Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Nicolas Grégoire Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Nicolas Grégoire

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Nicolas Grégoire

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Grégoire (Les Engagés (ex-cdH))


De mandaten uitgeoefend in 2020 zijn onlangs door het Waals Gewest gepubliceerd, klik hier om te zoeken naar Waalse verkalingen (mandaten 2020).

De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2020

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Marche-en-Famenne 10 124,00 - 50 614,00
AdministrateurComplexe sportif et récréatif de Aye asbl-
AdministrateurGAL - Groupe d'action locale Romana-
Membre de la commission locale de développement ruralVille de Marche-en-Famenne -
Agent provincialProvince de Luxembourg10 124,00 - 50 614,00
AdministrateurRescam - Régie sportive communale autonome mar- choise-
Totaal: van 20.248,00 tot 101.228,00 euro bruto


2019

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 11
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Marche-en-Famenne10 049,00 - 50 240,00
AdministrateurADL - Agence de développement local de Marche-11/03/19
AdministrateurCECP - Conseil de l'enseignement des communes et provinces asbl1,00 - 5 024,0001/04/19
PrésidentCommission communale de l'accueil-04/02/19
Membre de la commissionCommission locale de développement rural-
AdministrateurComplexe sportif et récréatif de Aye asbl-
Administrateur - PrésidentEnfance et jeunesse en Marche asbl-04/02/19
Administrateur - PrésidentEspace parents-enfants asbl-04/02/19
AdministrateurFormath asbl-04/02/19
AdministrateurGAL Romana-
Administrateur - PrésidentPromotion des écoles communales de Marche asbl-04/02/19
Agent provincialProvince de Luxembourg10 049,00 - 50 240,0007/01/19
AdministrateurRescam - Régie sportive communale autonome mar- choise-
Administrateur - PrésidentRescolm asbl-04/02/19
Totaal: van 20.099,00 tot 105.504,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Grégoire in 2019

2019

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Base : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Échevin(e)Marche-en-Famenne - Ville
39.606,51
euro bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale - MembreORESASSETS
Assemblée générale - MembreSOFILUX
Assemblée générale - MembreINTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Assemblée générale - MembreUnion des Villes et Communes de Wallonie ASBL
Assemblée générale - MembreCentre récréatif et culturel de Humain ASBL
Conseil d'administration - Administrateur(trice)GAL ROMANAASBL
Conseil d'administration - Administrateur(trice)"Régie Communale Autonome de Marche" "Régie Sportive Communale Autonome Marchoise"
Agent provincialProvince de Luxembourg
AdministrateurComplexe sportif et récréatif de Aye ASBL

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 15
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 12
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Échevin (titulaire ou f.f.)Ville de Marche-en-Famenne10 001,00 - 50 000,00
AdministrateurAgence de déloppement local (ADL) de Marche-
Membre - PrésidentCommission communale de l'Accueil-
MembreCommission locale de développement rural-
AdministrateurComplexe sportif et récréatif de Aye ASBL-
MembreConseil consultatif de la sécurité routière-
Administrateur - Vice-PrésidentConseil de l'Enseignement des Communes et Provin- ces (CECP) ASBL1,00 - 5 000,00
Administrateur - PrésidentEnfance et Jeunesse en Marche ASBL-
Administrateur - PrésidentEspace Parents-Enfants ASBL-
Directeur développement et experti- sesFondation rurale de Wallonie10 001,00 - 50 000,0030/11/18
AdministrateurFormath ASBL-
AdministrateurGAL ROMANA-
Administrateur - PrésidentPromotion des écoles communales de Marche ASBL-
AdministrateurRégie sportive communale autonome marchoise (RESCAM)-
Administrateur - PrésidentRESCOLM ASBL-
Totaal: van 20.003,00 tot 105.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Grégoire in 2018

2018

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Marche-en-Famenne
39.632,37
bruto voor de bezoldigde periode
AdministrateurAgence de Développement Local -ADLASBL
CA - Administrateur - Vice-présidentCECPASBL
366,46
bruto voor de bezoldigde periode
Membre - PrésidentCommission Communale de l'Accueil
MembreCommission LOcale de Développement Rural
MembreConseil consultatif de la Sécurité routière
Administrateur - PrésidentEnfance et Jeunesse en Marche ASBL
Administrateur - PrésidentEspace Parents -Enfants ASBL
AdministrateurFormath ASBL
AdministrateurGAL Romana ASBL
Administrateur - PrésidentPromotion des Écoles communales de Marche ASBL
CA - AdministrateurRESCAM
Administrateur - PrésidentRESCOLMASBL
MembreCDH Arrondissement de Marche
Membre de la Section localeCDH Marche-en-Famenne
Directeur Développement et ExpertiseFondation Rurale de Wallonie

