Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Christophe Magdalijns Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Christophe Magdalijns

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Christophe Magdalijns

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Magdalijns (ex-DéFI) - 1160 AUDERGHEM.

Christophe Magdalijns is in gebreke met het indienen van verklaringen van mandaten, ambten en beroepen voor het jaar 2007


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale139.162,14
Membre du conseil communalCommune d'Auderghem1,00 - 5 918,00
Membre du conseil d'administrationAssociation francophone des sciences de l'administration et de la gestion publiques, asbl-18/08/22
Inspecteur général des finances (en congé)Corps interfédéral de l'Inspection des finances-
Secrétaire du comité de suivi législatifParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
Membre du conseil d'administrationRoyal Orée THB, asbl-01/12/22
PrésidentRoyal Orée THB, asbl-30/11/22
Totaal: van 139.163,14 tot 145.080,14 euro bruto


2022

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député148.683,04Openbare mandaten en functies11-06-2019
Commune d'Auderghem - conseiller communal84,00Openbare mandaten en functies01-01-2022
Association artistique d'Auderghem asbl - membre de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-2018
Commission consultative des Sports - présidentPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies12-03-201901-09-22

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale111.824,18
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles-01/09/21
Troisième vice-présidentParlement francophone bruxellois5 272,00 - 10 544,0001/09/21
Membre du conseil communalCommune d'Auderghem 1,00 - 5 271,00
Membre du conseil d'administrationAssociation francophone des sciences de l'administration et de la gestion publiques, asbl-
Inspecteur général des finances (en congé)Corps interfédéral de l'inspection des finances-
Secrétaire du comité de suivi législatifParlement de la Région de Bruxelles-Capitale-
PrésidentRoyal Orée tennis hockey bridge, asbl-
Totaal: van 117.097,18 tot 127.639,18 euro bruto


2021

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député120.718,88Openbare mandaten en functies11-06-2019
- Parlement francophone bruxellois - troisième vice-président5.734,16Openbare mandaten en functies18-07-201901-09-21
- Parlement de la Communauté française - député9.782,10Openbare mandaten en functies18-06-201914-09-21
- Commune d'Auderghem - président du conseil communal1.260,00Openbare mandaten en functies06-12-201831-12-21
- Commune d'Auderghem - conseiller communal/Openbare mandaten en functies01-01-2022
- Association artistique d'Auderghem asbl - membre de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies06-12-2018
- Commission consultative des Sports - présidentPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies12-03-201901-09-22

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale113 212,16
DéputéParlement de la Communauté française8 559,09
Conseiller communal (président)Commune d'Auderghem 1,00 - 5 061,00
AdministrateurAssociation francophone des sciences de l'administration et de la gestion publiques-
Inspecteur général des financesCorps interfédéral de l'Inspection des finances-
PrésidentRoyal Orée-
Totaal: van 121.772,25 tot 126.832,25 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2020

2020

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député113212,16Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement francophone bruxellois - troisième vice-président8559,09Openbare mandaten en functies18-07-2019
Parlement de la Communauté française - député12978,93Openbare mandaten en functies18-06-2019
Commune d'Auderghem - président du conseil communal1554,00Openbare mandaten en functies6-12-2018
Association artistique d'Auderghem asbl - membre de l'assemblée générale25,00 Openbare mandaten en functies6-12-2018
Commission consultative des Sports - présidentPas de rémunérationOpenbare mandaten en functies12-03-2019

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale57 763,9026/05/19
DéputéParlement de la Communauté française-18/06/19
Conseiller communal (président)Commune d'Auderghem1,00 - 5 024,00
TrésorierAgence locale pour l'emploi d'Auderghem-17/10/19
AdministrateurAssociation francophone des sciences de l'administration et de la gestion publiques-
Inspecteur général des financesCorps interfédéral de l'Inspection des finances50 241,00 - 100 480,00
AdministrateurRoyal Orée-10/09/1927/11/19
PrésidentRoyal Orée-27/11/19
Totaal: van 108.005,90 tot 163.267,90 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2019

2019

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député62.242,57Openbare mandaten en functies11-06-2019
Parlement francophone bruxellois - troisième vice-président3.819,13Openbare mandaten en functies18-07-2019
Parlement de la Communauté française - député7.459,27Openbare mandaten en functies18-06-2019
Commune d'Auderghem - président du conseil communal 1.680,00 Openbare mandaten en functies06-12-2018
Inspecteur général des finances au Corps interfédéral de l?Inspection des finances 52.569,82 Openbare mandaten en functies14-02-2004 11-06-2019
Agence local pour l'Emploi d'Auderghem - administrateur Openbare mandaten en functies2019
Commission consultative des Sports - président  Openbare mandaten en functies12-03-2019

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Auderghem50 001,00 - 100 000,0006/12/18
Conseiller communal (président)Commune d'Auderghem1,00 - 5 000,0006/12/18
TrésorierAgence locale pour l'emploi d'Auderghem-
AdministrateurAssociation francophone des sciences de l'administration et de la gestion publiques-
Inspecteur général des financesCorps interfédéral de l'Inspection des finances50 001,00 - 100 000,00
Membre du conseil d'administrationÉcole Régionale d'Administration Publique - ERAP-
Membre du conseil d'administrationEcole Régionale et Intercommunale de Police (ERIP)-06/12/18
Totaal: van 100.003,00 tot 205.000,00 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2018

