Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jacques Helsen CreŽer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jacques Helsen

Jacques Helsen

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Helsen (Open VLD) - 2400 MOL.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Jacques Helsen is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Jacques Helsen is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2010 | 2007 | 2006 | 2004 |


De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

In februari 2012 heeft Cumuleo Jacques Helsen aangesproken over het verzuim van zijn wettelijke verplichtingen betreffende het indienen van een mandatenlijst of een vermogensaangifte. Zie de verzonden briefwisseling.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jacques Helsen

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Helsen Jacques

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creŽren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Jacques Helsen