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron : Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
ÉchevinCommune de Marche-en-Famenne
39.048,54
bruto voor de bezoldigde periode
Assemblée générale et Conseil d'administration -AdministrateurADL de Marche asbl
Assemblée générale et Conseil d'administration -Vice-PrésidentCECP asbl
447,75
bruto voor de bezoldigde periode
Commission - Membre présidentCommission communale de I'acceuil
Commission - MembreCommission locale de développement rural
Commission - MembreConseil consultatif de la sécurité routière
Assemblée générale et Conseil d'administration -Administrateur (Président)Enfance et jeunesse en marche asbl
Assemblée générale et Conseil d'administration -Administrateur (Président)Espace parents enfants asbl
Assemblée générale et Conseil d'administration -AdministrateurFORMATH asbl
Assemblée générale et Conseil d'administration -AdministrateurGAL Romana
Assemblée générale et Conseil d'administration -Administrateur (Président)Promotion des écoles de marche asbl
Assemblée générale et Conseil d'administration -AdministrateurRESCAM
Assemblée générale et Conseil d'administration -Administrateur (Président)RESCOLM asbl
Section locale - MembreCDH Marche-en-Famenne
Comité d'arrondissement - MembreCDH arrondissement de Marche
Directeur développement et expertiseFondation rurale de Wallonie

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Marche-en-Famenne⇒ 2018
PrésidentCommission communale de l'accueil⇒ 2018
MembreCommission Locale de Développement Rural CLDR⇒ 2018
MembreConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne⇒ 2018
AdministrateurAgence de Développement Local⇒ 2018
AdministrateurRégie sportive communale autonome marchoise RES- CAM⇒ 2018
Vice-présidentConseil de l'Enseignement des Communes et des Pro- vinces⇒ 2018
Directeur développement et experti- sesFondation Rurale de Wallonie⇒ 2018
AdministrateurComplexe sportif de Aye asbl⇒ 2018
AdministrateurLa Main dans la Main asbl26/07/17
PrésidentRescolm asbl⇒ 2018
MembreConseil consultatif de la sécurité routière⇒ 2018
PrésidentEnfance et Jeunesse en Marche asbl⇒ 2018
PrésidentEspace Parents-Enfants asbl⇒ 2018
AdministrateurFORMATH asbl⇒ 2018
AdministrateurGroupe d'Action Locale GAL RoMaNa⇒ 2018
PrésidentPromotion des écoles communales de Marche-en- Famenne⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nicolas Grégoire toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Grégoire in 2017

2016

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
EchevinCommune de Marche-en-Famenne
38 659,94
bruto per jaar
⇒ 2017
PrésidentCommission communale de l'accueil⇒ 2017
MembreCommission Locale de Développement Rural CLDR⇒ 2017
MembreConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne⇒ 2017
AdministrateurAgence de Développement Local⇒ 2017
AdministrateurRégie sportive communale autonome marchoise RES- CAM⇒ 2017
Vice-présidentConseil de l'Enseignement des Communes et des Pro- vinces⇒ 2017
Directeur développement et experti- sesFondation Rurale de Wallonie⇒ 2017
AdministrateurComplexe sportif de Aye asbl⇒ 2017
AdministrateurLa Main dans la Main asbl⇒ 2017
PrésidentRescolm asbl⇒ 2017
MembreConseil consultatif de la sécurité routière⇒ 2017
PrésidentEnfance et Jeunesse en Marche asbl⇒ 2017
PrésidentEspace Parents-Enfants asbl⇒ 2017
AdministrateurFORMATH asbl⇒ 2017
AdministrateurGroupe d'Action Locale GAL RoMaNa⇒ 2017
PrésidentPromotion des écoles communales de Marche-en- Famenne⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nicolas Grégoire toegevoegd.


2016

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Waalse mandatenaangifte
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in naturaType
EchevinCommune de Marche-en-FamenneNeeOorspronkelijk mandaat
AdministrateurAgence de Développement LocalNeeAfgeleid mandaat
PrésidentCommission communale de l'AccueilNeeAfgeleid mandaat
MembreCommission Locale de Développement Rural CLDRNeeAfgeleid mandaat
MembreConseil consultatif de Sécurité routièreNeeAfgeleid mandaat
Vice-présidentConseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces CECP asblNeeAfgeleid mandaat
MembreConseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonneNeeAfgeleid mandaat
PrésidentEnfance et Jeunesse en Marche asblNeeAfgeleid mandaat
PrésidentEspace Parents-Enfants asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurFormath asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurGAL RoMaNa asblNeeAfgeleid mandaat
PrésidentPromotion des Ecoles communales de Marche-en-Famenne asblNeeAfgeleid mandaat
AdministrateurRESCAMNeeAfgeleid mandaat
PrésidentRESCOLM asblNeeAfgeleid mandaat
MembreCDH Arrondissement de Marche-en-FamenneNeeMandaat, leidende functie of beroep
MembreCDH Section localeNeeMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurComplexe sportif et récréatif d'AyeNeeMandaat, leidende functie of beroep
Directeur développement et expertisesFondation Rurale de WallonieJaMandaat, leidende functie of beroep
AdministrateurLa Main dans la Main asblNeeMandaat, leidende functie of beroep