2018

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - députéOpenbare mandaten en functies11/06/2019
Parlement de la Communauté française - députéOpenbare mandaten en functies18/06/2019
Commune d'Auderghem - conseiller communal504Openbare mandaten en functies6/12/2018
Commune d'Auderghem - bourgmestre ff.76594,66Openbare mandaten en functies20/07/20146/12/2018
Inspecteur général des finances au Corps interfédéral de l'Inspection des finances55979,31Private beroepsactiviteiten14/02/2004

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Auderghem
83 487,85
bruto per jaar
⇒ 2018
Inspecteur généralCorps Interfédéral de l'Inspection des Finances01/02/17⇒ 2018
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2018
TrésorierAgence locale pour l'Emploi⇒ 2018
AdministrateurEcole Régionale d'Administration Publique⇒ 2018
AdministrateurCentre d'études et de recherche en administration publique23/06/17
AdministrateurAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique⇒ 2018
AdministrateurEcole régionale et intercommunale de police asbl01/08/17⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2017

2016

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Bourgmestre (titulaire ou f.f.)Commune d'Auderghem
81 849,32
bruto per jaar
⇒ 2017
MembreConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2017
TrésorierAgence locale pour l'Emploi⇒ 2017
AdministrateurEcole Régionale d'Administration Publique⇒ 2017
AdministrateurCentre d'études et de recherche en administration publique⇒ 2017
AdministrateurAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique⇒ 2017
AdministrateurEcole régionale de police asbl⇒ 2017
Chargé de mission (1/2 temps)Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Eco- nomie, Emploi, Formation professionnelle31/08/16
CommissaireSociété de développement de la Région de Bruxelles- Capitale
1619,08
bruto per jaar
21/04/16
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2016

2015

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Oudergem
78 569,16
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
BestuurderGIP - Gewestelijke en Intercommunale Politieschool07/10/15
CommissarisInstitut bruxellois francophone pour la formation pro- fessionnelle
1021,00
bruto voor de bezoldigde periode
23/04/15
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale⇒ 2016
PenningmeesterPlaatselijke werkgelegenheidsagentschappen⇒ 2016
BestuurderGSOB - Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur
94,09
bruto per jaar
⇒ 2016
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique⇒ 2016
VoorzitterFédéralistes Démocrates Francophones (section locale)29/04/15
BestuurderAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique⇒ 2016
Chargé de mission (1/2 temps)Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Eco- nomie, Emploi, Formation professionnelle
38 327,40
bruto per jaar
⇒ 2016
CommissarisSociété de développement de la Région de Bruxelles- Capitale
3238,16
bruto voor de bezoldigde periode
23/04/15⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 5 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2015

2014

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Commune d'Auderghem
80 242,89
bruto per jaar
20/07/14
SchepenCommune d'Auderghem
48 144,90
bruto per jaar
26/06/1420/07/14
GemeenteraadslidCommune d'Auderghem25/06/14
OCMW-voorzitterCommune d'Auderghem25/06/14
BestuurderERIP01/08/14
CommissarisInstitut bruxellois francophone pour la formation professionnelle18/09/14
LidConférence des Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale20/07/14
PenningmeesterAgence locale pour l'Emploi
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique
VoorzitterFédéralistes Démocrates Francophones (section locale)
Lid directiecomitéAssociation de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section CPAS20/07/14
Inspecteur van Financiën-16/08/14
BestuurderAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique
OpdrachthouderGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Economie, Emploi, Formation professionnelle16/08/14
GastdocentInstitut de formation des cadres pour le développement asbl01/09/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Christophe Magdalijns toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2014

2013

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
GemeenteraadslidCommune d'Auderghem
OCMW-voorzitterCommune d'Auderghem01/03/13
PenningmeesterAgence locale pour l'Emploi02/04/13
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique de l'ULB CERAP
VoorzitterFédéralistes Démocrates Francophones (section locale)07/03/13
Membre du comité de directeurAssociation de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale - section CPAS20/06/13
Gastdocent-
Inspecteur van Financiën-
BestuurderAssociation francophone des Sciences de l'Administration et de la Gestion publique
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2013

2008

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
Adjunct-kabinetschefGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement et Urbanisme31/01/08
BestuurderAssociation Artistique d'Auderghem
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique de l'ULB CERAP
Assistant techniqueCoopération Technique Belge en République Démocratique du Congo18/02/08
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2008

2006

Christophe Magdalijns • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
Adjunct-kabinetschefGouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Logement etUrbanisme16/08/06
Inspecteur van FinanciënCorps Interfédéral de l'Inspection des Finances15/08/06
BestuurderCentre d'études et de recherche en administration publique de l'ULB CERAP
Wetenschappelijk medewerkerULB
BestuurderCulture belgo-congolaise asbl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Magdalijns in 2006

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Christophe Magdalijns

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Magdalijns Christophe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Christophe Magdalijns