Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Gaëtan Van Goidsenhoven Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Gaëtan Van Goidsenhoven

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Gaëtan Van Goidsenhoven

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Gaëtan Van Goidsenhoven (MR)


Het Rekenhof publiceerde op 15 februari 2024 de mandaten die in 2022 werden uitgeoefend.
ZOEK EEN MANDATARIS IN DEZE NIEUWE FEDERALE VERKLARINGEN

De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Gaëtan Van Goidsenhoven
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député128.644,47Openbare mandaten en functies17-07-09
Parlement francophone bruxellois - président de groupe11.551,04Openbare mandaten en functies09-01-13
Parlement de la Communauté française - député14.030,78Openbare mandaten en functies22-09-16
Sénat - sénateur de communautéPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies04-07-19
Sénat - président de groupe12.576,04Openbare mandaten en functies08-10-19
Sénat - président de commission3.353,66Openbare mandaten en functies28-10-20
Commune d'Anderlecht - conseiller communal2.378,59Openbare mandaten en functies03-12-18
Zone de police Bruxelles-Midi - conseiller de police960,00Openbare mandaten en functies01-01-19
Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles - attaché (congé politique)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies05-2005
La Maison Verte et Bleue asbl - représentant communal, trésorierPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies21-03-1921-04-22
Société protectrice des animaux Veeweyde asbl - présidentPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten20-12-18
Association nationale des sociétés de protection animale - présidentPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten05-06-19
SRPA Veeweyde - Tournai - administrateurPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten31-08-21

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat-
Chef de groupe et membre du bureauSénat10 545,00 - 52 719,00
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale111.513,29
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Président de groupeParlement francophone bruxellois10 545,00 - 52 719,00
Membre du conseil communalCommune d'Anderlecht 1,00 - 5 271,00
Président du conseil d'administrationAnspa - Association nationale des sociétés de protection animale, asbl-
Membre du conseil d'administrationGroupe MR du Parlement de la Communauté française, asbl-
Président du conseil d'administrationGroupe MR du Sénat, asbl-
Attaché (en congé politique)Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Membre du bureau élargiMR - Mouvement réformateur-
PrésidentMR - Mouvement réformateur - Section d'Anderlecht-
Membre du conseil d'administrationMVB - Maison verte et bleue, asbl-
Membre du conseil d'administrationSecrétariat des députés libéraux bruxellois, asbl-
Président d'un comité d'avis fédéralSénat1,00 - 5 271,00
Président du conseil d'administrationSRPA - Société royale protectrice des animaux et société contre la cruauté envers les animaux Veeweyde, asbl-
Membre du conseil de policeZone de police Midi1,00 - 5 271,00
Totaal: van 132.606,29 tot 232.764,29 euro bruto


2021

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Gaëtan Van Goidsenhoven
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député120.407,99Openbare mandaten en functies17-07-09
- Parlement francophone bruxellois - président de groupe10.791,51Openbare mandaten en functies09-01-13
- Parlement de la Communauté française - député13.107,96Openbare mandaten en functies22-09-16
- Sénat - sénateur de communautéPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies04-07-19
- Sénat - président de groupe11.748,93Openbare mandaten en functies08-10-19
- Sénat - président de commission3.133,08Openbare mandaten en functies28-10-20
- Commune d'Anderlecht - conseiller communal1.966,02Openbare mandaten en functies03-12-18
- Zone de police Bruxelles-Midi - conseiller de police800,00Openbare mandaten en functies01-01-19
- Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles - attaché (congé politique)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functies01-05-05
- La Maison Verte et Bleue asbl - représentant communal, trésorierPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies21-03-1921-04-22
- Société protectrice des animaux Veeweyde asbl - présidentPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten20-12-18
- Association nationale des sociétés de protection animale - présidentPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten05-06-19
- SRPA Veeweyde - Tournai - administrateurPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten31-08-21

