Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Leo Joy Donné Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Leo Joy Donné

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Leo Joy Donné

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Leo Joy Donné (N-VA)

Ook gekend onder de naam Leo Donné.


Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagés, DéFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Leo Joy Donné stemde TEGEN de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers76.158,9230/06/22
Directeur-generaalVlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen77.453,0001/07/22
BestuurderInvesto nv-
Lid van de raad van bestuurMove to Improve vzw-
Lid van de raad van bestuurN-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw-30/06/22
Lid van de raad van bestuurVCLD - Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-30/06/22
Lid van de raad van bestuurVPRTI - Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw-30/06/22
Lid van de raad van bestuurVVM - Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-30/06/22
Totaal: 153.611,92 euro bruto


2021

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers128.511,00
BestuurderInvesto nv-15/03/21
Lid van de raad van bestuurMove to Improve vzw-
Lid van de raad van bestuurN-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw-
Lid van de raad van bestuurVCLD - Vormingscentrum Lodewijk Dosfel vzw-
Lid van de raad van bestuurVPRTI - Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw-
Lid van de raad van bestuurVVM - Vereniging van Vlaamse Mandatarissen vzw-
Totaal: 128.511,00 euro bruto


2020

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers125 890,41
Lid van de raad van bestuurMove to Improve vzw-
Lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) vzw-
Lid van de raad van bestuurVereniging van Vlaamse Mandatarissen (VVM) vzw-
Lid van de raad van bestuurVlaams Pers-, Radio-, en TV-Instituut (VPRTI) vzw-
Lid van de raad van bestuurVormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) vzw-
Totaal: 125.890,41 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leo Joy Donné in 2020

2019

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers19 951,6803/10/19
Lid van de raad van bestuurNationale Loterij nv van publiek recht7 483,6902/10/19
lid van de raad van bestuurMove to Improve vzw-07/05/19
lid van de raad van bestuurNieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) vzw-14/12/19
lid van de raad van bestuurVereniging van Vlaamse Mandatarissen (VVM) vzw-14/12/19
lid van de raad van bestuurVlaams Pers-, Radio-, en TV-Instituut (VPRTI) vzw-14/12/19
lid van de raad van bestuurVormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) vzw-14/12/19
Totaal: 27.435,37 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leo Joy Donné in 2019

2018

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Hoofd van de (algemene) beleidscelFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwenAfgerond op 200 000,0009/12/18
Lid van de raad van bestuurNationale Loterij NV van publiek recht875,0010/12/18
Totaal: van 150.875,00 tot 250.874,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leo Joy Donné in 2018

2017

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Hoofd van de beleidscel/Algemeen beleidscelFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen⇒ 2018
BestuurderMuseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen VZW22/06/17⇒ 2018
Directeur van de Cel Beleidsvoorbe- reidingFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leo Joy Donné in 2017

2016

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Hoofd van de beleidscel/Algemeen beleidscelFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen⇒ 2017
Directeur van de Cel Algemeen BeleidFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen29/08/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leo Joy Donné in 2016

2015

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
Hoofd van de beleidscel/Algemeen beleidscelFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Grote Steden en Regie der Gebouwen27/05/15
Hoofd van de beleidscel/Algemeen beleidscelFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen27/05/15⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leo Joy Donné in 2015

2014

Leo Joy Donné • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Cumuleo - Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
Hoofd van de beleidscel/Algemeen beleidscelFederale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Grote Steden en Regie der Gebouwen13/10/14
Deskundige-30/04/14
Afgevaardigd bestuurderInvesto NV19/10/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Leo Joy Donné in 2014

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Leo Joy Donné

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Donné Leo Joy

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Leo Joy Donné