Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Benoit SERVAIS Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Benoit SERVAIS

Benoit SERVAIS

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Benoit SERVAIS

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2018 (Wallonië) | Mandaten 2017 (Wallonië) | Mandaten 2016 (Wallonië) |

De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Benoit SERVAIS • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Administration Marchin
682
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Trésorier(rière)Agence Local pour l'Emploi Marchin
Membre Comité concertation commune et les représentants syndicaux - MembreCommune de Marchin
Membre goupe travaille Dechet - MembreCommune de Marchin
Membre du comité - MembreCommune de Marchin Comité de Jumelage
Assemblée générale - MembreIMIO
Vice-président(e)Membre CCATM
100
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreNeomansio
Assemblée générale - MembrePu bl if in
Assemblée générale - MembreSPI+
Conseil de police - MembreZone de Police
311,1
bruto voor de bezoldigde periode
Membre de comité - Membrecomité COPALOC ecole de Marchin

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Benoit SERVAIS • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller(ère) communal(e)Commune de Marchin
620
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - Trésorier(rière)ALEM agence locale pour l'emploi
Conseil d'administration - Trésorier(rière)ALEm agence locale pour l'emploi
Conseil d'administration - SecrétaireCentre Sportif locale Marchin
Comité jumelage - MembreCommune de Marchin
Comité négociation syndicale - MembreCommune de Marchin
Commission nucléaire - MembreCommune de Marchin
Commission paritaire local - MembreCommune de Marchin
Commission sport moteur - MembreCommune de Marchin
Groupe Déchets - MembreCommune de Marchin
Membre CCATM - Vice-président(e)Commune de Marchin
150
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreIMEO
Assemblée générale - MembreNéomansion
Assemblée générale - MembrePublifin
Assemblée générale - MembreSPI
Conseil de police - Membrezone de police du Condroz
306,22
bruto voor de bezoldigde periode

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2016

Benoit SERVAIS • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
Conseiller communalCommune de MarchinNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurAgence Locale pour l'EmploiNeeAfgeleid mandaat
MembreCCATMNeeAfgeleid mandaat
MembreCentre culturel de Marchin asblNeeAfgeleid mandaat
MembreComité de concertation syndicaleNeeAfgeleid mandaat
MembreComité de JumelageNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurComité de Sauvegarde de la Chapelle du Fourneau asblNeeAfgeleid mandaat
MembreCommissions communalesNeeAfgeleid mandaat
MembreCoPaLocNeeAfgeleid mandaat
MembreNeomansioNeeAfgeleid mandaat
MembrePublifinNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurRCA Centre Sportif LocalNeeAfgeleid mandaat
SecrétaireRCA Centre Sportif LocalNeeAfgeleid mandaat
MembreSPINeeAfgeleid mandaat
Conseiller de policeZone de police du CondrozNeeAfgeleid mandaat
Employé-NeeMandaat, leidende functie of beroep
PrésidentMR Section localeNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Benoit SERVAIS

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: SERVAIS Benoit

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Benoit SERVAIS