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat292,26
Président de groupeSénat10 124,00 - 50 614,00
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale119 122,65
DéputéParlement de la Communauté française-
Président de groupeParlement francophone bruxellois10 124,00 - 50 614,00
Conseiller communalCommune d'Anderlecht 1,00 - 5 061,00
Président du conseil d'administrationAnspa asbl-
Membre du conseil d'administrationGroupe MR Fédération Wallonie-Bruxelles asbl-
Président du conseil d'administrationGroupe MR Sénat asbl-
TrésorierMaison verte et bleue asbl-
Attaché (en congé politique)Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Membre du bureau élargiMR - Mouvement réformateur-
Membre du conseil d'administrationSecrétariat des députés libéraux bruxellois-
PrésidentSection MR d'Anderlecht-
Président du comité d'avis chargé des questions européennesSénat1,00 - 5 061,0028/10/20
Président du conseil d'administrationSRPA - Société royale protectrice des animaux Veeweyde asbl-
Membre du conseil de policeZone de police Midi1,00 - 5 061,00
Totaal: van 139.665,91 tot 235.825,91 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2020

2020

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Gaëtan Van Goidsenhoven
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député119122,65Openbare mandaten en functies17-07-2009
Parlement francophone bruxellois - président de groupe10685,22Openbare mandaten en functies9-01-2013
Parlement de la Communauté française - député13198,11Openbare mandaten en functies22-09-2016
Sénat - sénateur de communauté292,26Openbare mandaten en functies4-07-2019
Sénat - président de groupe12186,35Openbare mandaten en functies8-10-2019
Commune d'Anderlecht - conseiller communal1672,14Openbare mandaten en functies3-12-2018
Zone de police Bruxelles-Midi - conseiller de police800,00Openbare mandaten en functies1-01-2019
Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles - attaché (congé politique)Pas de rémunérationOpenbare mandaten en functiesmai-05
Maison Verte et Bleue - trésorierPas de rémunérationOpenbare mandaten en functiesmai-19
Société protectrice des animaux Veeweyde asbl - présidentPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten20-12-2018
Association nationale des sociétés de protection animale - présidentPas de rémunérationPrivate beroepsactiviteiten5-06-2019

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat292,2604/07/19
Président de groupeSénat1,00 - 5 024,0008/10/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale47 682,9526/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale60 281,5226/05/19
DéputéParlement de la Communauté française-25/05/19
DéputéParlement de la Communauté française-18/06/19
Président de groupeParlement francophone bruxellois5 025,00 - 10 048,00
Conseiller communalCommune d'Anderlecht1,00 - 5 024,00
PrésidentAnspa asbl-05/06/19
AdministrateurGroupe MR Fédération Wallonie-Bruxelles asbl-02/07/19
PrésidentGroupe MR Sénat asbl-08/10/19
PrésidentMaison verte et bleue asbl-15/05/19
TrésorierMaison verte et bleue asbl-15/05/19
Attaché (en congé politique)Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Membre du bureau élargiMR - Mouvement réformateur-
AdministrateurSecrétariat des députés libéraux bruxellois-
PrésidentSection MR d'Anderlecht-
PrésidentSRPA - Société royale protectrice des animaux Veeweyde asbl-
Membre du conseil de policeZone de police Midi1,00 - 5 024,0008/02/19
Totaal: van 113.284,73 tot 133.376,73 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2019

2019

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Gaëtan Van Goidsenhoven
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député114.509,22Openbare mandaten en functies17-07-2009
Parlement francophone bruxellois - président de groupe9.985,74Openbare mandaten en functies09-01-2013
Parlement de la Communauté française - député13.292,33Openbare mandaten en functies22-09-2016
Sénat - sénateur de communauté292,26Openbare mandaten en functies04-07-2019
Sénat - président de groupe2.649.68Openbare mandaten en functies08-10-2019
Commune d'Anderlecht - conseiller communal2.059,35Openbare mandaten en functies03-12-2018
Zone de police Bruxelles-Midi - conseiller de police 800Openbare mandaten en functies01-01-2019
Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles - attaché (congé politique) Openbare mandaten en functies05-2005
Maison Verte et Bleue - président  Openbare mandaten en functies02-2012 05-2019
Maison Verte et Bleue - trésorier  Openbare mandaten en functies05-2019
Société Royale Protectrice des Animaux Veeweyde asbl - président Openbare mandaten en functies20-12-2018 2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale112.830,64
DéputéParlement de la Communauté française13.189,89
Président de GroupeParlement Francophone Bruxellois50 001,00 - 100 000,00
Échevin (titulaire ou f.f.)Commune d'Anderlecht50 001,00 - 100 000,0003/12/18
Conseiller CommunalCommune d'Anderlecht1,00 - 5 000,0003/12/18
Membre du CAEcole de la vie asbl-06/11/18
PrésidentMaison verte et bleue-
Attaché (en congé politique)Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles-
Membre du bureau élargiMouvement Réformateur-
AdministrateurSecrétariat des députés libéraux bruxellois-
PrésidentSection MR d'Anderlecht-
PrésidentSociété royale protectrice des animaux (SRPA) Veeweyde asbl-20/12/18
Totaal: van 226.023,53 tot 331.020,53 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2018

