd personeel van het provinciaal onderwijs/Hoog Overleg-
LidHoog Overlegcomité en Bijzonder Comité voor het provinciepersoneel van de provinciale diensten/ Bijzonder Comité-
LidHoog Overlegcomité en Bijzonder Comité voor het provinciepersoneel van de provinciale diensten/ Hoog Overlegcomité-
Vertegenwoordiger in de opvolgings- commissieLeerstoel Herman Reynders-
Lid van de raad van bestuurLimburg Sterk Merk-
Vaste vertegenwoordiger in het bek- kenbestuurMaasbekken-
Vaste vertegenwoordiger in het bek- kenbestuurNetebekken-
VoorzitterOnderhandelingscomité van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg (OCSG PSOL)-
Lid van de centrumraadProvinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg (PCLB)-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut Lommel-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut Lommel Individueel Onderwijs (PROVIL ION)-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren-
Ondervoorzitter van de raad van bestuurProvinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs- campus (PIBO-campus)-
Stemgerechtigd lidProvinciaal managementcomité PDPO 2014-2020-
Stemgerechtigd lidProvinciaal managementcomité PDPO 2014-2020-
Lid van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen-
Lid van de raad van bestuurProvinciaal Onderwijs Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Basisschool Voeren en Provinciale Kleu- terschool St.-Martens-Voeren-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Handelsschool Hasselt-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Middenschool Diepenbeek-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Middenschool Hasselt-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Bilzen-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Diepenbeek-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Hasselt-Kunst en Ver- pleegkunde-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Secundaire School Voeren-
Lid van de gezamenlijke vergaderin- gen van de inrichtende macht en de schoolraadProvinciale Technische School Maasmechelen-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV)-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM)-
Lid van de raad van bestuurRegionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)-
Vertegenwoordiger in het bestuurlijk overlegSamenwerking Grensgebied de Kempen-
Voorzitter van comité van afgevaar- digden van de inrichtende machten (CAIM)Samenwerkingsverband Provinciaal en Gemeentelijk Volwassenenonderwijs Limburg-
Voorzitter van het comité van afge- vaardigden van de inrichtende mach- ten (CAIM)Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk Onderwijs Limburg-
Lid van het beheerscomitéScholengemeenschap Zuid-Oost Limburg-
Lid van de raad van bestuurs-Lim-
Lid van de raad van bestuurSteunpunt Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolim- burg)-
Lid van de raad van bestuurVereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)-
Politieke vaste vertegenwoordiger in de vervoerregioraadVervoerregio Limburg-
Lid van de raad van bestuurVrienden van de Sporthal Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs-
Totaal: van 101.230,00 tot 155.060,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bert Lambrechts in 2020

2019

Bert Lambrechts • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie LimburgAfgerond op 100 000,00
GemeenteraadslidStad Hasselt1,00 - 5 024,00
Stemgerechtigd vertegenwoordiger Raad van BestuurBosgroep Limburg-
Stemgerechtigd lid van het Regionaal Sociaal-Economisch OverlegcomitéERSV Limburg-
Lambrechts BertHet Domein Bokrijk-
Lid publieke sector van directieco- mitéPOM Limburg-
Lid publieke sector van Raad van BestuurPOM Limburg-
Totaal: van 100.482,00 tot 155.023,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bert Lambrechts in 2019

2018

Bert Lambrechts • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Bestendig gedeputeerdeProvincie Limburg5 001,00 - 10 000,0003/12/18
Stemgerechtigd vertegenwoordiger Raad van BestuurBosgroep Limburg-19/12/18
Stemgerechtigd lid van het Regionaal Sociaal-Economisch OverlegcomitéERSV Limburg-
Lid van de Raad van BestuurHet Domein Bokrijk-
Lid publieke sector van directieco- mitéPOM Limburg-
Lid publieke sector van Raad van BestuurPOM Limburg-
Totaal: van 5.001,00 tot 10.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Bert Lambrechts in 2018

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Bert Lambrechts

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Lambrechts Bert

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Bert Lambrechts