Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Patrick Prévot Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Patrick Prévot

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Patrick Prévot

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Prévot (PS) - 7061 SOIGNIES (Casteau).

Ook gekend onder de naam Patrick Prevot.

Patrick Prévot is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2007

Patrick Prévot is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2007


TRANSPARANTIE VAN FEDERALE OVERHEIDEN: Onderzoek over de beslissingsbevoegdheid van de federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Federale parlementsleden zullen binnenkort moeten stemmen het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Na 30 jaar openbaarheid van bestuur, geeft dit wetsontwerp steeds geen enkele beslissingsbevoegdheid aan de CTB qua openbaarheid van bestuur. In tegenstelling met alle CTB's in het land (sinds 2004 in Vlaanderen en sinds 2019 in Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).

Een besluitvormende CADA is essentieel om de effectiviteit van het recht op transparantie te waarborgen. Zonder dit, moet de burger vaak meer dan 5000 euros betalen en steeds 2 jaar wachten bij de Raad van State voor een openbaar document. Dit is absurd en onaanvaardbaar in een democratie!

Federale parlementsleden hebben de macht om dit te verbeteren en het amendement voor bindende CTB-besluiten te stemmen (zie amendement nr.3). Dit amendement is rechtstreeks geïnspireerd door een Ecolo-Groen-wetsvoorstel van 2021.

Parlementsleden van de deelentiteiten hebben zich niet vergist. Terreinervaring toont de grote democratische waarde van bindende CTB-besluiten. Zonder dit, negeren vaak de administraties de aanvragen van burgers en de CTB adviezen. Burger is dan gedwongen tot dure en langedurige procedures bij de Raad van State voor soms domgewone documenten.

Belangenconflict van twee ministers
In dit dossier, hebben twee ministers een belangenconflict. Het gaat om Annelies Verlinden (CD&V) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT). Deze twee ministers worden momenteel aangevochten bij de Raad van State voor hun weigering tot transparantie ondanks een gunstig advies van het federale CTB. Annelies Verlinden (CD&V) weigert transparentie in een overheidsopdracht (HSS alarmsysteem voor natuurrampen) en Frank Vandenbroucke (VOORUIT) weigert uitgewisselde documenten met de voorzitter van de Gems en met Corona commissaris door te geven.

Men ziet dus wel waarom de VIVALDI-regering openbaarheid van bestuur blokkeert met het behoud van een zwakke federale CTB.

Wat is het standpunt van Patrick Prévot over de beslissingsbevoegdheid van Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB)?

Patrick Prévot heeft nog niet gereageerd op de enquête.


Stem over de pandemiewet (wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie) [verslag van de debatten]

⇒ Patrick Prévot stemde VOOR de pandemiewet

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants141.765,54
Membre du conseil communalCommune de Soignies1,00 - 5 918,00
Membre suppléantAssemblée interparlementaire Benelux-
Membre du conseil d'administrationCUC - Communauté urbaine du Centre, asbl-
PrésidentFC Casteau - Football Club de Casteau, asbl-
PrésidentLe quinquet, asbl-
AdministrateurTriumvir - La cave des amis, srl-
Membre du conseil de policeZone de police Haute Senne1,00 - 5 918,00
Totaal: van 141.767,54 tot 153.601,54 euro bruto


2021

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants131.038,64
Membre du conseil communalCommune de Soignies 1,00 - 5 271,00
Membre suppléantAssemblée interparlementaire Benelux-
Membre du conseil d'administrationCUC - Communauté urbaine du Centre, asbl-
PrésidentFC Casteau - Football Club de Casteau, asbl-
PrésidentLe quinquet, asbl-
Membre du conseil de policeZone de police de la Haute Senne1,00 - 5 271,00
Totaal: van 131.040,64 tot 141.580,64 euro bruto


2020

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentantChambre des représentants126 735,98
Conseiller communalCommune de Soignies 1,00 - 5 061,00
Membre du conseil d'administrationCommunauté urbaine du Centre-
PrésidentFC Casteau-
PrésidentLe quinquet-
Membre suppléantParlement Bénélux-
Membre du conseil de policeZone de police de la Haute Senne1,00 - 5 061,00
Totaal: van 126.737,98 tot 136.857,98 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2020

2019

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat500,4523/05/19
ReprésentantChambre des représentants70 096,7726/05/19
DéputéParlement wallon46 938,6125/05/19
DéputéParlement de la Communauté française2 322,4525/05/19
MembreParlement Bénélux-25/05/19
Conseiller communalCommune de Soignies1,00 - 5 024,00
Membre du conseil d'administrationCommunauté urbaine du Centre-
PrésidentFC Casteau-
PrésidentLe Quinquet-
Membre suppléantParlement Bénélux-13/09/19
Vice-PrésidentPS Fédération de Soignies asbl-18/10/19
Membre du conseil de policeZone de police de la Haute Senne1,00 - 5 024,0001/02/19
Totaal: van 119.860,28 tot 129.906,28 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2019

