Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Anneleen Van Bossuyt CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Anneleen Van Bossuyt

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Anneleen Van Bossuyt

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Anneleen Van Bossuyt (N-VA)

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2022 | Mandaten 2021 | Mandaten 2020 | Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 |

Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagťs, DťFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Anneleen Van Bossuyt stemde TEGEN de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers143.713,86
GemeenteraadslidStad Gent11 839,00 - 59 187,00
Lid van de raad van bestuurVLEVA - Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw1.989,40
BestuurderGent2030 vzw-26/09/22
Lid van de algemene vergaderingGent2030 vzw-27/09/22
Lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie vzw-
Lid van de partijraadN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA - Afdeling Gent-
Lid van de raad van bestuurVCLD - Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-
Lid van de raad van bestuurVPRTI - Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw-
Lid van de raad van bestuurVVM - Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Plaatsvervangend lid van de algemene vergaderingWijk-werken Gent vzw-
Totaal: van 157.542,26 tot 204.890,26 euro bruto


2021

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers131.386,64
GemeenteraadslidStad Gent 10 545,00 - 52 719,00
Lid van de raad van bestuurVLEVA - Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw2.369,80
Lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie vzw-
Lid van de partijraadN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA - Afdeling Gent-
BestuurslidN-VA - Afdeling Gent-
Lid van een adviesraadUniversiteit Gent-31/12/21
Lid van de raad van bestuurVCLD - Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-
Lid van de raad van bestuurVPRTI - Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw-
Lid van de raad van bestuurVVM - Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Lid van de raad van bestuurVVM - Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Plaatsvervangend lid algemene vergaderingWijk-werken Gent vzw-27/09/21
Wetenschappelijk medewerkerWolters Kluwer1,00 - 5 271,0031/12/21
Totaal: van 144.302,44 tot 191.746,44 euro bruto


2020

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers127 081,34
GemeenteraadslidStad Gent 10 124,00 - 50 614,00
Lid van de raad van bestuurVLEVA - Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw1 599,80
Lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie vzw-
Lid van de partijraadN-VA-
Lid van het partijbestuurN-VA-
BestuurslidN-VA - Afdeling Gent-
Lid van een adviesraadUniversiteit Gent-
Lid van de raad van bestuurVCLD - Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-
Lid van de raad van bestuurVPRTI - Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw-
Lid van de raad van bestuurVVM - Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Wetenschappelijk medewerkerWolters Kluwer1,00 - 5 061,00
Totaal: van 138.806,14 tot 184.356,14 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anneleen Van Bossuyt in 2020

2019

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidEuropees Parlement61 479,0620/06/19
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers70 300,6720/06/19
GemeenteraadslidStad Gent5 025,00 - 10 048,0003/01/19
Lid van de raad van bestuurVlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw1 214,80
Lid van de Raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie vzw-14/12/19
BestuurslidN-VA Gent-
Lid adviesraadN-VA Partijbestuur-14/12/19
Lid adviesraadN-VA Partijraad-
Lid van de Raad van BestuurREGent vzw-26/02/19
Lid van een adviesraadUniversiteit Gent-
Lid van de Raad van BestuurVereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-14/12/19
Lid van de Raad van BestuurVlaams Pers-, Radio- en TV-instituut (VPRTI) vzw-14/12/19
Lid van de Raad van BestuurVormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) vzw-14/12/19
Wetenschappelijk medewerkerWolters Kluwer1,00 - 5 024,00
Totaal: van 138.020,53 tot 148.066,53 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anneleen Van Bossuyt in 2019

2018

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidEuropees Parlement104.214,06
BestuurslidN-VA Gent-19/01/18
BestuurslidN-VA Melle-19/01/18
Lid van een adviesraadUniversiteit Gent-
Lid van de raad van bestuurVlaams-Europees Verbindingsagentschap VZW671,96
Totaal: 104.886,02 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anneleen Van Bossuyt in 2018

2017

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidEuropees Parlement⇒ 2018
BestuurderVlaams-Europees Verbindingsagentschap VZW⇒ 2018
BestuurslidN-VA - Afdeling Melle⇒ 2018
Wetenschappelijk medewerker-⇒ 2018
Gewoon lidEuropean Law Institute31/07/17⇒ 2018
Lid adviesraad rechtenUGent04/10/17⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anneleen Van Bossuyt in 2017

2016

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidEuropees Parlement⇒ 2017
BestuurderVlaams-Europees Verbindingsagentschap VZW⇒ 2017
BestuurslidN-VA Afdeling Melle⇒ 2017
Wetenschappelijk medewerker-⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anneleen Van Bossuyt in 2016

2015

Anneleen Van Bossuyt • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidEuropees Parlement08/01/15⇒ 2016
Geaccrediteerd Parlementair Assistent-07/01/15
Wetenschappelijk medewerker Jura-⇒ 2016
BestuurslidN-VA Afdeling Destelbergen31/12/15
BestuurderVleva27/03/15⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anneleen Van Bossuyt in 2015

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Anneleen Van Bossuyt

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Van Bossuyt Anneleen

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Anneleen Van Bossuyt