Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Jamal Ikazban Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Jamal Ikazban

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Jamal Ikazban

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jamal Ikazban (PS) - 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Jamal Ikazban is in gebreke met het indienen van vermogensaangiften voor het jaar 2006


Verkiezingen 2024      

De PS stemt TEGEN Transparantie!

Meer informatie

Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale145.690,28
Président du groupe PSParlement francophone bruxellois5 919,00 - 11 838,00
Membre du conseil communalCommune de Molenbeek-Saint-Jean1,00 - 5 918,00
Membre du conseil de policeZone de police Bruxelles-Ouest1,00 - 5 918,00
Totaal: van 151.611,28 tot 169.364,28 euro bruto


2022

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2023
Instelling / Mandaat€ (2022)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député145.690,28Openbare mandaten en functies23-06-09
Parlement francophone bruxellois - président de groupe11.551,04Openbare mandaten en functies29-11-18
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - conseiller communal1.080,00Openbare mandaten en functies01-01-95
Zone de police Bruxelles-Ouest - conseiller de police360,00Openbare mandaten en functies22-01-19
Molenbeek-Sport asbl - membre de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 uitgeoefend werden. De wijzigingen die nadien plaatsvonden, zullen in het overzicht van 2024 gepubliceerd worden.
De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2022. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.
Het bedrag van de bezoldigingen voor het mandaat van Brussels volksvertegenwoordiger, zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de parlementaire bruto vergoeding vóór pensioeninhoudingen, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende het parlementair mandaat, het vakantiegeld, de eindejaarspremie en de eventuele terugbetaling van de mutualiteitsbijdrage.
Het bedrag van de bezoldigingen voor de bijzondere functies uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en/of het Parlement francophone bruxellois (voorzitter, eerste ondervoorzitter, ondervoorzitter, secretaris, fractievoorzitter), zoals vermeld in de tabel, is de som van de volgende vergoedingen: de bruto vergoeding voor bijzondere functie, de forfaitaire onkostenvergoeding betreffende de bijzondere functie, de eventuele tegemoetkoming in de telefoonkosten en het eventueel voordeel van alle aard betreffende het dienstvoertuig (enkel voor de voorzitter van het Parlement).
In de kolom « Bezoldigingen en voordelen van alle aard 2022 » heeft het mogelijke symbool (*) de volgende betekenis: het aangegeven bedrag wijkt af van datgene van de belastingfiche, van de berekeningswijze en/of van de classificatie toegepast door de cel « Transparantie van de bezoldigingen ».


2021

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale136.472,36
Président de groupe & membre du bureau élargiParlement francophone bruxellois10 545,00 - 52 719,00
Membre du conseil communalCommune de Molenbeek-Saint-Jean 1,00 - 5 271,00
Membre du conseil de policeZone de police Bruxelles-Ouest1,00 - 5 271,00
Totaal: van 147.019,36 tot 199.733,36 euro bruto


2021

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2022
Instelling / Mandaat€ (2021)TypeBeginEinde
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député136.472,36Openbare mandaten en functies23-06-09
- Parlement francophone bruxellois - président de groupe10.791,51Openbare mandaten en functies29-11-18
- Commune de Molenbeek-Saint-Jean - conseiller communal1.350,00Openbare mandaten en functies01-01-95
- Zone de police Bruxelles-Ouest - conseiller de police270,00Openbare mandaten en functies22-01-19
- Molenbeek-Sport asbl - membre de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2021. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. Behoudens andersluidende bepaling, worden de bedragen van de private beroepsactiviteiten vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2020

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale129 109,00
Chef de groupe PSParlement francophone bruxellois10 124,00 - 50 614,00
Conseiller communalCommune de Molenbeek-Saint-Jean 1,00 - 5 061,00
Membre du conseil de policeZone de police Bruxelles-Ouest1,00 - 5 061,00
Totaal: van 139.235,00 tot 189.845,00 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2020

