Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Simon De Boeck Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Simon De Boeck

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Simon De Boeck

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Simon De Boeck (CD&V) - 1755 GOOIK.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Simon De Boeck is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2015 | 2014 | 2008 | 2007 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Simon De Boeck is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar of de jaren:
| 2019 | 2007 |De mandaten uitgeoefend in 2020 zullen midden februari 2022 gepubliceerd worden door het Rekenhof. De mandaten uitgeoefend in 2021 zullen midden februari 2023 worden gepubliceerd. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2019

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 8
    ⇒ Onbezoldigd: 2
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Gooik10 049,00 - 50 240,0022/01/19
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Omgeving, Natuur en Landbouw10 049,00 - 50 240,0006/02/1901/10/19
Lid van de raad van bestuurIntradura213,2222/05/19
Lid van de raad van bestuurIntradura213,2222/05/19
Lid van het directiecomitéIntradura213,2227/03/19
Lid van het directiecomitéIntradura213,2227/03/19
Voorzitter van de raad van bestuurDe Paddenbroek vzw-
VennootDS Architecten bvba1,00 - 5 024,00
ZaakvoerderIr. Arch. Simon De Boeck bvba1,00 - 5 024,00
LidKerkraad Strijland-
Totaal: van 20.952,88 tot 111.380,88 euro bruto


2018

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 6
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Schepen (titelvoerend of wnd.)Gemeente Gooik10 001,00 - 50 000,00
Voorzitter raad van bestuurDe Paddenbroek VZW-
VennootDS Architecten bvb10 001,00 - 50 000,00
Lid van de raad van bestuurINTRADURA209,14
Lid van het directiecomitéINTRADURA840,64
ZaakvoerderIr. Arch. Simon De Boeck bvba10 001,00 - 50 000,00
LidKerkraad Strijland-
Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie)Vlaamse Regering. Omgeving, Natuur en Landbouw10 001,00 - 50 000,00
LidVZW Rotary Club Gaasbeek Pajottenland-
Totaal: van 41.053,78 tot 201.049,78 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto


2017

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 7
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Gooik
32 258,45
bruto per jaar
⇒ 2018
BestuurderINTRADURA27/04/17⇒ 2018
Lid van het directiecomitéINTRADURA27/04/17⇒ 2018
VoorzitterDe Paddenbroek VZW⇒ 2018
Lid van de politieraadPolitiezone Pajottenland⇒ 2018
BestuurderRegionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei VZW⇒ 2018
VennootDs Architecten BVBA⇒ 2018
ZaakvoerderIr. Architect Simon De Boeck BVBA⇒ 2018
Kabinetsmedewerker-01/03/17⇒ 2018
RaadslidKerkraad Strijland⇒ 2018
BestuurderRotary Club Gaasbeek⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon De Boeck toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Simon De Boeck in 2017

2016

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Gooik⇒ 2017
VoorzitterDe Paddenbroek VZW⇒ 2017
Lid van de politieraadPolitiezone Pajottenland⇒ 2017
BestuurderRegionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei VZW⇒ 2017
VennootDs Architecten BVBA⇒ 2017
ZaakvoerderIr. Architect Simon De Boeck BVBA⇒ 2017
RaadslidKerkraad Strijland⇒ 2017
LidOverlegorgaan Afvalbeleid Haviland⇒ 2017
VoorzitterRotary Club Gaasbeek01/07/16⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Simon De Boeck in 2016

2013

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 8
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Gooik
31 005,47
bruto per jaar
Lid adviescomitéHAVILAND
BestuurderRIOBRA22/03/13
Lid politieraadPolitiezone Pajottenland
BestuurderDe Paddenbroek VZW
ZaakvoerderIr. Architect Simon De Boeck bvba
BestuurslidJaarmarktcomité Gooik
BestuurslidKerkraad Strjland
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon De Boeck toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Simon De Boeck in 2013

2012

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Gooik
30 398,12
bruto per jaar
Lid van een sectorcomité / zonecomitéVMW
BestuurderRiobra
BestuurderDe Paddenbroek vzw
BestuurderLandelijke Gilde Gooik
BestuurderRLZZZ
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon De Boeck toegevoegd.


2011

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Gooik
29 802,55
bruto per jaar
Lid sectorcomité/zonecomitéVMW
BestuurderRiobra
BestuurderDe Paddenbroek vzw
BestuurderLandelijke Gilde Gooik
BestuurderRLZZZ
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon De Boeck toegevoegd.


2010

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Gooik
29 218,46
bruto per jaar
Lid sectorcomité/zonecomitéVMW
BestuurderRiobra
BestuurderDe Paddenbroek vzw
BestuurderLandelijke Gilde Gooik
BestuurderRLZZZ
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Simon De Boeck toegevoegd.


2009

Simon De Boeck • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 6
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Gooik
Lid sectorcomité/zonecomitéVMW
BestuurderRiobra
BestuurderDe Paddenbroek vzw
BestuurderLandelijke Gilde Gooik
BestuurderRLZZZ
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Simon De Boeck

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: De Boeck Simon

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Simon De Boeck