Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Philippe Buelen Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Mandataris »
Philippe Buelen

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Philippe Buelen

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Buelen (Les Engagés)


Federale mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen midden februari 2025 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Waalse mandaatverklaring : De mandaten uitgeoefend in 2023 zullen eind december 2024 gepubliceerd worden door het Waalse Gewest. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

2022

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2024
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-président du comité de directionSogepa - Société wallonne de gestion et de participations, sa285.296,32
Membre du conseil d'administrationArceo Engineering, sa-
AdministrateurCIW - Caisse d'investissement de Wallonie, sa-05/07/22
Président du conseil d'administrationDemainvest, sa-
Membre du conseil d'administrationEspace financement, sa-
Membre du conseil d'administrationLegiaparkbis, sa-
Membre du conseil d'administrationSoresic - Société de reconversion des sites industriels de Charleroi, sa-
Membre du conseil d'administrationSpa grand prix, sa-
Membre du conseil d'administrationSynergies Wallonie, sa-
Membre du conseil d'administrationT.Palm, sa-
Président du comité de direction - CEOWallonie santé, sa-
Membre du comité de direction étenduWE - Wallonie entreprendre, sa (constituée initialement sous la dénomination NEWCO FDO 2023)-19/10/22
Totaal: 285.296,32 euro bruto


2022

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2022

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2023
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Premier Vice-Président du Comité de directionSociété wallonne de gestion et de participations SA (SOGEPA SA)
284746,31
euro bruto voor de bezoldigde periode
2345,95
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)SPA-GRAND PRIX

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2021

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2023
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-président du comité de directionSogepa - Société wallonne de gestion et de participations269.890,68
AdministrateurArceo Engineering, sa-
AdministrateurCIW - Caisse d'investissement de Wallonie, sa-
Président du conseil d'administrationDemainvest, sa-
AdministrateurEspace financement, sa-
AdministrateurLegiaparkbis, sa-03/02/21
AdministrateurSoresic - Société de reconversion des sites industriels de Charleroi, sa-
AdministrateurSpa grand prix, sa-
AdministrateurSynergies Wallonie, sa-
AdministrateurT.Palm, sa-
Président du comité de direction - CEOWallonie santé, sa-
Totaal: 269.890,68 euro bruto


2021

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2021

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2022
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Premier Vice-Président du Comité de directionSociété Wallonne de Gestion et de Participations SA (SOGEPA SA)
269890,69
euro bruto voor de bezoldigde periode
2022,88
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur(trice)SPA - GRAND PRIX

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2020

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2022
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-président du comité de directionSogepa - Société wallonne de gestion et de participa- tions235 373,20
AdministrateurArceo Engineering sa-
AdministrateurBarefoot & co-14/07/20
AdministrateurCIW - Caisse d'investissement de Wallonie-
AdministrateurCompagnie financière du Val sa-24/12/20
Président du conseil d'administrationDemainvest sa-
AdministrateurEspace financement sa-
AdministrateurSoresic - Société de reconversion des sites industriels de Charleroi-
AdministrateurSpa Grand Prix-
AdministrateurSynergies Wallonie-
AdministrateurT.Palm-
Administrateur délégué (CEO)Wallonie santé sa-
Totaal: 235.373,20 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2020

2020

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2020

Bron Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2021
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Premier Vice-PrésidentSociété Wallonne de Gestion et de Participations SA (SOGEPA S.A.)
268762,94
euro bruto voor de bezoldigde periode
5437,37
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Administrateur - Vice- PrésidentForeign Strategic Investments Holding (FSIH SA)
Conseil d'administration - AdministrateurARCEO ENGINEERING
Conseil d'administration - AdministrateurCaisse d'Investissement de Wallonie (CIW)
Conseil d'administration - AdministrateurCompagnie Financière du Val
Conseil d'administration - PrésidentDEMAINVEST
Conseil d'administration - AdministrateurESPACE FINANCEMENT
Conseil d'administration - AdministrateurFIWAPAC
Conseil d'administration - AdministrateurSociété de reconversion des sites industriels de Charleroi (SORESIC)
Conseil d'administration - CEOWALLONIE SANTÉ SA
Conseil d'administration - AdministrateurSYNERGIES WALLONIE
Conseil d'administration - Administrateur(trice)SPA - GRAND PRIX

