Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Simon Bekaert Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Simon Bekaert

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Simon Bekaert

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Simon Bekaert (Vooruit/sp.a)

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Simon Bekaert heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Simon Bekaert heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 | Mandaten 2013 |

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Simon Bekaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
RaadslidProvincie West-Vlaanderen5 001,00 - 10 000,00
Schepen (titelvoerend of wnd.)Stad Tielt10 001,00 - 50 000,0031/12/18
AdvocaatAdvocaat Simon Bekaert Comm.V.-
BestuurderDe Volharding VZW-
Lid regionaal bestuurscomitéIntercommunale Maatschappij voor Gas en Elektrici- teit van het Westen (GASELWEST)1,00 - 5 000,0031/12/18
RaadslidPolitieraad1,00 - 5 000,00
BestuurderRegionaal Landschap Houtland VZW-31/12/18
BestuurderRegionaal Sociaal Verhuurkantoor Midden West- Vlaanderen-
BestuurderTieltse Bouwmaatschappij CVBA1,00 - 5 000,00
Lid van de raad van bestuurWest-Vlaamse Intercommunale (WVI)1.223,4831/12/18
Totaal: van 16.228,48 tot 76.223,48 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Simon Bekaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen⇒ 2018
SchepenStad Tielt
39 613,64
bruto per jaar
⇒ 2018
Lid van een regionaal bestuurscomitéGASELWEST⇒ 2018
BestuurderWVI⇒ 2018
LidRESOC Midden-West-Vlaanderen⇒ 2018
Lid van de politieraadPolitiezone Regio Tielt⇒ 2018
BestuurderRegionaal Landschap Houtland VZW⇒ 2018
BestuurderRegionaal Sociaal Verhuurkantoor⇒ 2018
VoorzitterTieltse Bouwmaatschappij CVBA⇒ 2018
Lid van het dagelijks bestuurSP.a Provincie West-Vlaanderen⇒ 2018
BestuurderDe Volharding VZW⇒ 2018
Advocaat-⇒ 2018
VertegenwoordigerLeader Midden-West-Vlaanderen⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon Bekaert toegevoegd.


2016

Simon Bekaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen⇒ 2017
SchepenStad Tielt
38 835,08
bruto per jaar
⇒ 2017
Lid van een regionaal bestuurscomitéGASELWEST⇒ 2017
BestuurderWVI⇒ 2017
LidRESOC Midden-West-Vlaanderen⇒ 2017
BestuurderCEVI VZW31/12/16
Lid van de politieraadPolitiezone Regio Tielt⇒ 2017
BestuurderRegionaal Landschap Houtland VZW⇒ 2017
BestuurderRegionaal Sociaal Verhuurkantoor⇒ 2017
VoorzitterTieltse Bouwmaatschappij CVBA⇒ 2017
Lid van het dagelijks bestuurSP.a Provincie West-Vlaanderen⇒ 2017
BestuurderDe Volharding VZW⇒ 2017
Advocaat-⇒ 2017
VertegenwoordigerLeader Midden-West-Vlaanderen⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon Bekaert toegevoegd.


2015

Simon Bekaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen⇒ 2016
SchepenStad Tielt
38 074,99
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Lid van een regionaal bestuurscomitéGASELWEST⇒ 2016
BestuurderWVI⇒ 2016
LidRESOC Midden-West-Vlaanderen⇒ 2016
BestuurderCEVI vzw⇒ 2016
Lid politieraadPolitiezone Regio Tielt⇒ 2016
BestuurderRegionaal Landschap Houtland VZW⇒ 2016
BestuurderRegionaal Sociaal Verhuurkantoor⇒ 2016
VoorzitterTieltse Bouwmaatschappij CVBA⇒ 2016
Lid dagelijks bestuurSP.a Provincie West-Vlaanderen⇒ 2016
BestuurderDe Volharding VZW⇒ 2016
Advocaat-⇒ 2016
VertegenwoordigerLeader Midden-West-Vlaanderen⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon Bekaert toegevoegd.


2014

Simon Bekaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen
SchepenStad Tielt
38 074,99
bruto per jaar
Lid van een regionaal bestuurscomitéGASELWEST25/11/14
CommissarisGaselwest CVBA14/11/14
BestuurderWVI
LidRESOC Midden-West-Vlaanderen
BestuurderCEVI VZW
Lid politieraadPolitiezone Regio Tielt
BestuurderRegionaal Landschap Houtland VZW
VoorzitterTieltse Bouwmaatschappij CVBA
Lid dagelijks bestuurSP.a Provincie West-Vlaanderen
BestuurderDe Volharding VZW
VertegenwoordigerPG Leader Tielts Plateau
Advocaat-
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon Bekaert toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Simon Bekaert in 2014

2013

Simon Bekaert • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ProvincieraadslidProvincie West-Vlaanderen
SchepenStad Tielt
38 074,99
bruto per jaar
02/01/13
CommissarisIntercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen (GASELWEST)
BestuurderWest-Vlaamse Intercommunale (WVI)28/03/13
LidRegionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité (RESOC) Midden-West-Vlaanderen
BestuurderCEVI VZW
Lid politieraadPolitiezone Regio Tielt
BestuurderRegionaal Landschap Houtland (RLH) VZW
VoorzitterTieltse Bouwmaatschappij
Lid dagelijks bestuurSP.a Provincie West-Vlaanderen
BestuurderDe Volharding VZW
Advocaat-
Universitair medewerker (deeltijds)-
VertegenwoordigerLEADER Tielts Plateau
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon Bekaert toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Simon Bekaert in 2013

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Simon Bekaert

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Bekaert Simon

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Simon Bekaert