2018

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Gaëtan Van Goidsenhoven
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député112830,64Openbare mandaten en functies17/07/2009
Parlement francophone bruxellois - président de groupe10372,47Openbare mandaten en functies9/01/2013
Parlement de la Communauté française - député13189,89Openbare mandaten en functies22/09/2016
Commune d'Anderlecht - conseiller communalOpenbare mandaten en functies3/12/2018
Commune d'Anderlecht - échevin50426,91Openbare mandaten en functies20123/12/2018
Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles - attaché (congé politique)Openbare mandaten en functies1/05/2005
Maison Verte et Bleue - présidentOpenbare mandaten en functies1/02/20121/05/2019

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 119,16
bruto per jaar
⇒ 2018
DéputéParlement de la Communauté française
12 986,64
netto per jaar
⇒ 2018
Député - Président de groupeParlement francophone bruxellois
10 219,68
bruto per jaar
⇒ 2018
EchevinCommune d'Anderlecht
93 713,08
bruto per jaar
⇒ 2018
Membre du bureau élargiMR⇒ 2018
PrésidentMR-LB Section locale⇒ 2018
AdministrateurSRPA Veeweyde⇒ 2018
Fonctionnaire (en congé politique)-⇒ 2018
MembreEcole de la Vie⇒ 2018
PrésidentMaison verte et bleue asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 4 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2017

2016

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
DéputéParlement de la Communauté française22/09/16⇒ 2017
DéputéParlement francophone bruxellois⇒ 2017
Président de groupeParlement francophone bruxellois⇒ 2017
EchevinCommune d'Anderlecht
91 874,13
bruto per jaar
⇒ 2017
Membre du bureauMR⇒ 2017
PrésidentMR-LB Section locale⇒ 2017
AdministrateurSRPA Veeweyde⇒ 2017
Fonctionnaire (en congé politique)-⇒ 2017
MembreAtrium Centre27/05/16
MembreAtrium Cureghem27/05/16
MembreAtrium Midi03/05/16
MembreAtrium Ninove27/05/16
MembreEcole de la Vie⇒ 2017
PrésidentMaison verte et bleue asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2016

2015

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
ParlementslidBrussels Franstalig Parlement⇒ 2016
FractievoorzitterBrussels Franstalig Parlement⇒ 2016
SchepenGemeente Anderlecht
90 070,93
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
Lid bureauMR⇒ 2016
VoorzitterMR-LB plaatselijke afdeling⇒ 2016
BestuurderSRPA Veeweyde⇒ 2016
Ambtenaar (met politiek verlof)-⇒ 2016
LidAtrium Centre⇒ 2016
LidAtrium Cureghem⇒ 2016
LidAtrium Midi⇒ 2016
LidAtrium Ninove⇒ 2016
VoorzitterMaison verte et bleue asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2015

2014

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
ParlementslidParlement francophone bruxellois
FractievoorzitterParlement francophone bruxellois
SchepenCommune d'Anderlecht
90 070,93
bruto per jaar
Lid bureauMR
VoorzitterMR-LB Section locale
BestuurderSRPA Veeweyde
Ambtenaar (met politiek verlof)-
LidAtrium Centre
LidAtrium Cureghem
LidAtrium Midi
LidAtrium Ninove
VoorzitterMaison verte et bleue asbl
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2014