2020

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in augustus 2021
Instelling / Mandaat€ (2020)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député129109,00Openbare mandaten en functies23-06-2009
Parlement francophone bruxellois - président de groupe10685,22Openbare mandaten en functies29-11-2018
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - conseiller communal1170,00Openbare mandaten en functies1-01-1995
Zone de police Bruxelles-Ouest - conseiller de police450,00Openbare mandaten en functies22-01-2019
Molenbeek-Sport asbl - membre de l'assemblée généralePas de rémunérationOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de openbare mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2021, alsook de private beroepsactiviteiten die in de periode tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 uitgeoefend werden. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2020. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2019

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale50 820,2026/05/19
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale71 148,2926/05/19
DéputéParlement de la Communauté française5 506,7025/05/19
Chef de groupe PSParlement francophone bruxellois5 025,00 - 10 048,0026/05/19
Chef de groupe PSParlement francophone bruxellois5 025,00 - 10 048,0026/05/19
Conseiller communalCommune de Molenbeek-Saint-Jean1,00 - 5 024,00
Membre du conseil de policeZone de police Bruxelles-Ouest1,00 - 5 024,0026/05/19
Totaal: van 137.527,19 tot 157.619,19 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2019

2019

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2020
Instelling / Mandaat€ (2019)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député121.968,49Openbare mandaten en functies23-06-2009
Parlement francophone bruxellois - président de groupe9.985,74Openbare mandaten en functies29-11-2018
Parlement de la Communauté française - député5.506,70Openbare mandaten en functies17-06-201426-05-2019
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - conseiller communal1.350,00Openbare mandaten en functies01-01-1995
Zone de police Bruxelles-Ouest - conseiller de police450Openbare mandaten en functies22-01-2019
Molenbeek-Sport asbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de mandaten, functies en beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2020. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2019. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2018

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale112.830,64
DéputéParlement de la Communauté française13.021,1131/12/18
Totaal: 125.851,75 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2018

2018

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Mandatenaangifte aan het Parlement van Brussel uitgebracht in juli 2019
Instelling / Mandaat€ (2018)TypeBeginEinde
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale - député112830,64Openbare mandaten en functies23/06/2009
Parlement francophone bruxellois - président de groupe6598,01Openbare mandaten en functies29/11/2018
Parlement de la Communauté française - député13021,11Openbare mandaten en functies17/06/201426/05/2019
Commune de Molenbeek-Saint-Jean - conseiller communal1985Openbare mandaten en functies1/01/1995
Zone de police Bruxelles-Ouest - conseiller de policeOpenbare mandaten en functies22/01/2019
Molenbeek-Sport asbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies
Lutte contre l'Exclusion sociale asbl - membre de l'assemblée généraleOpenbare mandaten en functies

In de tabel worden de mandaten, functies en private beroepsactiviteiten vermeld die uitgeoefend worden of werden in de periode tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2019. De bezoldigingen en voordelen van alle aard hebben betrekking op het boekjaar 2018. Ze staan uitgedrukt in bruto bedragen. De bedragen van de private beroepsactiviteiten worden vermeld volgens maandelijkse inkomstencategorieën.


2017

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 119,16
bruto per jaar
⇒ 2018
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
12 822,90
bruto per jaar
⇒ 2018
Conseiller communalCommune de Molenbeek-Saint-Jean⇒ 2018
Secrétaire du BureauParlement francophone bruxellois
6 139,62
bruto per jaar
⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 3 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2017

2016

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
DéputéParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
113 874,12
bruto per jaar
⇒ 2017
DéputéParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2017
Conseiller communalCommune de Molenbeek-Saint-Jean⇒ 2017
Secrétaire du BureauParlement francophone bruxellois⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2016

2015

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
111 774,82
bruto per jaar
en 2015
⇒ 2016
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles⇒ 2016
GemeenteraadslidGemeente Sint-Jans-Molenbeek⇒ 2016
Secretaris van het bureauBrussels Franstalig Parlement⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2015

