Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Louis Devaux Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Louis Devaux

De cumul van de mandaten De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Louis Devaux

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Devaux (MR) - 6870 SAINT-HUBERT.

Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Louis Devaux heeft zijn/haar verplichtingen om verklaringen van mandaten, ambten en beroepen aan te geven, gerespecteerd.
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Louis Devaux is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2006 |


Rechtstreeks naar beneden scrollen naar Mandaten 2006 | Mandaten 2005 | Mandaten 2004 |

JAARLIJKSE UPDATE (MANDATEN 2019): Het Rekenhof heeft op 15 februari 2021 de lijst van de in 2019 uitgeoefende mandaten gepubliceerd.

Raadpleeg de aankondigingen in de blauwe banner bovenaan de pagina om toegang te krijgen tot de gegevens van deze nieuwe aangiften.

De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2006

Louis Devaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Stad Saint-Hubert04/12/06
BestuurderCHA
BestuurderTELELUX
BestuurderGemeentelijke openbare bibliotheken
BestuurderCentre Régional d‘Initiation à l‘Environnement CRIE
BestuurderJuillet musical de Saint-Hubert
BestuurderMusée Au fil de la Pierre
Lid politieraadPolitiezone Semois et Lesder
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Louis Devaux in 2006

2005

Louis Devaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
BurgemeesterStad Saint-Hubert25/02/05
SchepenStad Saint-Hubert25/02/05
BestuurderCHA
BestuurderTELELUX
VoorzitterGemeentelijke openbare bibliotheken
BestuurderCentre Régional d'Initiation à l'Environnement CRIE
VoorzitterJuillet musical de Saint-Hubert
Lid politiecollegePolitiezone Semois et Lesder
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Louis Devaux in 2005

2004

Louis Devaux • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenStad Saint-Hubert
BestuurderAssociation Intercommunale d'oeuvres médico-Sociales du Centre-Luxembourg (Notre-Dame)
BestuurderTELELUX
VoorzitterBibliothèque publique communale (organe de gestion)
BestuurderCRIE
BestuurderJuillet musical d'Aulne
BestuurderRoyal Syndicat d'Initiative Saint-Hubert
BestuurderAu fil de la Pierre
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Louis Devaux

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Devaux Louis

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Louis Devaux