Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Laurence Rotthier Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Laurence Rotthier

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Laurence Rotthier

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Laurence Rotthier (MR)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Laurence Rotthier heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Laurence Rotthier heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.



De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère provincialeProvince du Brabant wallon1,00 - 5 024,00
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Lasne50 241,00 - 100 480,00
Membre du conseil d'administrationin BW scrl intercommunale1 066,7926/06/19
Membre du conseil d'administrationIntercommunale Bataille de Waterloo 1815-25/04/19
Membre du conseil d'administrationAgence de promotion immobilière du Brabant wal- lon1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationBataille de Waterloo 1815 asbl-23/05/19
Cheffe de groupe MRProvince du Brabant wallon-
Membre du collège et du conseil de policeZone de police La Mazerine-
MembreZone de secours du Brabant wallon-
Totaal: van 51.309,79 tot 111.594,79 euro bruto


2019

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère provincialeProvince de Brabant Wallon
3.843,56
euro bruto voor de bezoldigde periode
194,38
euro bruto voor de bezoldigde periode
Bourgmestre (titulaire ou ff)Administration communale de Lasne
69.326,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreUnion des Villes et des Communes
Membre effectifCOPALOC
Collège - COnseil - Membre de droitZone de police La Mazerine
CA-AdministratriceRégie Foncière Provinciale Autonome du BW
1.355,92
euro bruto voor de bezoldigde periode
CA-AdministratriceInBWSCRL
1.066,79
euro bruto voor de bezoldigde periode
CA-AdministratriceIntercommunale 1815
CA-AdministratriceASBL1815
Comité et AG - MembreSection MR LAsne

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseillère provincialeProvincie Waals-Brabant1,00 - 5 000,0029/11/18
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Lasne50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Lasne5 001,00 - 10 000,0003/12/18
Membre conseil d'administrationAgence de promotion immobilière du Brabant wal- lon1,00 - 5 000,0019/12/18
MembreCommissions communales-03/12/18
PrésidenteCOPALOC-03/12/18
Cheffe de groupe MRProvincie Waals-Brabant-29/11/18
Membre du collège et du conseil de policeZone de police La Mazerine-03/12/18
MembreZone de secours du Brabant wallon-03/12/18
Totaal: van 55.004,00 tot 120.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurence Rotthier in 2018

2018

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseillère provincialeProvince du Brabant wallon
213,36
bruto voor de bezoldigde periode
BourgmestreAdministration communale de Lasne
68.656,42
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreASBL CAPE
PrésidenteCOPALOC
Membre effectifCommission Environnement
Membre effectifCommission Finances
Membre effectifCommission Mobilité
Membre effectifCommission Urbanisme
SuppléanteMaison de l'Urbanisme
CA - Admin istratriceRégie Fonciaire Provinciale Autonome du BW
169,49
bruto voor de bezoldigde periode
AG - MembreUnion des Villes et des Communes
Collège et Conseil de police - MembreZone de police La Mazerine
Comité et AG - MembreSection MR Lasne

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Lasne
65.353,02
bruto voor de bezoldigde periode
PrésidenteCOPALOC
Assemblée générale - Membre effectifCape asbl
Membre effectifCommission Environnement
Membre effectifCommission Finances
Membre effectifCommission Mobilité
Membre effectifCommission Urbanisme
Assemblée générale - SuppléanteMaison Urbanisme
Assemblée générale - Membre effectifUnion des Villes et des Communes
Conseil et Collège - Membre effectifZone de police La Mazerine
Bureau et Comité - Membre effectifMR Lasne

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Lasne⇒ 2018
MembreCommissions communales⇒ 2018
PrésidenteCOPALOC⇒ 2018
Membre du conseil et du collègeZone de police La Mazerine⇒ 2018
Membre du conseilZone de secours Brabant wallon⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2016

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Lasne
60 148,14
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreCommissions communales⇒ 2017
PrésidenteCOPALOC⇒ 2017
Membre du conseil et du collègeZone de police La Mazerine⇒ 2017
Membre du conseilZone de secours Brabant wallon⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2016

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de LasneNeeOorspronkelijk mandaat
MembreCAPE asblNeeAfgeleid mandaat
MembreCommissions communalesNeeAfgeleid mandaat
PrésidenteCoPaLocNeeAfgeleid mandaat
Membre suppléantMaison de l'UrbanismeNeeAfgeleid mandaat
MembreUnion des Villes et CommunesNeeAfgeleid mandaat
Présidente du collège de policeZone de police La MazerineNeeAfgeleid mandaat
Présidente du conseil de policeZone de police La MazerineNeeAfgeleid mandaat
Membre du bureau et du comitéMR Section locale LasneNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Lasne
58 969,65
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
VoorzitterCOPALOC⇒ 2016
LidUnion des Villes et Communes⇒ 2016
Voorzitter politiecollegePolitiezone La Mazerine⇒ 2016
Voorzitter politieraadPolitiezone La Mazerine⇒ 2016
LidCommissions communales⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2014

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Lasne
58 969,65
bruto per jaar
Lid politiecollegeZone de police La Mazerine
Lid politieraadZone de police La Mazerine
Lid bureauMR Section locale
LidCommissions communales
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2013

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Lasne
58 969,65
bruto per jaar
VoorzitterCOPALOC29/01/13
Lid politieraadZone de police La Mazerine
Lid bureauMR Section locale
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurence Rotthier in 2013

2012

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Lasne
57 814,75
bruto per jaar
03/12/12
SchepenCommune de Lasne
34 688,82
bruto per jaar
02/12/12
LidCCAT02/12/12
LidCommission de la mobilité02/12/12
VoorzitterCommission de l'environnement02/12/12
LidContrat de rivière02/12/12
VoorzitterCOPALOC02/12/12
Lid bureauMR Section locale
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurence Rotthier in 2012

2011

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
34 009,17
bruto per jaar
LidCCAT
LidCommission de la mobilité
LidCommission de l'environnement
LidContrat de rivière
VoorzitterCOPALOC
Lid bureauMR Lokale afdeling
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2010

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
33 342,51
bruto per jaar
LidCCAT
LidCommission de la mobilité
LidCommission de l'environnement
LidContrat de rivière
VoorzitterCOPALOC
Lid bureauMR Lokale afdeling
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2009

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 5
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
32 687,01
bruto per jaar
LidCCAT
VoorzitterCOPALOC
Lid bureauMR Lokale afdeling
LidCCE
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2008

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 1
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
32 687,01
bruto per jaar
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2007

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 1
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 0
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
30 801,72
bruto per jaar
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Laurence Rotthier toegevoegd.


2006

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
BestuurderIntercommunale van de slag van Waterloo 1815
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
BestuurderIntercommunale van de slag van Waterloo 1815
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Laurence Rotthier • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 2
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Lasne
BestuurderIntercommunale van de slag van Waterloo 1815
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Laurence Rotthier

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Rotthier Laurence

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:






Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Laurence Rotthier