Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Christophe Magdalijns Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Christophe Magdalijns

Christophe Magdalijns

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Magdalijns (DéFi) - 1160 AUDERGHEM.Verklaring van MANDATEN
(Rekenhof)

Christophe Magdalijns is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar of de jaren:
| 2007 |
VERMOGENSAANGIFTEN
(Rekenhof)

Christophe Magdalijns heeft zijn/haar verplichtingen om vermogensaangiften aan te geven, gerespecteerd.De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2018

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron : Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel door Christophe Magdalijns
Instelling / MandaatTypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député?Openbare mandaten en functies11/06/2019
Parlement de la Communauté française - député?Openbare mandaten en functies18/06/2019
Commune d'Auderghem - conseiller communal504Openbare mandaten en functies6/12/2018
Commune d'Auderghem - bourgmestre ff.76594,66Openbare mandaten en functies20/07/20146/12/2018
Inspecteur général des finances au Corps interfédéral de l'Inspection des finances55979,31Private beroepsactiviteiten14/02/2004

2017

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 7
    ⇒ Bezoldigd: 3
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Auderghem
83 487,85
bruto per jaar
⇒ 2018
Inspecteur généralCorps Interfédéral de l'Inspection des Finances01/02/17⇒ 2018
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2018
TrésorierAgence locale pour l'Emploi⇒ 2018
AdministrateurEcole Régionale d'Administration Publique⇒ 2018
AdministrateurCentre d'études et de recherche en administration publique23/06/17
AdministrateurAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique⇒ 2018
AdministrateurEcole régionale et intercommunale de police asbl01/08/17⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017: 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.


2016

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 4
    ⇒ Onbezoldigd: 5
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Auderghem
81 849,32
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2017
TrésorierAgence locale pour l'Emploi⇒ 2017
AdministrateurEcole Régionale d'Administration Publique⇒ 2017
AdministrateurCentre d'études et de recherche en administration publique⇒ 2017
AdministrateurAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique⇒ 2017
AdministrateurEcole régionale de police asbl⇒ 2017
Chargé de mission (1/2 temps)Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Eco- nomie, Emploi, Formation professionnelle31/08/16
CommissaireSociété de développement de la Région de Bruxelles- Capitale
1619,08
bruto per jaar
21/04/16
Bezoldigingsplafond voor 2016: 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2016

2015

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 11
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Oudergem
78 569,16
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool07/10/15
CommissarisInstitut bruxellois francophone pour la formation pro- fessionnelle
1021,00
bruto voor de bezoldigde periode
23/04/15
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2016
PenningmeesterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen⇒ 2016
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
94,09
bruto per jaar
⇒ 2016
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique⇒ 2016
VoorzitterFédéralistes Démocrates Francophones (section locale)29/04/15
BestuurderAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique⇒ 2016
Chargé de mission (1/2 temps)Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Eco- nomie, Emploi, Formation professionnelle
38 327,40
bruto per jaar
⇒ 2016
CommissarisSociété de développement de la Région de Bruxelles- Capitale
3238,16
bruto voor de bezoldigde periode
23/04/15⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015: 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 5 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2015

2014

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 10
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 6
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Auderghem
80 242,89
bruto per jaar
20/07/14
SchepenCommune d'Auderghem
48 144,90
bruto per jaar
26/06/1420/07/14
GemeenteraadslidCommune d'Auderghem25/06/14
OCMW-voorzitterCommune d'Auderghem25/06/14
BestuurderERIP01/08/14
CommissarisInstitut bruxellois francophone pour la formation professionnelle18/09/14
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale20/07/14
PenningmeesterAgence locale pour l'Emploi
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique
VoorzitterFédéralistes Démocrates Francophones (section locale)
Lid directiecomitéAssociation de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section CPAS20/07/14
Inspecteur van Financiën-16/08/14
BestuurderAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique
OpdrachthouderGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Economie, Emploi, Formation professionnelle16/08/14
GastdocentInstitut de formation des cadres pour le développement asbl01/09/14
Bezoldigingsplafond voor 2014: 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2014

2013

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 9
    ⇒ Bezoldigd: 5
    ⇒ Onbezoldigd: 4
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune d'Auderghem
OCMW-voorzitterCommune d'Auderghem01/03/13
PenningmeesterAgence locale pour l'Emploi02/04/13
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique de l'ULB CERAP
VoorzitterFédéralistes Démocrates Francophones (section locale)07/03/13
Membre du comité de directeurAssociation de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section CPAS20/06/13
Gastdocent-
Inspecteur van Financiën-
BestuurderAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique
Bezoldigingsplafond voor 2013: 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2013

2008

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 3
    ⇒ Bezoldigd: 2
    ⇒ Onbezoldigd: 1
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Adjunct-kabinetschefGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement et Urbanisme31/01/08
BestuurderAssociation Artistique d'Auderghem
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique de l'ULB CERAP
Assistant techniqueCoopération Technique Belge en République Démocratique du Congo18/02/08
Bezoldigingsplafond voor 2008: 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2008

2006

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Maximaal aantal gecumuleerde mandaten, ambten en beroepen:
    ⇒ Alle: 4
    ⇒ Bezoldigd: 1
    ⇒ Onbezoldigd: 3
Bron: Federale verklaring van mandaten
FunctieInstellingBeginEinde
Adjunct-kabinetschefGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement etUrbanisme16/08/06
Inspecteur van FinanciënCorps Interfédéral de l'Inspection des Finances15/08/06
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique de l'ULB CERAP
Wetenschappelijk medewerkerULB
BestuurderCulture belgo-congolaise asbl
Bezoldigingsplafond voor 2006: 152 698,71 euro bruto.


Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Christophe Magdalijns

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Magdalijns Christophe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
ZOEKEN IN DE VERKLARINGEN DIE OP 14 FEBRUARI 2020 WORDEN GEPUBLICEERD

Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Christophe Magdalijns