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2019

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2021
FunctieInstellingBeginEinde
Vice-président du comité de directionSogepa - Société wallonne de gestion et de participa- tions234 265,21
AdministrateurArceo Engineering sa-
AdministrateurBarefoot & co-20/05/19
AdministrateurCIW - Caisse d'Investissement de Wallonie-
AdministrateurCompagnie financière du Val sa-
Président du conseil d'administrationDemainvest sa-
AdministrateurEspace financement sa-
AdministrateurFiwapac-
Vice-président du comité de directionFSIH - Foreign Strategic Investments Holding sa-27/11/19
AdministrateurSoresic - Société de reconversion des sites industriels de Charleroi-
AdministrateurSpa Grand Prix-
AdministrateurSynergies Wallonie-
AdministrateurT.Palm-20/05/19
Administrateur délégué (CEO)Wallonie santé sa-
Totaal: 234.265,21 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2019

2019

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2019

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2020
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Premier Vice-PrésidentSociété Wallonne de Gestion et de Participations SA (SOGEPA S.A.)
234.265,20
euro bruto voor de bezoldigde periode
2.333,37
euro bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - AdministrateurT.PALM
Conseil d'administration - AdministrateurSYNERGIES WALLONIE
Conseil d'administration - CEOWALLONIE SANTE S.A.
Conseil d'administration - AdministrateurSociété de REconversion des Sites Industriels de Charleroi (SORESIC)
Conseil d'administration - AdministrateurFIWAPAC
Conseil d'administration - AdministrateurESPACE FINANCEMENT
Conseil d'administration - PrésidentDEMAINVEST S.A.
Conseil d'administration - AdministrateurCOMPAGNIE FINANCIERE DU VAL
Conseil d'administration - AdministrateurCAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE (CIW)
Conseil d'administration - AdministrateurARCEO ENGINEERING
Comité de direction - Vice-PrésidentForeign Strategie Investments Holding (FSIH SA)
Conseil d'administration - Administrateur(trice)SPA-GRAND PRIX
AdministrateurBAREFOOT

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2018

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in februari 2020
FunctieInstellingBeginEinde
AdministrateurARCEO Engineering sa-
AdministrateurCIW - Caisse d'Investissement de Wallonie-
AdministrateurCompagnie Financière du Val sa-
Président du Conseil d'administrationDEMAINVEST S.A.-14/12/18
AdministrateurEspace Financement sa-
AdministrateurFIWAPAC-
AdministrateurForeign Strategic Investments Holding (FSIH) sa-23/11/18
Vice-Président du Comité de direc- tionForeign Strategic Investments Holding (FSIH) sa-
AdministrateurSociété de reconversion des sites industriels de Charleroi (SORESIC)-
Vice-président du comité de directionSOGEPA - Société wallonne de Gestion et de Partici- pations234.678,45
AdministrateurSPA GRAND PRIX-
AdministrateurSynergies Wallonie-
Administrateur délégué (CEO)Wallonie Santé sa-14/12/18
Totaal: 234.678,45 euro bruto
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2018

2018

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2018

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2019
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Premier Vice-PrésidentSociété Wallonne de Gestion et de Participations SA (SOGEPA S.A.)
234.678,45
bruto voor de bezoldigde periode
5.027,37
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration -AdministrateurARCEO ENGINEERING
Conseil d'administration -AdministrateurCaisse d'investissement de Wallonie (CIW)
Conseil d'administration -AdministrateurCompagnie Financière du Val
Conseil d'administration - PrésidentDEMAINVEST
Conseil d'administration -AdministrateurESPACE FINANCEMENT
Conseil d'administration -AdministrateurFIWAPAC
Conseil d'administration - Administrateur-Vice-PrésidentForeign Strategie Investments Holding (FSIH SA)
Conseil d'administration -AdministrateurSYNERGIES WALLONIE
Conseil d'administration -AdministrateurSociété de reconversion des sites industriels de Charleroi (SORESIC)
Conseil d'administration - CEOWALLONIE SANTÉ SA
Conseil d'administration -Administrateur(trice)SPA-GRAND PRIX

