Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Eric Thiebaut Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Eric Thiebaut

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Eric Thiebaut

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Thiebaut (PS)

Ook gekend onder de naam Eric Thiébaut.


Verkiezingen 2024      

De PS stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Eric Thiebaut over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Eric Thiebaut heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants142.842,00
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Hensies11 839,00 - 59 187,00
Président du collège de policeZone de police des Hauts-Pays-
Président du collège de zoneZone de secours Hainaut-Centre-
Totaal: van 154.681,00 tot 202.029,00 euro bruto


2021

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants133.474,28
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Hensies 52 720,00 - 105 438,00
Président du collège de policeZone de police des Hauts-Pays-
Président du collège de zoneZone de secours Hainaut-Centre-
Totaal: van 186.194,28 tot 238.912,28 euro bruto


2020

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants132 071,24
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Hensies 50 615,00 - 101 228,00
Président du collège de policeZone de police des Hauts-Pays-
Président du collège de zoneZone de secours Hainaut centre-
Totaal: van 182.686,24 tot 233.299,24 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2020

2019

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants54 316,8326/05/19
ReprésentantChambre des représentants76 043,5626/05/19
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Hensies10 049,00 - 50 240,00
Membre du conseil d'administrationIDEA - Intercommunale de développement économi- que et d'aménagement du territoire900,0026/06/19
Membre du conseil d'administrationBH-P Logements sprl1,00 - 5 024,0030/06/19
PrésidentZone de police des Hauts-Pays-
PrésidentZone de secours Hainaut centre-
Totaal: van 141.310,39 tot 186.524,39 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2019

2018

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants128.356,94
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Hensies1,00 - 5 000,0003/12/18
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune de Hensies50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Membre du conseil d'administrationBHP Logements sprl1,00 - 5 000,00
Membre du conseil d'administrationIntercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du territoire750,00
PrésidentZone de Police des Hauts-Pays-
Vice-présidentZone de Secours Hainaut Centre-
Totaal: van 179.109,94 tot 239.106,94 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2018

2017

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
112 548,15
bruto per jaar
⇒ 2018
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Hensies
50 054,91
bruto per jaar
⇒ 2018
AdministrateurIDEA⇒ 2018
AdministrateurBHP Logements sc⇒ 2018
PrésidentZone de police des Hauts-Pays⇒ 2018
Vice-présidentZone de secours Hainaut-Centre⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2017

2016

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des Représentants
110 362,51
bruto per jaar
⇒ 2017
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Hensies
49 071,69
bruto per jaar
⇒ 2017
AdministrateurIDEA⇒ 2017
AdministrateurBHP Logements sc⇒ 2017
PrésidentZone de police des Hauts-Pays⇒ 2017
Vice-présidentZone de secours Hainaut-Centre⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2016

2015

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 332,14
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
48 110,61
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderIDEA⇒ 2016
BestuurderBHP Logements sc⇒ 2016
VoorzitterPolitiezone Hauts-Pays⇒ 2016
VoorzitterPS Fédération de Mons-Borinage30/06/15
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2015

2014

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 329,10
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Hensies
48 110,61
bruto per jaar
BestuurderIDEA
BestuurderBHP Logements sc
VoorzitterZone de police des Hauts-Pays
VoorzitterPS Fédération de Mons-Borinage
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2014

2013

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
108 328,40
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Hensies
48 110,61
bruto per jaar
BestuurderIDEA25/04/13
BestuurderBHP Logements sc
voorzitter politieraadZone de police des Hauts-Pays
VoorzitterPS Fédération de Mons-Borinage
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2013

2012

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
106 214,12
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune de Hensies
47 168,38
bruto per jaar
BestuurderBHP Logements sc01/12/12
Voorzitter politiecollegeZone de police des Hauts-Pays
VoorzitterPS Fédération de Mons-Borinage
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2012

2011

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
108 141,62
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
46 244,09
bruto per jaar
Voorzitter politiecollegePolitiezone Hauts-Pays
VoorzitterPS Fédération de Mons-Borinage
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2011

2010

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
106 014,72
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
45 337,75
bruto per jaar
Voorzitter politiecollegePolitiezone Hauts-Pays
VoorzitterPS Fédération de Mons-Borinage01/04/10
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2010

2009

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
104 046,78
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
44 446,37
bruto per jaar
VoorzitterEspace Prévention Borinage Hauts Pays asbl31/12/09
Voorzitter politiecollegePolitiezone Hauts-Pays
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2009

2008

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
97 654,63
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
44 446,37
bruto per jaar
VoorzitterEspace Prévention Borinage Hauts Pays asbl
VoorzitterPolitiezone Hauts-Pays
Lid nationaal bureauPS Socialistische Partij
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2008

2007

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
91 727,39
bruto per jaar
28/06/07
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
41 882,91
bruto per jaar
BestuurderIEH22/06/07
VoorzitterEspace Prévention Borinage Hauts Pays asbl
Voorzitter politiecollegePolitiezone Hauts-Pays
Ambtenaar (provincie)-30/06/07
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Thiebaut toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2007

2006

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
Lid beheerscomitéIDEA
BestuurderIEH
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoireCCAT
VoorzitterEspace Prévention Borinage Hauts Pays asbl
Ambtenaar (provincie)-
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2006

2005

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
BurgemeesterGemeente Hensies
Lid beheerscomitéIDEA
BestuurderIEH
VoorzitterCommission communale pour l'aménagement du territoire CCAT
VoorzitterEspace Prévention Borinage Hauts Pays asbl
Ambtenaar (provincie)-
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2005

2004

Eric Thiebaut • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Hensies
Lid beheerscomitéIDEA
BestuurderIEH
VoorzitterCommission consultative pour l'aménagement du territoire
Ambtenaar-
VoorzitterEspace prévention Borinage Haut Pays
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eric Thiebaut in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Eric Thiebaut

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Thiebaut Eric

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Eric Thiebaut