Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Marc Lemaitre Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Marc Lemaitre

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Marc Lemaitre

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Lemaitre (Vooruit/sp.a) - 8500 KORTRIJK.

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Marc Lemaitre heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Marc Lemaitre is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2007 |De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk1,00 - 5 000,0031/12/18
BestuurderAut. Gem. Bedrijf Parko1,00 - 5 000,00
BestuurderAut. gem. bedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk1,00 - 5 000,00
VoorzitterFietsbedrijf MOBIEL vzw-
Gepensioneerd schepenStad Kortrijk5 001,00 - 10 000,00
Lid afdelingsbestuurSp.a-afdeling Kortrijk-
Lid van de raad van bestuurWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)410,0828/03/18
Lid van het directiecomitéWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)615,1228/03/18
BestuurderWonen Regio Kortrijk1,00 - 5 000,00
Gepensioneerd ambtenaar-50 001,00 - 100 000,00
Totaal: van 56.031,20 tot 131.025,20 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Lemaitre in 2018

2017

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk⇒ 2018
Fractievoorzitter in de gemeenteraadStad Kortrijk⇒ 2018
BestuurderWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)⇒ 2018
Lid van het directiecomitéWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)⇒ 2018
Lid van de politieraadPolitiezone Vlas25/09/17⇒ 2018
BestuurslidSP.a (Plaatselijke afdeling)⇒ 2018
Gepensioneerde-01/11/17⇒ 2018
Medewerker Vlaams Parlement-31/10/17
BestuurderAutonoom stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK)⇒ 2018
BestuurderAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko⇒ 2018
Lid van het directiecomitéAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko⇒ 2018
VoorzitterGoedkope Woning Kortrijk01/07/17
VoorzitterMobiel Sociale Werkplaats bvba en Mobiel vzw⇒ 2018
BestuurderPandenfonds Kortrijk NV19/12/17
BestuurderSociale Huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kort- rijk01/07/17⇒ 2018
BestuurderXpo Kortrijk⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Lemaitre in 2017

2016

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk⇒ 2017
Fractievoorzitter in de gemeenteraadStad Kortrijk⇒ 2017
BestuurderWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)⇒ 2017
Lid van het directiecomitéWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurGoedkope Woning CVBA⇒ 2017
BestuurslidSP.a (Plaatselijke afdeling)⇒ 2017
Ambtenaar-⇒ 2017
BestuurderAutonoom stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK)⇒ 2017
BestuurderAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko⇒ 2017
Lid van het directiecomitéAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko⇒ 2017
Voorzitter van de raad van bestuurFietsencentrum Mobiel VZW⇒ 2017
BestuurderPandenfonds Kortrijk NV⇒ 2017
BestuurderXpo Kortrijk⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.


2015

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Kortrijk
75 046,35
bruto per jaar
en 2015
12/01/15
GemeenteraadslidStad Kortrijk⇒ 2016
BestuurderWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)⇒ 2016
Lid directiecomitéWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem- Bissegem (WIV)⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurGoedkope Woning CVBA⇒ 2016
BestuurslidSP.a (plaatselijke afdeling)⇒ 2016
Adviseur/commissiesecretaris (half- tijds)-⇒ 2016
BestuurderAutonoom stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK)⇒ 2016
BestuurderAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko⇒ 2016
Lid directiecomitéAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurFietsbedrijf Mobiel (Mobiel vzw en Mobiel Sociale Werkplaats vzw)⇒ 2016
BestuurderPandenfonds Kortrijk NV⇒ 2016
BestuurderXpo Kortrijk⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc Lemaitre toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Lemaitre in 2015

2014

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 13
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Kortrijk
75 046,35
bruto per jaar
GemeenteraadslidStad Kortrijk
BestuurderWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV)
Lid directiecomitéWest-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV)
Voorzitter raad van bestuurGoedkope Woning CVBA
BestuurslidSP.a (Plaatselijke afdeling)
Adviseur/commissiesecretaris (half- tijds)-
BestuurderAutonoom stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK)
BestuurderAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko
Lid directiecomitéAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko
VoorzitterAutonoom Stadsparkeerbedrijf Parko
Voorzitter raad van bestuurFietsbedrijf Mobiel (Mobiel vzw en Mobiel Sociale Werkplaats vzw)
BestuurderXpo Kortrijk
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc Lemaitre toegevoegd.


2013

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Kortrijk
75 046,35
bruto per jaar
02/01/13
BestuurderWIV20/03/13
Lid directiecomitéWIV20/03/13
BestuurderAutonoom Stadsparkeerbedrijf01/02/13
Lid directiecomitéAutonoom Stadsparkeerbedrijf01/02/13
VoorzitterAutonoom Stadsparkeerbedrijf01/02/13
BestuurderXpo Kortrijk01/03/13
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Marc Lemaitre toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Lemaitre in 2013

2007

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk
BestuurderGASELWEST21/03/07
Lid sectorcomitéGASELWEST30/04/07
Lid directiecomitéGASELWEST21/03/07
BestuurderIMOG20/03/07
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
BestuurderBouwmaatschappij Goedkope Woning
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA vanKortrijk30/04/07
Lid politieraadPolitiezone VLAS
Ambtelijk commissiesecretarisAlgemeen Secretariaat Vlaams Parlement
BestuurderSociaal Economiebedrijf Constructief
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Lemaitre in 2007

2006

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk
BestuurderGASELWEST
Lid sectorcomitéGASELWEST
Lid directiecomitéGASELWEST
BestuurderIMOG
BestuurderAutonoom gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingsbedrijfKortrijk
Lid directiecomitéAutonoom gemeentebedrijf AGB StadsontwikkelingsbedrijfKortrijk
BestuurderPlaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Kortrijk
Lid politieraadPolitiezone VLAS
Voorzitter raad van bestuurS,M, Goedkope Woning
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
Ambtenaar-
VoorzitterAC Curieus
BestuurderSociale Werkplaats Constructief
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.


2005

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 12
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk
BestuurderGASELWEST
Lid sectorcomitéGASELWEST
Lid directiecomitéGASELWEST
BestuurderIMOG
Lid politieraadPolitiezone VLAS
Voorzitter raad van bestuurS,M, Goedkope Woning
BestuurderConstructief vzw
Attaché - Commissiesecretaris-
BestuurderPWA Kortrijk
BestuurderStadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, SOK
Lid directiecomitéStadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, SOK
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.


2004

Marc Lemaitre • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 14
    ⇒ Bezoldigd: 9
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidStad Kortrijk
BestuurderGASELWEST18/06/04
Lid sectorcomitéGASELWEST18/06/04
Lid directiecomitéGASELWEST18/06/04
BestuurderIMOG18/05/04
BestuurslidSP.a Lokale afdeling
VoorzitterSP.a Lokale afdeling
Parlementair Attaché - Medewerker-
VoorzitterGoedkope Woningen (Kortrijk)
Lid politieraadPolitiezone VLAS
BestuurderPWA
BestuurderConstructief vzw
LidGemeenschapscommissie Kortrijk
Lid directiecomitéStadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Lemaitre in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Marc Lemaitre

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Lemaitre Marc

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Marc Lemaitre