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Waalse mandatenaangifte uitgebracht in december 2018
FunctieInstellingVergoedingVoordelen in natura
Fonctionnaire Dirigeant adjoint - En congé pour mission d'intérêt généralCellule Administrative pour la gestion de la fiscalité wallonne (DGO7)
Premier Vice-Président du Comité de directionSOGEPAS.A.
251.901,50
bruto voor de bezoldigde periode
5.271,71
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - AdministrateurARCEO ENGINEERING
Conseil d'administration - AdministrateurCAISSE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE
Conseil d'administration - AdministrateurCOMPAGNIE FINANCIÈRE DU VAL
Conseil d'administration - AdministrateurESPACE FINANCEMENT
Conseil d'administration - AdministrateurF.S.I.H. (Foreign Strategie Investments Holding)
Conseil d'administration - AdministrateurFIWAPAC
Conseil d'administration - AdministrateurNLMK
Conseil d'administration - AdministrateurSPA GRAND PRIX
Conseil d'administration - AdministrateurSYNERGIES WALLONIE
Cabinet ministériel - Chef de CabinetCabinet du Vice-Président, Ministre des Travaux publics, des Zones d'activités économiques, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine
6.994,43
bruto voor de bezoldigde periode
339,42
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Vice-président(e)GROUPE SOWALFIN
1.925,69
bruto voor de bezoldigde periode
Conseil d'administration - Commissaire du GouvernementSOFICO
Conseil d'administration - Président(e)SRIW IMMOBILIER
Conseil d'administration - AdministrateurImmocircus
Conseil d'administration - AdministrateurNewin S.A.

De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.


2017

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2017

Bron: Federale verklaring van mandaten uitgebracht in augustus 2018
FunctieInstellingBeginEinde
Commissaire du gouvernementSOFICO22/01/17
Vice-président du conseil d'administrationSOWALFIN22/01/17
Chef/Directeur de cabinetGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine28/07/17
AdministrateurCaisse d'Investissement de Wallonie CIW⇒ 2018
AdministrateurFIWAPAC⇒ 2018
AdministrateurEspace Financement⇒ 2018
Administrateur indépendantNeWin sa22/01/17
Vice-présidentSOGEPA sa⇒ 2018
Administrateur - PrésidentSRIW Immobilier22/01/17
AdministrateurSynergies Wallonie⇒ 2018
AdministrateurArceo Engineering⇒ 2018
Fonctionnaire dirigeant adjointCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne⇒ 2018
AdministrateurCompagnie financière du Val⇒ 2018
AdministrateurGrand prix de Spa03/08/17⇒ 2018
Administrateur indépendantImmo Circus Wallonie28/02/17
AdministrateurNLMK⇒ 2018
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2017

2016

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2016

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2017
FunctieInstellingBeginEinde
Commissaire du gouvernementSOFICO⇒ 2017
Vice-président du conseil d'administrationSOWALFIN⇒ 2017
Chef/Directeur de cabinetGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine
13 957,00
bruto per jaar
⇒ 2017
Administrateur indépendantNeWin sa⇒ 2017
Vice-présidentSOGEPA sa⇒ 2017
Administrateur - PrésidentSRIW Immobilier⇒ 2017
Fonctionnaire dirigeant adjointCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne⇒ 2017
Administrateur indépendantImmo Circus Wallonie⇒ 2017
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Arceo Engineering?⇒ 2017
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)FIWAPAC?⇒ 2017
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Compagnie Financière du Val?⇒ 2017
Administrateur et membre du comité de direction (toegevoegd door Cumuleo)Caisse d'Investissement de Wallonie?⇒ 2017
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)NLMK Belgium Holdings (anciennement Duferco Belgium sa)⇒ 2017
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Buelen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2016