2014

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 771,79
bruto per jaar
ParlementslidParlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles17/06/14
GemeenteraadslidCommune de Molenbeek-Saint-Jean
Secretaris van het bureauParlement francophone bruxellois10/06/14
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2014

2013

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2014
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
111 711,08
bruto per jaar
GemeenteraadslidCommune de Molenbeek-Saint-Jean
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2013

2012

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidParlement de la Région de Bruxelles-Capitale
109 589,38
bruto per jaar
SchepenCommune de Molenbeek-Saint-Jean
73 249,76
bruto per jaar
03/12/12
GemeenteraadslidCommune de Molenbeek-Saint-Jean04/12/12
FractieleiderCommune de Molenbeek-Saint-Jean?
VoorzitterEcole de Formation des Jeunes de Molenbeek31/10/12
BestuurderLe Pavé molenbeekois31/10/12
VoorzitterLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek31/10/12
VoorzitterMolenbeek Sport03/12/12
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2012

2011

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
107 314,34
bruto per jaar
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
71 814,35
bruto per jaar
VoorzitterEcole de Formation des Jeunes de Molenbeek
BestuurderLe Pavé molenbeekois
VoorzitterLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
VoorzitterMolenbeek Sport
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2011

2010

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
105 203,6
bruto per jaar
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
70 406,80
bruto per jaar
VoorzitterEcole de Formation des Jeunes de Molenbeek
BestuurderLe Pavé molenbeekois
VoorzitterLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderCentre sportif de la Forêt de Soignes asbl
VoorzitterMolenbeek Sport
BestuurderMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2010

2009

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
ParlementslidBrussels Hoofdstedelijk Parlement
103 251,66
bruto per jaar
23/06/09
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
69 022,52
bruto per jaar
OndervoorzitterOffice de Promotion du Tourisme31/12/09
VoorzitterEcole de Formation des Jeunes de Molenbeek
BestuurderLe Pavé molenbeekois
VoorzitterLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderCentre sportif de la Forêt de Soignes asbl
VoorzitterMolenbeek Sport
BestuurderMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2009

2008

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
69 022,52
bruto per jaar
VoorzitterEcole de Formation des Jeunes de Molenbeek
BestuurderLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderCentre sportif de la Forêt de Soignes asbl
VoorzitterMolenbeek Sport
BestuurderMicro-Climat asbl
Attaché - Parlementair medewerker-
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2008

2007

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
65 041,52
bruto per jaar
VoorzitterEcole de formation des Jeunes de Molenbeek-Saint-Jean
BestuurderLe Pavé molenbeekois
VoorzitterLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderCentre sportif de la Forêt de Soignes asbl
VoorzitterMolenbeek Sport
BestuurderMicro-Climat asbl
OndervoorzitterOffice de promotion du tourisme asbl
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jamal Ikazban toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2007

2006

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
BestuurderOffice de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles
VoorzitterEcole de formation des Jeunes de Molenbeek-Saint-Jean
BestuurderLe Pavé molenbeekois
BestuurderLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderCentre sportif de la Forêt de Soignes asbl
VoorzitterMolenbeek Sport
BestuurderMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2006

2005

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
VoorzitterEcole de formation des Jeunes de Molenbeek-Saint-Jean
BestuurderLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
BestuurderAssociation de gestion du Centre sportif de la Forêt de Soignes
VoorzitterMolenbeek Sport
BestuurderMicro-Climat asbl
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2005

2004

Jamal Ikazban • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
SchepenGemeente Sint-Jans-Molenbeek
Voorzitter raad van bestuurEcole de Formation des Jeunes de Molenbeek-Saint-Jean
BestuurderLutte contre l'Exclusion sociale à Molenbeek
AttachéCommission communautaire française - Sport et Action sociale
BestuurderMicro Climat asbl
BestuurderMolenbeek Sports
Lid beheersorgaanMolenbeek Sports
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jamal Ikazban in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jamal Ikazban

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Ikazban Jamal

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Jamal Ikazban