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2015

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Marche-en-Famenne
37 903,26
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
RaadgeverGouvernement wallon, Agriculture, Nature, Ruralité, Tourisme et Infrastructures sportives31/05/15
VoorzitterGemeentelijke opvangcommissie⇒ 2016
LidLokale Commissie voor Landelijke Ontwikkeling CLDR⇒ 2016
LidConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne⇒ 2016
BestuurderPlaatselijke ontwikkelingsagenschap⇒ 2016
BestuurderRégie sportive communale autonome marchoise RES- CAM⇒ 2016
OndervoorzitterConseil de l'Enseignement des Communes et des Pro- vinces⇒ 2016
Directeur développement et experti- sesFondation Rurale de Wallonie01/06/15⇒ 2016
BestuurderComplexe sportif de Aye asbl⇒ 2016
BestuurderLa Main dans la Main asbl⇒ 2016
VoorzitterRescolm asbl⇒ 2016
LidConseil consultatif de la sécurité routière⇒ 2016
VoorzitterEnfance et jeunesse en marche asbl⇒ 2016
VoorzitterEspace Parents-Enfants asbl⇒ 2016
BestuurderFORMATH asbl⇒ 2016
BestuurderGAL Romana asbl⇒ 2016
VoorzitterPromotion des écoles communales de Marche-en- Famenne asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nicolas Grégoire toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Grégoire in 2015

2014

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 17
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Marche-en-Famenne
37 903,26
bruto per jaar
RaadgeverGouvernement wallon, Agriculture, Nature, Ruralité, Tourisme et Infrastructures sportives18/08/14
RaadgeverGouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine21/07/14
VoorzitterCommission communale de l'accueil
LidCommission Locale de Développement Rural CLDR
LidConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
BestuurderAgence de Développement Local
BestuurderRégie sportive communale autonome marchoise RESCAM
OndervoorzitterConseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces
BestuurderComplexe sportif de Aye asbl
BestuurderLa Main dans la Main asbl
VoorzitterRescolm asbl
LidConseil consultatif de la sécurité routière
VoorzitterEnfance et jeunesse en marche asbl
VoorzitterEspace Parents-Enfants asbl
BestuurderFORMATH asbl
BestuurderGAL Romana asbl
VoorzitterPromotion des écoles communales de Marche-en-Famenne asbl03/02/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nicolas Grégoire toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Grégoire in 2014

2013

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 16
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 14
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Marche-en-Famenne
37 903,26
bruto per jaar
RaadgeverGouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine
VoorzitterCommission communale de l'accueil08/04/13
LidCommission Locale de Développement Rural CLDR
LidConseil consultatif de la jeunesse08/04/13
LidConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
BestuurderAgence de Développement Local
VoorzitterAgence locale pour l'Emploi04/03/13
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Marche et Nassogne04/03/13
BestuurderRégie sportive communale autonome marchoise RESCAM
BestuurderConseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces15/05/13
BestuurderComplexe sportif de Aye asbl04/03/13
BestuurderLa Main dans la Main asbl08/04/13
VoorzitterRescolm asbl04/03/13
LidCommission Nord-Sud08/04/13
LidConseil consultatif de la sécurité routière04/03/13
VoorzitterEnfance et jeunesse en marche asbl04/03/13
VoorzitterEspace Parents-Enfants asbl04/03/13
BestuurderFORMATH asbl19/07/13
BestuurderGAL Romana asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nicolas Grégoire toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Grégoire in 2013

2012

Nicolas Grégoire • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 10
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenCommune de Marche-en-Famenne
37 160,83
bruto per jaar
03/12/12
GemeenteraadslidCommune de Marche-en-Famenne03/12/12
RaadgeverGouvernement wallon, Travaux publics, Agriculture, Ruralité, Nature, Forêt et Patrimoine
VoorzitterCommission Locale de Développement Rural CLDR
LidConseil consultatif de la jeunesse
LidConseil Supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
BestuurderAgence de Développement Local
VoorzitterAgence locale pour l'Emploi
VoorzitterGroupe d'action Locale GAL
BestuurderLa Marchette scrl
BestuurderMaison du Tourisme du Pays de Marche et Nassogne
BestuurderComplexe sportif de Aye asbl
BestuurderLa Main dans la Main asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Nicolas Grégoire toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Nicolas Grégoire in 2012

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Nicolas Grégoire

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Grégoire Nicolas

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Nicolas Grégoire