2015

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2015

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2016
FunctieInstellingBeginEinde
CommissarisSOFICO28/02/15⇒ 2016
Ondervoorzitter raad van bestuurSOWALFIN⇒ 2016
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine⇒ 2016
Voorzitter raad van bestuurSRIW⇒ 2016
BestuurderNeWin sa⇒ 2016
OndervoorzitterSOGEPA sa⇒ 2016
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne⇒ 2016
BestuurderImmo Circus Wallonie
2000,00
per maand
⇒ 2016
Eerste ondervoorzitter (toegevoegd door Cumuleo)Foreign Strategic Investments Holding (FSIH) nv?22/05/15
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Arceo Engineering nv?⇒ 2016
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)NLMK Belgium Holdings⇒ 2016
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)FIWAPAC nv?⇒ 2016
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Compagnie Financiere du Val nv?⇒ 2016
Administrateur et membre du comité de direction (toegevoegd door Cumuleo)Caisse d'Investissement de Wallonie (C.I.W)?⇒ 2016
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Buelen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2015

2014

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2015
FunctieInstellingBeginEinde
Ondervoorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Travaux publics, Santé, Action sociale et Patrimoine22/07/14
Voorzitter raad van bestuurSRIW
BestuurderNeWin sa
OndervoorzitterSOGEPA sa
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne
BestuurderImmo Circus Wallonie
2000,00
per maand
01/01/14
Eerste ondervoorzitter (toegevoegd door Cumuleo)Foreign Strategic Investments Holding (FSIH) nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Arceo Engineering nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)NLMK Belgium Holdings
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)FIWAPAC nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Compagnie Financiere du Val nv?
Administrateur et membre du comité de direction (depuis le 17-11-2014) (toegevoegd door Cumuleo)Caisse d'Investissement de Wallonie (C.I.W)?
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto.
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Philippe Buelen toegevoegd.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2014

2012

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2013
FunctieInstellingBeginEinde
Ondervoorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Vice-Présidence, Budget, Finances et Sports30/06/12
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Budget, Finances, Emploi, Formation et Sports30/06/12
OndervoorzitterSOGEPA sa
BestuurderTrace! SA23/03/12
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne
Voorzitter raad van bestuurSRIW Immobilier
Eerste ondervoorzitter (toegevoegd door Cumuleo)Foreign Strategic Investments Holding (FSIH) nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)FIWAPAC nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Compagnie Financiere du Val nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Caisse d'Investissement de Wallonie (C.I.W)?
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2012

2011

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2012
FunctieInstellingBeginEinde
Ondervoorzitter raad van bestuurSOWALFIN
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Vice-Présidence, Budget, Finances et Sports
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Budget, Finances, Emploi, Formation et Sports
OndervoorzitterSOGEPA sa
BestuurderTrace! SA29/04/11
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne
Voorzitter raad van bestuurSRIW Immobilier
Eerste ondervoorzitter (toegevoegd door Cumuleo)Foreign Strategic Investments Holding (FSIH) nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)FIWAPAC nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Compagnie Financiere du Val nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Caisse d'Investissement de Wallonie (C.I.W)?
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2011

2010

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2011
FunctieInstellingBeginEinde
OndervoorzitterSOWALFIN
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Vice-Présidence, Budget, Finances et Sports
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Budget, Finances, Emploi, Formation et Sports
VoorzitterSRIW
OndervoorzitterSOGEPA sa
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Foreign Strategic Investments Holding (FSIH) nl?18/11/10
Eerste ondervoorzitter (toegevoegd door Cumuleo)Foreign Strategic Investments Holding (FSIH) nv?19/11/10
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)FIWAPAC nv?04/05/10
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Compagnie Financiere du Val nv?
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Caisse d'Investissement de Wallonie (C.I.W)?
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2010

