Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Eleni Fakiola Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Eleni Fakiola

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Eleni Fakiola

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Eleni Fakiola (N-VA)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Eleni Fakiola heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Eleni Fakiola heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2013 |

JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Eleni Fakiola • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Lid raad van bestuurBeheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en de Bibliotheek-31/12/18
Lid van de raad van bestuurBlijdorp III-
Lid van het directiecomitéFINGEM265,9426/03/18
Ondervoorzitter van de raad van bestuurFINGEM456,9826/03/18
Lid raad van bestuurMedov VZW-
BestuurslidN-VA Afdeling Waasmunster-
Lid van de redactieraadVierschaarkroniek Waasmunster-31/12/18
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Waasmunster1,00 - 5 000,00
BestuurslidWacco (Wase CultuurCentra Overlegplatform)-
BestuurderZefier CVBA1,00 - 5 000,0031/03/18
Paramedisch medewerker-10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 10.725,92 tot 60.722,92 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Eleni Fakiola • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Waasmunster⇒ 2018
BestuurderBlijdorp III⇒ 2018
BestuurderFINGEM⇒ 2018
Lid van het directiecomitéFINGEM⇒ 2018
Lid van het directiecomitéTMVW22/12/17
BestuurslidWase CultuurCentra Overlegplatform⇒ 2018
BestuurderMedisch Oost-Vlaanderen VZW⇒ 2018
BestuurslidN-VA Afdeling Waasmunster⇒ 2018
Zelfstandige-⇒ 2018
BestuurderBeheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en de Bibliotheek⇒ 2018
Lid van de redactieraadVierschaarkroniek Waasmunster⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eleni Fakiola in 2017

2016

Eleni Fakiola • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter van de gemeenteraadGemeente Waasmunster⇒ 2017
BestuurderBlijdorp III⇒ 2017
BestuurderFINGEM⇒ 2017
Lid van het directiecomitéFINGEM⇒ 2017
Lid van het directiecomitéTMVW13/09/16⇒ 2017
BestuurslidWase CultuurCentra Overlegplatform07/06/16⇒ 2017
BestuurderMedisch Oost-Vlaanderen VZW⇒ 2017
BestuurslidN-VA Afdeling Waasmunster⇒ 2017
Zelfstandige-⇒ 2017
BestuurderBeheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en de Bibliotheek⇒ 2017
Lid van de redactieraadVierschaarkroniek Waasmunster⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eleni Fakiola in 2016

2015

Eleni Fakiola • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter gemeenteraadGemeente Waasmunster⇒ 2016
BestuurderBLIJDORP III⇒ 2016
BestuurderFINGEM⇒ 2016
Lid directiecomitéFINGEM⇒ 2016
BestuurderBibliotheek24/09/15⇒ 2016
BestuurderMedisch Oost-Vlaanderen (MEDOV) VZW⇒ 2016
BestuurslidN-VA (plaatselijke afdeling)⇒ 2016
Zelfstandige-⇒ 2016
BestuurderGC Hoogendonck24/09/15⇒ 2016
Lid redactieraadVierschaarkroniek Waasmunster⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eleni Fakiola in 2015

2014

Eleni Fakiola • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter gemeenteraadGemeente Waasmunster
BestuurderBlijdorp III
BestuurderFINGEM
Lid directiecomitéFINGEM
BestuurderMedisch Oost-Vlaanderen (MEDOV) VZW
BestuurslidN-VA (Plaatselijke afdeling)
Zelfstandige-
Lid redactieraadVierschaarkroniek Waasmunster
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.


2013

Eleni Fakiola • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Voorzitter gemeenteraadGemeente Waasmunster02/01/13
BestuurderBlijdorp III19/03/13
Lid directiecomitéFINGEM29/04/13
Ondervoorzitter raad van bestuurFINGEM29/04/13
BestuurderMedisch Oost-Vlaanderen (MEDOV) VZW15/02/13
BestuurslidN-VA (Plaatselijke afdeling)
Zelfstandige-
Lid redactieraadVierschaarkroniek Waasmunster24/01/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Eleni Fakiola in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Eleni Fakiola

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Fakiola Eleni

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Eleni Fakiola