Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
01 februari 2012

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Mandatarissen in gebreke: Verzonden briefwisseling

01 februari 2012

U ontvangt dit schrijven omdat u vorig jaar nagelaten heeft uw vermogensaangifte en/of lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend tijdens het volledig jaar 2010 of een gedeelte van dit jaar, in te dienen.

Door deze informatie niet door te geven aan het Rekenhof, heeft u inbreuk gepleegd op de bijzondere en gewone wetten van 2 mei 1995 en 26 juni 2004 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen en een vermogensaangifte in te dienen.

Voor Cumuleo is deze nalatigheid ontoelaatbaar op twee vlakken.

- Ontoelaatbaar op wettelijk vlak. De naleving van de wetten door de publieke mandatarissen is een wettelijke vereiste die de maatschappij behoort te verdedigen en waarop geen uitzondering gemaakt mag worden.

- Ontoelaatbaar op ethisch vlak. Door de op uw mandaten betrekking hebbende transparantieregels niet op te volgen, probeert u zich te onttrekken aan de democratische controle die nodig is voor de werking van de maatschappij.

Via dit schrijven herinneren we u dus aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van de mandatenaangifte, en dit zodat u de uitoefening van uw mandaten met alle vereiste wettelijkheid kunt voortzetten.

We vestigen uw aandacht op de enquête uitgevoerd door Transparency International Belgium in juni 2010, die aangetoond heeft dat een meerderheid van de verkiezingskandidaten (67 %) akkoord gaat met een ontzetting uit het mandaat voor de mandatarissen die hun aangifte niet indienen.

We herinneren u er aan dat u tot 31 maart 2012 de tijd heeft om uw vermogensaangifte en lijst van mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend tijdens het volledig jaar 2011 of een gedeelte van dit jaar, bij het Rekenhof in te dienen.

Voor alle verdere informatie kunt u de site van het Rekenhof (www.ccrek.be) raadplegen of het Rekenhof contacteren op het telefoonnummer 02-551.81.11.


Christophe Van Gheluwe
Cumuleo – www.cumuleo.be

PS: Indien u geen mandaten meer uitoefent waarop de wet betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen en een vermogensaangifte in te dienen, van toepassing is, gelieve dan geen rekening te houden met dit schrijven.

Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

01 februari 2012