2009

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2010
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderSOWALFIN
KabinetschefGouvernement de la Communauté française, Vice-Présidence, Budget, Finances et Sports24/08/09
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Budget, Finances, Emploi, Formation et Sports24/08/09
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Logement, Transports et Développement territorial16/07/09
BestuurderSociété Régionale d'Investissement de Wallonie30/03/09
VoorzitterTour de la Région wallonne23/07/09
BestuurderIMMOCITA nv
BestuurderSociété wallonne pour la gestion d'un financement alternatif SOWAFINAL23/07/09
BestuurderSociété wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE23/07/09
OndervoorzitterSOGEPA sa01/04/09
BestuurderBEFIN sa23/07/09
Fonctionnaire dirigeant adjointCellule administrative transitoire pour la gestion de lafiscalité wallonne
BestuurderWallimage Entreprises23/07/09
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Compagnie Financiere du Val nv?03/07/09
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)Caisse d'Investissement de Wallonie (C.I.W)?17/04/09
Bestuurder (toegevoegd door Cumuleo)FSIH - Foreign Strategic Investments Holding?01/04/09
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2009

2008

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2009
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderSOWALFIN21/03/08
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Logement, Transports et Développement territorial
BestuurderSociété Régionale d'Investissement de Wallonie
VoorzitterTour de la Région wallonne
BestuurderIMMOCITA nv29/01/08
BestuurderSociété wallonne pour la gestion d'un financement alternatif SOWAFINAL
BestuurderSociété wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE
BestuurderBEFIN sa13/10/08
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de lafiscalité wallonne
BestuurderWallimage Entreprises
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2008

2007

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2008
FunctieInstellingBeginEinde
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Logement, Transports et Développement territorial
BestuurderSociété Régionale d'Investissement de Wallonie
VoorzitterTour de la Région wallonne
BestuurderSociété wallonne pour la gestion d'un financement alternatif SOWAFINAL
BestuurderSociété wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de lafiscalité wallonne
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2007

2006

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2007
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderSociété wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures21/12/06
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Logement, Transports etDéveloppement territorial
BestuurderSociété Régionale d'Investissement de Wallonie
BestuurderLa Wallonie lance le Giro 200622/09/06
VoorzitterTour de la Région wallonne
BestuurderIncubateur Numérique Wallon INWA scrl19/05/06
BestuurderSociété wallonne pour la gestion d'un financement alternatifSOWAFINAL
BestuurderSociété wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalitéwallonne
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2006

2005

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2006
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderSociété wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Logement, Transports et Développement territorial
BestuurderSociété Régionale d'Investissement de Wallonie19/05/05
BestuurderLa Wallonie lance le Giro 200621/04/05
VoorzitterTour de la Région wallonne
BestuurderSociété wallonne pour la gestion d'un financement alternatif SOWAFINAL17/11/05
BestuurderSociété wallonne pour le financement des infrastructures des pôles de compétitivité SOFIPOLE17/11/05
Adjunct-leidend ambtenaarCellule administrative transitoire pour la gestion de lafiscalité wallonne
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2005

2004

Philippe Buelen • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

Bron: Federale verklaring van mandaten in augustus 2005
FunctieInstellingBeginEinde
BestuurderSociété wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures01/06/04
BestuurderSociété wallonne des Aéroports SA07/10/04
KabinetschefGouvernement wallon, Vice-présidence, Logement, Transports etDéveloppement territorial19/07/04
Ambtenaar-
Voorzitter raad van bestuurTour de la Région wallonne
OndervoorzitterOffice for Foreign Investors in Wallonia21/05/04
BestuurderSociété de Gestion de l'Aérodrome de Cerfontaine07/10/04
BestuurderSociété de Gestion de l'Aérodrome de Saint-Hubert07/10/04
BestuurderSociété de Gestion de l'Aérodrome de Spa07/10/04
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto.
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe Buelen in 2004

Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.

De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Philippe Buelen

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Buelen Philippe

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:


Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een email, Facebook, Twitter,...
Kopieer en plak de volgende link:

Philippe Buelen