Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Henri-Jean ANDRE Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Henri-Jean ANDRE

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Henri-Jean ANDRE

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Henri-Jean ANDRE (MR)

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2020 | Mandaten 2020 (Wallonië) | Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2018 (Wallonië) |

De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof (en in december 2022 voor de Waalse mandaatverklaring). Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Henri-Jean ANDRE • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalVille de Braine-le-Comte 1,00 - 5 061,00
Président du conseil d'administrationHaute Senne Logement18 439,46
Membre de l'assemblée généraleAIS - Agence immobilière sociale Promo-logement asbl-
Membre de la CCATM - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilitéVille de Braine-Le-Comte -
Membre de la commission commu- nale d'attribution de logementsVille de Braine-le-Comte -
Membre de la commission commu- nale de l'école industrielle et com- mercialeVille de Braine-le-Comte -
Membre de la commission commu- nale de rénovation urbaine et suiviVille de Braine-le-Comte -
TrésorierComité Tilburk-
Membre de l'assemblée généraleHaute Senne Logement-
Membre de l'assemblée généraleImio - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle-
Membre du bureauMR - Mouvement réformateur - Arrondissement de Soignies-
MembreMR - Mouvement réformateur - Section de Braine-le- Comte-
AdministrateurRCA - Régie communale autonome Braine Ô sports-
Directeur du bureau exécutifRCA - Régie communale autonome Braine Ô sports1,00 - 5 061,00
Agent de l'ÉtatSFP - Service fédéral des pensions50 615,00 - 101 228,00
Totaal: van 69.056,46 tot 129.789,46 euro bruto


2020

Henri-Jean ANDRE • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)VILLE DE BRAINE-LE-COMTE
1765,16
euro bruto voor de bezoldigde periode
MembreCCATM
Bureau exécutif - Administrateur(trice)RCA BRAINE Ô SPORTS
750,00
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)RCA BRAINE Ô SPORTS
COMITE - Trésorier(rière)Comité TILBURCK
Commission - MembreCommission de l'EICB de B-L-C (Ecole Industrielle Commerciale de Braine-le-Comte)
Assemblée générale - MembreIDEA
Assemblée générale - MembreAIS (Promo-Logement)
Assemblée générale - MembreIMIO
Conseil d'administration - Président(e)HAUTE SENNE LOGEMENT
18439,46
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - Représentant chambre publique pour B-L-C pour l'A.G.HAUTE SENNE LOGEMENT
Conseil d'administration - Administrateur(trice)HAUTE SENNE LOGEMENT
Membre du Comité, du Bureau et de facto de l'A.G. - MembreMR Section de B-L-C
Membre du Comité, du Bureau et de facto de l'A.G. - TrésorierMR Section de B-L-C
Membre du BureauMR Arrondissement du Centre

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Henri-Jean ANDRE • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalVille de Braine-le-Comte1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationHygea1 200,0020/06/19
Président du conseil d'administrationHaute Senne Logement18 282,60
Membre de l'assemblée généraleAIS Promo Logement-
MembreCCATM - Commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité-
TrésorierComité Tilburk-
MembreCommission communale d'attribution de logements-
MembreCommission communale de l'École industrielle et commerciale-
MembreCommission communale de rénovation urbaine et suivi-
Membre de l'assemblée généraleHaute Senne Logement-
Membre de l'assemblée généraleIDEA - Intercommunale de développement économi- que et d'aménagement du territoire-
Membre de l'assemblée généraleImio - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle-
Membre du BureauMR - Arrondissement de Soignies-
Membre de la sectionMR de Braine-le-Comte-
AdministrateurRégie communale autonome Braine Ô Sports-
Administrateur-Directeur du Bureau exécutifRégie communale autonome Braine Ô Sports1,00 - 5 024,00
Agent de l'ÉtatService fédéral des Pensions50 241,00 - 100 480,00
Totaal: van 69.725,60 tot 130.010,60 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Henri-Jean ANDRE in 2019

2018

Henri-Jean ANDRE • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Conseiller communalVille de Braine-Le-Comte1,00 - 5 000,00
Membre CA et AGAgence Immobilière Sociale Promo-Logement-
PrésidentCCATM-
TrésorierComité Tilburk-
MembreCommission communale d'attribution de logements de BLC-
MembreCommission communale de l'Accueil de BLC-
MembreCommission de l'Ecole industrielle et commerciale de BLC-
MembreCommission de Rénovation urbaine et suivi de BLC-
MembreGroupe de Travail Folklore de BLC-
Membre du conseil d'administrationHYGEA150,0028/06/18
Membre AGIDEA-
Membre AGIMIO-
Membre du BureauMR - Arrondissement de Soignies-
Président et membre de l'A.G.MR - Bureau et Comité de Braine-le-Comte-
Administrateur-DirecteurRCA BÔS=Braine Ô1,00 - 5 000,00
Agent de l'EtatService Fédéral des Pensions50 001,00 - 100 000,00
PrésidentSLSP Haute Senne Logement10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 60.154,00 tot 160.150,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Henri-Jean ANDRE in 2018

2018

Henri-Jean ANDRE • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)VILLE DE BRAINE-LE-COMTE
1.419,03
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreAIS (Soignies)
Conseil d'administration - MembreAIS (Soignies)
Président(e)CCATM
COMITE - Trésorier(rière)COMITE TILBURCK
Commission (pas un C.A. ni autre instance) - MembreCommission Communale de l'Accueil de B-L-C
Commission - MembreCommission communale d'attribution de logements (B-L-C)
Commission - MembreCommission de l'ElCB de B-L-C (Ecole Industrielle Commerciale de Braine-Le-Comte)
Groupe de travail. - MembreGroupe de travail folklore
Assemblée générale - Représentant chambre publique pour B-L-C pourl'A.G.HAUTE SENNE LOGEMENT
Conseil d'administration -Administrateur(trice)HAUTE SENNE LOGEMENT
Conseil d'administration - Président(e)HAUTE SENNE LOGEMENT
18.013,50
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)HYGEA
150
bruto voor de bezoldigde periode
13,45
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreIDEA
Assemblée générale - MembreIMIO
Bureau exécutif - Administrateur(trice)RCA BRAINEÔ SPORT
675
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -Administrateur(trice)RCA BRAINEÔ SPORT
Commission - MembreRénovation urbaine - suivi (B-L-C)
Membre du Comité, Bureau et de facto de l'A.G. -Président(e)MR Section de B-LC

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Henri-Jean ANDRE

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: ANDRE Henri-Jean

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Henri-Jean ANDRE