2013

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
ParlementslidParlement francophone bruxellois
FractievoorzitterParlement francophone bruxellois11/01/13
SchepenCommune d'Anderlecht
90 070,93
bruto per jaar
BestuurderERIP20/02/13
VoorzitterMR-LB Section locale
BestuurderSRPA Veeweyde
Ambtenaar (met politiek verlof)-
VoorzitterAtrium Centre15/01/13
LidAtrium Centre15/01/13
VoorzitterAtrium Cureghem15/01/13
LidAtrium Cureghem15/01/13
VoorzitterAtrium Midi15/01/13
LidAtrium Midi15/01/13
VoorzitterAtrium Ninove15/01/13
LidAtrium Ninove15/01/13
VoorzitterMaison verte et bleue asbl
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2013

2012

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Anderlecht
117 743,14
bruto per jaar
02/12/12
SchepenCommune d'Anderlecht
88 306,90
bruto per jaar
03/12/12
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool01/12/12
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale01/12/12
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur01/12/12
BestuurderTransit asbl01/12/12
Lid politiecollegeZone de police Midi
Lid bureauMR-LB Section locale
BestuurderSRPA Veeweyde
Ambtenaar (met politiek verlof)-
VoorzitterAtrium Centre
VoorzitterAtrium Cureghem
VoorzitterAtrium Midi
VoorzitterAtrium Ninove
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2012

2011

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlecht
115 435,90
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
BestuurderTransit asbl
Lid politiecollegePolitiezone Zuid
Lid bureauMR-LB plaatselijke afdeling
BestuurderSRPA Veeweyde
Ambtenaar (met politiek verlof)-
VoorzitterAtrium Centre
VoorzitterAtrium Cureghem
VoorzitterAtrium Midi
VoorzitterAtrium Ninove
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2011

2010

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlecht
113 173,47
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
BestuurderTransit asbl
Lid politiecollegePolitiezone Zuid
Lid bureauMR-LB plaatselijke afdeling
BestuurderSRPA Veeweyde
VoorzitterAtrium Centre
VoorzitterAtrium Cureghem
VoorzitterAtrium Midi
VoorzitterAtrium Ninove
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2010

2009

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
17/07/09
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlecht
110 948,36
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
BestuurderTransit asbl
Lid politiecollegePolitiezone Zuid
Lid bureauMR-LB plaatselijke afdeling
BestuurderSRPA Veeweyde
Fonctionnaire (en congé politique)-
VoorzitterAtrium Centre17/09/09
VoorzitterAtrium Cureghem17/09/09
VoorzitterAtrium Midi17/09/09
VoorzitterAtrium Ninove17/09/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2009

2008

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlecht
110 948,36
bruto per jaar
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
BestuurderTransit
Lid politiecollegePolitiezone Zuid
BestuurderCentre international de formation en arts du spectacleCIFAS asbl01/04/08
BestuurderSRPA Veeweyde27/05/08
BestuurderAtrium Midi
BestuurderAtrium Ninove
OndervoorzitterMRLB Section locale d'Anderlecht17/03/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2008

2007

Gaëtan Van Goidsenhoven • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Anderlecht
104 549,17
bruto per jaar
29/08/07
GemeenteraadslidGemeente Anderlecht
OCMW-voorzitterGemeente Anderlecht01/03/0729/08/07
OCMW raadslidGemeente Anderlecht01/03/07
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool29/08/07
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale29/08/07
Lid politiecollegePolitiezone Zuid29/08/07
BestuurderCentre international de formation en arts du spectacleCIFAS asbl
Lid directiecomitéAssociation de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section cpas21/06/0729/08/07
Ambtenaar-01/03/07
VoorzitterComité de quartier Les Etangs asbl29/08/07
OndervoorzitterMRLB Section locale d'Anderlecht
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Gaëtan Van Goidsenhoven toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Gaëtan Van Goidsenhoven in 2007

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Gaëtan Van Goidsenhoven

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Van Goidsenhoven Gaëtan

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Gaëtan Van Goidsenhoven