Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Tom Caluwaerts Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Tom Caluwaerts

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Tom Caluwaerts

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Caluwaerts (N-VA) - 2845 NIEL.

Tom Caluwaerts is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2013

Tom Caluwaerts is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2013

Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2021 | Mandaten 2020 | Mandaten 2019 | Mandaten 2018 | Mandaten 2017 | Mandaten 2016 | Mandaten 2015 | Mandaten 2014 |

Elections 2024      

TRANSPARANTIE OP FEDERAAL NIVEAU: De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar slechte transparantiewet goed te keuren.

De N-VA heeft beslist om zich terug te trekken uit de coalitie van oppositiepartijen (PTB, Les Engagés, DéFI en VB) die het slechte wetsontwerp van de regering Vivaldi over transparantie bij de federale overheid wil tegenhouden.

De N-VA heeft de rode loper uitgerold voor de regering Vivaldi om haar wetsvoorstel erdoor te krijgen, ondanks de unanieme kritiek van het maatschappelijk middenveld en openbare instellingen zoals het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens en de Europese Commissie.

Het was echter een constructieve coalitie van opposities gericht op het verkrijgen van verbeteringen aan het wetsvoorstel. Een van deze verbeteringen was het bindend maken van de besluiten van de Commissie (CTB) waar burgers naar kunnen verwijzen wanneer ze geconfronteerd worden met schendingen van hun grondwettelijke recht op transparantie.


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2021

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Niel 10 545,00 - 52 719,0027/10/21
GemeenteraadslidGemeente Niel 1,00 - 5 271,00
Totaal: van 10.546,00 tot 57.990,00 euro bruto


2020

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Niel10 124,00 - 50 614,00
Totaal: van 10.124,00 tot 50.614,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Caluwaerts in 2020

2019

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Niel10 049,00 - 50 240,0003/01/19
Totaal: van 10.049,00 tot 50.240,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Caluwaerts in 2019

2018

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Niel10 001,00 - 50 000,00
Totaal: van 10.001,00 tot 50.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Caluwaerts in 2018

2017

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Niel
32 258,45
bruto per jaar
⇒ 2018
Bestuurder-penningmeesterToerisme Rupelstreek VZW⇒ 2018
BestuurslidN-VA Afdeling Niel⇒ 2018
Gedelegeerd bestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Niel⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Caluwaerts toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Caluwaerts in 2017

2016

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Niel
31 624,05
bruto per jaar
⇒ 2017
Bestuurder-penningmeesterToerisme Rupelstreek VZW⇒ 2017
BestuurslidN-VA Afdeling Niel⇒ 2017
Gedelegeerd bestuurderAutonoom Gemeentebedrijf (AGB) Niel⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Caluwaerts toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Caluwaerts in 2016

2015

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Niel
31 005,47
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Bestuurder - PenningmeesterToerisme Rupelstreek VZW⇒ 2016
BestuurslidN-VA Afdeling Niel⇒ 2016
Gedelegeerd bestuurder-⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Caluwaerts toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Caluwaerts in 2015

2014

Tom Caluwaerts • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Niel
31 005,47
bruto per jaar
Gedelegeerd BestuurderAutonoom Gemeentebedrijf Niel
Bestuurder - PenningmeesterToerisme Rupelstreek VZW
BestuurslidN-VA Afdeling Niel
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Tom Caluwaerts toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tom Caluwaerts in 2014

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Tom Caluwaerts

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Caluwaerts Tom

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Tom Caluwaerts