2019

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalSoignies (Commune de)
2.215,07
euro bruto voor de bezoldigde periode
Membre du conseilZone de police Haute Senne
1.040,80
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéChambre des représentants
52.119,31
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement wallon
46.938,61
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
Sénateur des entitésfédéréesSénat
DéputéParlement Benelux
AdministrateurCommunauté Urbaine du Centre asbl
Vice-PrésidentFédération PS de Soignies asbl
PrésidentFC Casteau asbl
PrésidentLe Quinquet asbl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalCommune de Soignies
1.980,36
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement wallon
100.231,52
euro bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
Sénateur des entités fédéréesSénat
DéputéParlement Benelux
AdministrateurCommunauté urbaine du Centre
PrésidentFC Casteau asbl
PrésidentLe Quinquet asbl
Vice-PrésidentPS Fédération de Soignies asbl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat1.182,12
DéputéParlement wallon100.231,52
DéputéParlement de la Communauté française5.485,74
MembreParlement Bénélux1,00 - 5 000,00
Conseiller communalVille de Soignies1,00 - 5 000,00
Membre du CACommunauté Urbaine du Centre-
PrésidentFC Casteau-
PrésidentLe Quinquet-
Vice-PrésidentPS Fédération de Soignies asbl-
Totaal: van 106.901,38 tot 116.899,38 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2018

2017

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Mandatenaangifte van het Waals Parlement
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Conseiller communalSoignies (Commune de)
2 739,59
bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement wallon
103 582,38
bruto voor de bezoldigde periode
DéputéParlement de la Communauté française
12 413,52
bruto voor de bezoldigde periode
Sénateur des entités fédéréesSénat
DéputéParlement Benelux
AdministrateurCommunauté urbaine du Centre
PrésidentFC Casteau asbl
PrésidentLe Quinquet asbl

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat⇒ 2018
DéputéParlement Wallon⇒ 2018
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)⇒ 2018
Conseiller communalCommune de Soignies⇒ 2018
AdministrateurCommunauté Urbaine du Centre (CUC)⇒ 2018
PrésidentFC Casteau asbl⇒ 2018
PrésidentLe Quinquet⇒ 2018
Vice-PrésidentPS Fédération de Soignies asbl⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2017

2016

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Sénateur des entités fédéréesSénat⇒ 2017
DéputéParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2017
DéputéParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2017
Conseiller communalCommune de Soignies⇒ 2017
AdministrateurCommunauté Urbaine du Centre (CUC)⇒ 2017
PrésidentFC Casteau asbl⇒ 2017
PrésidentLe Quinquet⇒ 2017
Vice-PrésidentPS Fédération de Soignies asbl⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2016

2015

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
DeelstaatsenatorSenaat⇒ 2016
ParlementslidWaalse Parlement
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Zinnik⇒ 2016
VoorzitterFC Casteau asbl⇒ 2016
OndervoorzitterLe Quinquet⇒ 2016
OndervoorzitterPS Fédération de Soignies asbl⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2015

2014

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
DeelstaatsenatorSénat03/07/14
ParlementslidParlement Wallon
(de vergoeding is gedeeld met het Parlement van de Franse Gemeenschap/Federatie Wallonië-Brussel en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
13/06/14
ParlementslidParlement de la Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles)
(de vergoeding is gedeeld met het Waals Parlement en is gelijk aan de totale vergoeding van een mandaat van gedeputeerde).
13/06/14
GemeenteraadslidCommune de Soignies
VoorzitterFC Casteau asbl
BestuurderLa Concorde asbl
OndervoorzitterLe Quinquet
OndervoorzitterPS Fédération de Soignies asbl22/11/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2014

2013

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Soignies
BestuurderIDEA25/04/13
VoorzitterFC Casteau asbl
Secrétaire particulier du Premier MinistreGouvernement fédéral
BestuurderLa Concorde asbl
OndervoorzitterLe Quinquet
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2013

2012

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune de Soignies
BestuurderIDEA
VoorzitterFC Casteau asbl
BestuurderLa Concorde asbl
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2012

2011

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Zinnik
BestuurderIDEA
VoorzitterFC Casteau asbl
BestuurderLa Concorde asbl
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2011

2010

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Zinnik
BestuurderIDEA
VoorzitterFC Casteau asbl
BestuurderLa Concorde asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2010

2009

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Zinnik
BestuurderIDEA
Plaatsvervangend bestuurderStadsgemeenschap van het Centrum CUC
VoorzitterFC Casteau asbl
BestuurderLa Concorde asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2009

2008

Patrick Prévot • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidGemeente Zinnik
BestuurderIDEA
BestuurderLa Concorde asbl18/06/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Patrick Prévot in 2008

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Patrick Prévot

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Prévot Patrick

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Patrick Prévot